Globenewswire

Værdipapirfonden Sparindex

Del

Endelige udbytter 2020 for Værdipapirfonden Sparindex

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør endelige a conto udbytter for 2020 for afdelinger i Værdipapirfonden Sparindex.

Udbytterne udbetales til investorernes konti torsdag den 25. februar 2021, jf. fondsbørsmeddelelse den 13. januar 2021.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2021.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2021.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter for 2020 skal godkendes af bestyrelsen i fondens administrationsselskab den 26. marts 2021.

De optjente udbytter for 2020 er vist i nedenstående tabel. Udbyttet er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

Endelige a conto udbytter for 2020
 

ISIN
 

Afdeling
 

Endeligt udbytte
i kr. pr. bevis
DK0060747822INDEX Globale Aktier KL3,40
DK0060747905INDEX Bæredygtige Global KL(tidl. Globale Aktier – Etik KL)2,40
DK0060748556INDEX Lav Risiko KL1,80
DK0060748630INDEX Mellem Risiko KL4,10
DK0060748713INDEX Høj Risiko KL5,10

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Seniorspecialist Helle Skovgaard,
tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK