Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Valget af ungdomsuddannelse kræver, at unge får mulighed for at udforske sig selv i relation til job og uddannelse

Del

Når unge i 9. klasse skal vælge ungdomsuddannelse eller 10. klasse, har overvejelser om fremtidsmuligheder og identitet stor betydning. Der er derfor behov for, at vejledningen i højere grad end i dag giver de unge plads til at udforske, hvem de selv er og hvilke muligheder, der er i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Det viser en ny undersøgelse, hvori Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt de unges valg af ungdomsuddannelse eller 10. klasse fra de unges eget perspektiv.

Valget af ungdomsuddannelse bliver et valg af fremtid og identitet
Ønsket om gode fremtidsmuligheder præger de unges uddannelsesvalg i 9. klasse. 73% af eleverne i 9. klasse vægter, at uddannelsen giver dem mulighed for at arbejde med det, de gerne vil i fremtiden og holder deres muligheder åbne, mens 71% vægter, at uddannelsen giver dem gode muligheder for videreuddannelse.

”De unge overvejer, hvem de er og gerne vil være, før de når frem til en endelig beslutning. Samtidigt vurderer de deres udsigter til at få et interessant job, der giver en god løn. Man kan sige, at valget af ungdomsuddannelse bliver en læreproces eller en identitetsrejse for de unge,” siger Mathilde Hangaard, der er konsulent hos EVA og står bag undersøgelsen.

Når fremtiden fylder, banker også bekymringer om karriere allerede på hos de unge i 9. klasse. Næsten to ud af tre (59 %) føler et pres, når de tænker på fremtidige beslutninger om videreuddannelse og job.

Unge får forskellig vejledning
Alle adspurgte unge tager valget af ungdomsuddannelse meget seriøst, og alle har i 9. klasse deltaget i forskellige vejledningsaktiviteter, men der er forskel på, hvilke aktiviteter, de unge har deltaget i og hvorvidt vejledningen har hjulpet dem. Hovedparten af de unge (79%) oplever, at besøg på ungdomsuddannelser har hjulpet dem i deres overvejelser, men 21 % har svært ved at se relevansen af besøgene, blandt andet fordi de har manglet forberedelse og opfølgning på aktiviteten. Samtidig har kun to ud af tre unge været i erhvervspraktik – på trods af, at erhvervspraktik giver de unge vigtig viden om hvad forskellige jobs og arbejdsmiljøer indebærer.

Lidt flere end halvdelen af de unge har oplevet, at en vejleder har talt kollektivt om uddannelsesvalget i deres klasse, mens kun ca. hver fjerde unge har talt alene med en vejleder. Det på trods af, at de unge særligt oplever, at samtaler med en vejleder under fire øjne kan hjælpe dem med at træffe et valg. 67 % af de unge vurderer, at individuelle samtaler hjælper, mens 38 % af de unge har samme opfattelse af kollektive samtaler.

De unges oplevelse af uddannelsesvalget bør tages alvorligt
Ifølge lovgivningen har kun unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, ret til individuel vejledning. Men også uddannelsesparate unge kan have behov for at tale med en vejleder om deres muligheder og perspektiver på uddannelse.

”De unge, vi har talt med, er optagede af deres egen situation og deres egne muligheder for at få en god uddannelse og et godt job. Mange unge taler med deres forældre om valget, men de har også brug for at tale med en professionel vejleder med kendskab til uddannelsessystemet. Derfor efterspørger de unge individuel vejledning,” siger Mathilde Hangaard.

Mange unge oplever i dag, at vejledningen primært har fokus på at informere om rammerne i uddannelsessystemet og ikke har blik for deres individuelle situation og refleksioner. 

”Hvis unge i højere grad skal hjælpes til at træffe et godt valg, skal vejledningen afspejle deres behov for at prøve sig selv af i forskellige meningsfulde uddannelses- og jobmæssige sammenhænge og reflektere over valget med en vejleder. Derfor er der brug for, at både Børne- og Undervisningsministeren og kommunerne ser på, hvordan de kan styrke kvaliteten i den vejledning, den enkelte unge får i udskolingen,” siger Mathilde Hangaard.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Om rapporten

Rapporten er baseret på spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews blandt unge, da de gik i 8. klasse i skoleåret 2016/2017, og da de gik i 9. klasse i skoleåret 2017/18. Rapporten er en del af en større forløbsundersøgelse, hvor EVA følger et panel af unge fra de gik i 8. klasse og fire år frem med fokus på deres valgproces og overgang til ungdomsuddannelse.

Undersøgelsen af unges vej mod ungdomsuddannelse viser, at:

Ca. 50 % af de unge i 9. klasse vælger 10. klasse - enten ordinær 10. klasse eller 10. klasse på en efterskole - knap 40 % vælger en gymnasial uddannelse såsom stx, htx eller hhx, og 6 % vælger en erhvervsuddannelse eller eux. De resterende unge skal noget andet, fx starte på et forberedende tilbud eller arbejde.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

National undersøgelse af kvaliteten i kommunale børnehaver27.1.2020 04:00:00 CETPressemeddelelse

For første gang er kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark blevet undersøgt på nationalt plan. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum