Vejdirektoratet

Vejdirektoratet fremmer biodiversiteten og lader græsset gro lidt længere

Del

Med et par ganske simple greb vil Vejdirektoratet forbedre levemulighederne for insekter og blomster langs de danske motorveje og landeveje: Græsset bliver fremover slået på et andet tidspunkt og i en anden længde.

Når græsslåmaskinerne fra 2022 tøffer afsted i vejkanterne, vil det være om foråret i stedet for om efteråret – ligesom maskinerne vil have nye indstillinger for klippehøjder.

Det kan lyde som ubetydelige ændringer, men faktum er, at disse justeringer vil give langt bedre betingelser for blomster og insekter, fordi de trives bedst i græs af varierende længder.

”Vejdirektoratets nye initiativ er et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning mod mere biodiversitet i Danmark. Græsarealerne langs statsvejene udgør cirka 35 millioner kvadratmeter, så selv små tiltag vil have en stor effekt. Biodiversiteten i den danske natur har længe været udfordret, og derfor skal vi gribe alle chancer for at forbedre naturens vilkår. Derfor vil regeringen også afsætte 150 millioner til at fremme biodiversitet lags vores veje og jernbaner,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den mere varierede flora vil ikke mindst være til gavn for bierne, der er hårdt pressede af den ensartede flora herhjemme. Derudover vil det have stor betydning for fuglelivet, at der kommer flere insekter, som de kan spise.

”Når vi slår græsset om foråret i stedet for om efteråret, giver vi de forskellige blomstrende urter meget bedre mulighed for at vokse og brede sig, og det giver flere levesteder for insekter og dermed en mere rig natur,” siger Christina Steenbeck, som er biolog i Vejdirektoratet.

”Det er i den forbindelse vigtigt, at de grønne arealer ikke bliver for ensartede,” siger hun. ”De skal helst være ujævne, have forskellige græshøjder og nogle steder have huller i græsdækket, så der er lidt bar jord til de planter, der har brug for det. Så det går ikke længere at indstille græsslåmaskinen til én højde og så bare fræse derudaf.”

Det højere græs vil ikke gå ud over trafiksikkerheden, fordi vejkanterne opdeles i to zoner, hvor zonen tættest på vejen klippes helt kort, og i zonen lidt længere fra vejen holdes det højere.

Fokus på bæredygtighed i driften af vejene
Den nye praksis for græsslåning er en del af Vejdirektoratets store driftsudbud, som netop er blevet offentliggjort. Driftsudbuddet skal udvælge de virksomheder, der fra 2022 skal stå for den løbende drift af statsvejene. Det gælder blandt andet renholdelse, reparationer af asfaltbelægninger og skilte, drift af trafikledelsessystemer og græsslåning.

Som noget nyt fokuserer udbudsmaterialet på bæredygtighed, både i form af hvordan vi gennemfører driften af vores grønne arealer, så der skabes mere biodiversitet, og muligheden for at indføre CO2-reducerende tiltag.

”Vi har stort fokus på hele spørgsmålet om bæredygtighed, både i forbindelse med udbudsprocessen og den efterfølgende udførsel af de konkrete driftsopgaver. Det er vigtigt for os, at de store veje herhjemme drives og holdes i god stand på en måde, der harmonerer med den grønne omstilling,” siger Michael Ebbesen, områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.

Langt, sejt træk
Christina Steenbeck glæder sig til at følge nøje med i, hvordan biodiversiteten langs vejene udvikler sig de kommende år.

”Det vil være et langt, sejt træk, hvor vi år for år vil se flere arter blomstre frem. Vi vil holde øje og løbende følge op på, om tiltagene har den forventede effekt,” siger hun.

Læs mere om vores arbejde med artsrige vejkanter.

Læs mere om det store driftsudbud.

Kontakter

Biolog, Christina Stenbeck, Tlf. 6193 0420, mail: chst@vd.dk

Områdechef for drift og vedligeholdelse, Michael Ebbesen, Tlf. 2171 2137, mail: mie@vd.dk

Pressekonsulent, Nina Bach Andersen, Tlf. 2267 30 13, mail: niba@vd.dk

Pressechef for transportministeren, Martin Hein. Tlf. 41851483, mail: mhi@trm.dk

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet lægger ny klimavenlig asfalt på Sønderjyske Motorvej ved Kolding12.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra lørdag den 15. maj og cirka 6 uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt med ny, klimavenlig asfalt på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding. Arbejdet finder sted i nordgående retning mellem tilkørselsrampe 66 Christiansfeld og frakørselsrampe 64 Motorvejskryds Kolding Vest. Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne. Arbejdet vil blive udført i to etaper. Etape 1 foregår mellem tilkørselsrampe 66 Christiansfeld og tilkørselsrampe 65a Kolding S. Arbejdet vil på hverdage blive udført som aften- og natarbejde fra klokken 18.00 – 06.30, dog på fredage fra klokken 19.00 – 08.30. På lørdage arbejdes der fra klokken 18.00 – 10.00 og på søndage fra klokken 18.00 – 06.00 Konkret vil asfaltarbejdet i etape 1 få følgende konsekvenser: I arbejdsperiod

Udsigt til tæt trafik i Kristi Himmelfartsferien11.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Om få dage starter Kristi Himmelfartsferien, der traditionelt er en ferie med periodevis tæt trafik og længere rejsetid på de hjemlige veje. Vejdirektoratet opfordrer til at følge myndighedernes anbefalinger, så vi alle kan komme trygt og sikkert gennem ferieperioden. Vi forventer, at mange vil søge mod sommerhusområderne for at tilbringe de ekstra fridage dér. Derfor kan der periodevist opstå tæt trafik og forlænget rejsetid på udvalgte strækninger. Det gør sig særligt gældende på udrejsedagene, altså onsdag den 12. maj fra kl. 14:00-19:00, hvor ferietrafikken vil blande sig med myldretidstrafikken, samt selve Kristi Himmelfartsdag den 13. maj i tidsrummet 11:00-14:00. Disse dage vil trafikken hovedsageligt bevæge sig vestover fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske Motorvej samt via rute 21 Holbækmotorvejen mod Sj. Odde. Hjemrejsetrafikken forventes at være på sit højeste søndag den 16. maj i tidsrummet 12:00-16:00 og vil især bevæge sig fra vest mod

Ny slags vejstribe kan ses bedre i mørke og regn8.5.2021 08:15:00 CEST | Pressemeddelelse

De fleste trafikanter kender nok oplevelsen af, at det kan være svært at se vejstriberne i mørke og vådt vejr – med den utryghed, som det fører med sig. Denne oplevelse skulle meget gerne blive reduceret på de store veje i fremtiden. I de kommende år udskifter Vejdirektoratet nemlig løbende vejstriberne - altså de vognbanelinjer, der adskiller kørersporerne - på statsvejnettet med en ny form for striber, der er markant nemmere at se i mørke og vådt vejr. ”De nye vejstriber er lavet på en måde, der gør dem mere synlige i lyset fra billygterne, når det er mørkt og regnvejr,” fortæller Michael Ruben Anker Larsen fra Vejdirektoratet. ”Det vil forhåbentlig øge trygheden hos trafikanterne, samtidig med at det forbedrer fremkommeligheden og sikkerheden ude på vejene.” Hemmeligheden bag de nye vejstriber er, at de ikke udgøres af én sammenhængende linje som de nuværende. I stedet er de opbygget af en masse små dråbe- eller perleformede markører, der tilsammen udgør en vejstribe. Disse små mark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum