Vejdirektoratet

Vejdirektoratet fremmer biodiversiteten og lader græsset gro lidt længere

Del

Med et par ganske simple greb vil Vejdirektoratet forbedre levemulighederne for insekter og blomster langs de danske motorveje og landeveje: Græsset bliver fremover slået på et andet tidspunkt og i en anden længde.

Når græsslåmaskinerne fra 2022 tøffer afsted i vejkanterne, vil det være om foråret i stedet for om efteråret – ligesom maskinerne vil have nye indstillinger for klippehøjder.

Det kan lyde som ubetydelige ændringer, men faktum er, at disse justeringer vil give langt bedre betingelser for blomster og insekter, fordi de trives bedst i græs af varierende længder.

”Vejdirektoratets nye initiativ er et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning mod mere biodiversitet i Danmark. Græsarealerne langs statsvejene udgør cirka 35 millioner kvadratmeter, så selv små tiltag vil have en stor effekt. Biodiversiteten i den danske natur har længe været udfordret, og derfor skal vi gribe alle chancer for at forbedre naturens vilkår. Derfor vil regeringen også afsætte 150 millioner til at fremme biodiversitet lags vores veje og jernbaner,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den mere varierede flora vil ikke mindst være til gavn for bierne, der er hårdt pressede af den ensartede flora herhjemme. Derudover vil det have stor betydning for fuglelivet, at der kommer flere insekter, som de kan spise.

”Når vi slår græsset om foråret i stedet for om efteråret, giver vi de forskellige blomstrende urter meget bedre mulighed for at vokse og brede sig, og det giver flere levesteder for insekter og dermed en mere rig natur,” siger Christina Steenbeck, som er biolog i Vejdirektoratet.

”Det er i den forbindelse vigtigt, at de grønne arealer ikke bliver for ensartede,” siger hun. ”De skal helst være ujævne, have forskellige græshøjder og nogle steder have huller i græsdækket, så der er lidt bar jord til de planter, der har brug for det. Så det går ikke længere at indstille græsslåmaskinen til én højde og så bare fræse derudaf.”

Det højere græs vil ikke gå ud over trafiksikkerheden, fordi vejkanterne opdeles i to zoner, hvor zonen tættest på vejen klippes helt kort, og i zonen lidt længere fra vejen holdes det højere.

Fokus på bæredygtighed i driften af vejene
Den nye praksis for græsslåning er en del af Vejdirektoratets store driftsudbud, som netop er blevet offentliggjort. Driftsudbuddet skal udvælge de virksomheder, der fra 2022 skal stå for den løbende drift af statsvejene. Det gælder blandt andet renholdelse, reparationer af asfaltbelægninger og skilte, drift af trafikledelsessystemer og græsslåning.

Som noget nyt fokuserer udbudsmaterialet på bæredygtighed, både i form af hvordan vi gennemfører driften af vores grønne arealer, så der skabes mere biodiversitet, og muligheden for at indføre CO2-reducerende tiltag.

”Vi har stort fokus på hele spørgsmålet om bæredygtighed, både i forbindelse med udbudsprocessen og den efterfølgende udførsel af de konkrete driftsopgaver. Det er vigtigt for os, at de store veje herhjemme drives og holdes i god stand på en måde, der harmonerer med den grønne omstilling,” siger Michael Ebbesen, områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.

Langt, sejt træk
Christina Steenbeck glæder sig til at følge nøje med i, hvordan biodiversiteten langs vejene udvikler sig de kommende år.

”Det vil være et langt, sejt træk, hvor vi år for år vil se flere arter blomstre frem. Vi vil holde øje og løbende følge op på, om tiltagene har den forventede effekt,” siger hun.

Læs mere om vores arbejde med artsrige vejkanter.

Læs mere om det store driftsudbud.

Kontakter

Biolog, Christina Stenbeck, Tlf. 6193 0420, mail: chst@vd.dk

Områdechef for drift og vedligeholdelse, Michael Ebbesen, Tlf. 2171 2137, mail: mie@vd.dk

Pressekonsulent, Nina Bach Andersen, Tlf. 2267 30 13, mail: niba@vd.dk

Pressechef for transportministeren, Martin Hein. Tlf. 41851483, mail: mhi@trm.dk

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Klar til næste skridt imod rødkørsel1.7.2021 10:15:00 CEST | Pressemeddelelse

Transportministeren og justitsministeren har tidligere i år nedsat en arbejdsgruppe, der skulle indsamle erfaringer om de såkaldte rødkørselskameraer, der kan fotografere bilister, som kører over for rødt. Arbejdsgruppen, derud over Vejdirektoratet, der sidder for bordenden, består af Aarhus Kommune, Rigspolitiet og Østjyllands Politi har nu valgt to kryds til næste fase af forsøget. Arbejdsgruppen har gennemgået en lang række kryds i Aarhus, og det er besluttet at gå videre med krydsene: Edwin Rahrs Vej / Åby Ringvej Skanderborgvej / Ravnsbjergvej Først når der er indkøbt udstyr, tages der endelig stilling til, hvor mange kryds der skal indgå i testningen af rødkørselskamera. Det er således ikke sikkert, at der opstilles kameraer i begge kryds. Spørgsmålet om et eller to kryds vil bl.a. afhænge af prisen på kameraer, opsætning mv. Det endelige udstyr kan også influere på valg af kryds. Når forsøget er sat i gang, vil de trafikanter, der kører over for rødt, blive blitzet og få tilsend

Ny kampagne skal hjælpe trafikanterne til at flette bedre ved Hillerødmotorvejens afslutning1.7.2021 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vejdirektoratet har iværksat en kampagne, der skal få trafikanterne til at flette bedre og mere smidigt ved overgangen fra Hillerødmotorvejen til Hillerødmotorvejens Forlængelse, der er en 2+1 landevej. Budskabet i kampagnen er, at trafikanterne i myldretiderne og andre perioder med tæt trafik skal foretage en såkaldt sen indfletning – altså først flette ind til én vognbane, når de er helt fremme ved afslutningen af motorvejen. Det vil forøge kapaciteten, hvor vejen går fra to til ét spor ”Undersøgelser peger på, at når trafikken er tæt, vil en trafikantadfærd, hvor alle foretager en sen indfletning, give en øget kapacitet på op imod 5 %. Det lyder måske ikke af meget, men det kan være med til at udskyde det punkt, hvor vi går fra tæt trafik til egentlig kø – og det kan i sidste ende medføre mærkbare forbedringer på rejsetiden, hvis en tilpas stor andel af trafikanterne følger anvisningerne” siger ingeniør Kristian Skoven Pedersen fra Vejdirektoratet. ”Så der kan altså være markante fo

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Hillerødvej og Helsingørsvej gennem Fredensborg by29.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra onsdag den 30. juni og to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Hillerødvejen og Helsingørsvej gennem Fredensborg by. For ikke at forstyrre trafikanterne i dagtimerne vil vejarbejdet blive udført om aftenen og natten mellem kl. 17.00-06.30. Der arbejdes ikke i weekenderne fra fredag kl. 06.30 til mandag aften kl. 17.00. Arbejdet starter med asfaltfræsning og frihugning af brønde. Derefter sker der reparationer af den underliggende belægning, hvorefter udlægningen af ny og mindre støjende asfalt vil finde sted. Slutteligt påføres der nye striber. Resultatet bliver en mindre støjende asfalt for jer naboer, en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelser for trafikanterne. Konsekvenser for trafikanterne Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser: Trafikken reguleres med signalanlæg eller omkørselsrute, mens vejarbejdet udføres. Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum