Dansk Fjernvarme

Vækstpakke: Flere gevinster at hente med varmepumper

Del

Investeringer i varmepumper vil skabe lavere energipriser samt styrke beskæftigelsen.

Regeringen har netop fremlagt udspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, hvori fokus blandt andet er på at lette byrderne og understøtte konkurrencedygtigheden for de virksomheder, der ligger i landdistrikterne.
Dansk Fjernvarme deler regeringens fokus på at understøtte vækstinitiativer i landdistrikterne, men mener samtidig, at der også er andre mindst lige så oplagte veje for at fremme vækst og beskæftigelse.
– Det er meget positivt, at der nu gøres en fokuseret indsats for at gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i de danske landdistrikter. For at understøtte det arbejde vil det være helt oplagt at kigge på investeringen i store varmepumper, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:
– Store eldrevne varmepumper er en central del af løsningen på at integrere mere energi fra vedvarende energikilder, såsom vindmøller og solenergi. Mere vedvarende energi og ikke mindst en større udnyttelsesgrad af energien gennem varmepumper vil presse prisen på energi og dermed styrke de danske virksomheders konkurrencedygtighed.

Oplagt emne som energispare-initiativ
Under et samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget torsdag 5. november luftede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt for muligheden af at lade varmepumper tælle med som et initiativ under energispareindsatsen, som der netop nu forhandles om. Det er en mulighed som Kim Mortensen er meget åben for.
– Det vil være helt oplagt at lade varmepumper tælle med som energispare-initiativ. Derfor kan jeg også kun opfordre ministeren og regeringen til at kigge grundigt på denne mulighed, sådan at varmesektoren kan udnytte sit potentiale og understøtte den grønne omstilling af vores energisystem.

Fakta:
Tænketanken Grøn Energi har på baggrund af tal fra Energistyrelsen beregnet, at der alene frem til 2020 vil kunne investeres 2 – 2,5 mia. kr. i store varmepumper i fjernvarmen. Ser vi frem mod 2030 er tallet over 6 mia. kr.
En varmepumpe koster ca. 6 mio. kr. i investering pr. MW-varme inkl. varmekilden, som f.eks. kan være en grundvandstilslutning. Investeringen forrentes med 4 procent og betales over varmepumpens levetid på 15 år.

Nøgleord

Kontakter

Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme: 40 21 22 20

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76308000http://danskfjernvarme.dk
1,7 millioner hustande og mere end 3,6 millioner danskere får deres varme fra fjernvarme. Det svarer til 64 procent af alle hustande. Danmark er internationalt førende inden for fjernvarme. Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for fjernvarmeværkerne og har knap 400 medlemmer. Følg Dansk Fjernvarme på Facebook: facebook.com/danskfjernvarme og Twitter: @DkFjernvarme

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme