Danmarks Frie Forskningsfond

Vær med til at sikre stærke kompetencer til Danmarks Frie Forskningsfond i 2021

Del

Indkaldelse af forslag til 32 medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Frist mandag 11. maj 2020 kl. 16.00.

Foto: Danmarks Frie Forskningsfond
Foto: Danmarks Frie Forskningsfond

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond indkalder forslag til 32 medlemmer til de faglige forskningsråd til et bredt felt af fagområder.

Danmark Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion.

Fonden har til opgave at vurdere og finansiere dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og har derudover mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning for i alt cirka 1,5 milliarder kroner årligt.
 
Fondens rådgivning sker efter anmodning eller på eget initiativ. Derudover skal fonden bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater. 
 
Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse med en formand og otte medlemmer og fem faglige forskningsråd (12-18 medlemmer). De fem faglige forskningsråd er:
 • DFF | Kultur og Kommunikation
 • DFF | Natur og Univers
 • DFF | Samfund og Erhverv
 • DFF | Sundhed og Sygdom
 • DFF | Teknologi og Produktion

Krav til kandidater
Samtlige 84 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere, dvs. personer der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Samtlige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond udpeges i deres personlige egenskab, og der lægges vægt på en bred erfaring inden for både dansk og international forskning.
 
Danmarks Frie Forskningsfond ser gerne flere rådsmedlemmer med baggrund fra erhvervslivet.
 
Medlemmerne til de faglige forskningsråd udpeges, så der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for fondens virke.
 
Der ønskes forslag til kandidater med:
 • International erfaring
 • Tværfaglig forskningserfaring
 • Baggrund fra erhvervslivet
 • Bred forskningsmæssig erfaring, da medlemmerne også bør kunne vurdere ansøgninger uden for eget primære ekspertiseområde
Kompetencer til et bredt felt af fagområder
Til DFF | Kultur og Kommunikation ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:
 • Kunsthistorie, arkitektur- og designforskning
 • Sprogvidenskab og filologi
 • Medie- og filmvidenskab samt kommunikationsforskning
 • Religionsvidenskab og teologi
 • Psykologi
 • Digitale studier og teknologistudier
 • Litteraturvidenskab*
Til DFF | Natur og Univers ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:
 • Biokemi og strukturbiologi
 • Molekylærbiologi*
 • Syntesekemi
 • Geovidenskab
 • Eksperimentel fysik og astronomi
 • Evolutionsbiologi
Til DFF| Samfund og Erhverv ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområde:
 • Økonomi med særligt henblik på makroøkonomi og økonometri
 • Sociologi med særligt henblik på kvantitative metoder
 • Statskundskab med særligt henblik på komparativ politik
Til DFF | Sundhed og Sygdom ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:
 • Klinisk neurologi og neurokirurgi, translationel neurovidenskab
 • Metabolisme og endokrinologi (2 personer)
 • Klinisk, translationel og eksperimentel hæmatologi
 • Cellebiologi, biokemi og molekylær biologi
 • Infektionsmedicin, klinisk og molekylær mikrobiologi.
 • Klinisk genetik, molekylær genetik, bioinformatik, genomics, transcriptomics, big data*
 • Klinisk medicin, kardiologi, epidemiologi*
 • Klinisk og eksperimentel psykiatri*
Til DFF | Teknologi og Produktion ønskes særligt forslag til medlemmer inden for følgende fagområder:
 • Sundhedsteknologi, informationsteknologi, machine learning og signalbehandling
 • Lægemidler, immunologi, molekylærbiologi og bioinformatik
 • Bygge- og anlægsteknik, materialer, mekanik, geologi og geoteknik
 • Datalogi (software udvikling, machine learning, verifikation, it-sikkerhed, big data)
 • Kommunikationsteknologi, elektronik, elektriske energisystemer, informationsteknologi og robotteknologi*
 • Fysik, materialer, optik, fotonik og nanoteknologi*
 • Mekanik, fluidmekanik, matematisk modellering, nanoteknologi, materialer og produktion*

  * Genudpegning af rådsmedlem med det angivne fagområde er mulig.

Indstilling
Forslagene skal være Danmarks Frie Forskningsfond i hænde senest mandag den 11. maj 2020 kl. 16.00.

Læs om kriterier, behandling af personoplysninger og krav til samtykke samt tilgå link til indstilling på fondens website www.dff.dk:

Vær med til at sikre stærke kompetencer til Danmarks Frie Forskningsfond i 2021

Det forventes, at nye rådsmedlemmer udpeges senest primo september 2020 med henblik på indtrædelse pr. 1. januar 2021.

Kontakter

Kontorchef Jesper Risom, tlf. +45 7231 8300, e-mail: jspr@ufm.dk

Spørgsmål vedr. udpegning af medlemmer til de faglige forskningsråd kan rettes til fuldmægtig Vibeke Kalsbeek, tlf. +45 7231 8335, e-mail: DFF_forvaltning@ufm.dk

Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. +45 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

Billeder

Foto: Danmarks Frie Forskningsfond
Foto: Danmarks Frie Forskningsfond
Download

Information om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C

https://dff.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum