Usikre tider svækker diversiteten i dansk erhvervslivs top

Del
Tobias Petri, Partner-In-Charge hos Heidrick & Struggles
Tobias Petri, Partner-In-Charge hos Heidrick & Struggles

Coronapandemien har sat sine spor i bestyrelseslokalerne, hvor de erfarne bestyrelsesmedlemmer står forrest, når der skal rekrutteres til bestyrelsen. Det viser rapporten Board Monitor Europe 2022, der bliver udgivet af det internationale rekrutteringsfirma Heidrick & Struggles. Udviklingen kan forringe for diversiteten i toppen af dansk erhvervsliv.

Nøgletal

  • 57 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til danskere mod 32 procent året før
  • 87 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til medlemmer med konkret brancheerfaring. Året før var tallet 68 procent
  • 37 procent af bestyrelsesrekrutteringerne sidste år gik til kvinder mod 61 procent året før. I Danmark er nu 35 procent af landets bestyrelsesposter besat af kvinder.

Rapporten Board Monitor Europe 2022 sætter tal på udviklingen i sammensætningen af de væsentligste bestyrelser i Europa, herunder bestyrelserne i de danske C25-virksomheder.

Flere tal i rapporten indikerer, at erhvervslivet rekrutterede mindre modigt i 2021. Det vurderer Tobias Petri, som kalder det en konsekvens af coronapandemien og de usikkerheder, krisen har ført med sig.

”Der er en tendens til at tage ’det sikre valg’ i usikre tider. Det er en klassisk reaktion i krisetider. Man kan se tendensen i rapportens tal, når man zoomer ind på forskellige parametre som de nye bestyrelsesmedlemmers nationalitet og erfaring, men faktisk også på køn,” siger Tobias Petri, Partner-In-Charge hos Heidrick & Struggles.

Heidrick & Struggles' rapport viser, at flere bestyrelsesposter er blevet besat af danskere. I 2021 gik hele 57 procent af de nybesatte bestyrelsesposter til danskere mod kun 32 procent året før. Ser man på brancheerfaring er tendensen den samme. Hele 87 procent af bestyrelsesposterne gik til medlemmer med erfaring fra samme branche, som virksomheden, hvor de tiltræder i bestyrelsen. Det er en stigning på 19 procentpoint fra 2020.

Diversitet er afgørende for forretningen

Coronapandemien påvirkede også kønsbalancen i rekrutteringen. Kun 37 procent af de bestyrelsesposter, der blev besat i løbet af 2021, gik til kvinder. Det er et markant fald fra 2020, hvor hele 61 procent af posterne gik til kvinder.

”Der er flere mænd med bestyrelseserfaring derude, og de kan derfor fremstå som et sikrere valg end deres kvindelige kollegaer. Coronaen kan have påvirket indsatsen for at få flere kvinder ind i de danske bestyrelseslokaler,” siger Tobias Petri, Partner-In-Charge hos Heidrick & Struggles.

”De usikre tider kan få konsekvenser for diversiteten i bestyrelseslokalet. Det oplevede vi i 2021, og det er ikke utænkeligt, at det fortsætter, når vi tænker på den fortsatte forsyningskrise, Ukrainekrigen, klimaforandringerne og den recession, vi potentielt går i møde. Det er et problem, hvis indsatsen for at sammensætte bestyrelseslokalet mere mangfoldigt mister momentum,” fastslår Tobias Petri. 

Heidrick & Struggles anbefaler, at man rekrutterer med fokus på at fremme diversiteten, fordi det styrker virksomhedernes konkurrencekraft.

”Diversitet er afgørende for forretningen. Det gælder kønsbalancen, LGBTQ+ og etnicitet, men det gælder i høj grad også diversitet i erfaringer og kompetencer. Når man står over for store udfordringer, er en mangfoldigt sammensat medarbejderstab, ledelse og bestyrelse en styrke. Det at kunne anskue en problemstilling fra forskellige perspektiver gør, at man finder de bedste løsninger hurtigst muligt,” siger Tobias Petri.

Heidrick & Struggles arbejder aktivt for at fremme diversiteten i toppen af dansk erhvervsliv, og lige knap halvdelen af rekrutteringsfirmaets bestyrelsesrekrutteringer sidste år var kvinder.

“Hos Heidrick & Struggles insisterer vi på altid at præsentere kvalificerede mænd og kvinder, når vi rekrutterer. Det er i sidste ende bestyrelsen,der tager beslutningen, og dermed også om det er en kvinde, men vi bidrager og bærer dermed også et ansvar for bestyrelsessammensætningen,” siger Tobias Petri.

Kontakter

Heidrick & Struggles PR-bureau
Mindshare
Christian Harpøth, Communications Advisor
Mobil: (+45) 41 56 82 50
E-mail: christian.harpoeth@mindshareworld.com

Billeder

Tobias Petri, Partner-In-Charge hos Heidrick & Struggles
Tobias Petri, Partner-In-Charge hos Heidrick & Struggles
Download

Vedhæftede filer

Information om Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles
Amaliegade 10
1256 København

+45 33 37 76 00https://www.heidrick.com/en/offices/copenhagen

Heidrick & Struggles er et førende internationalt rekrutterings- og rådgivningsfirma, der også har kontor i Danmark. Heidrick & Struggles hjælper virksomheder og familiefonde med at rekruttere de rette kandidater til C-level stillinger og bestyrelsesposter, ligesom Heidrick & Struggles tilbyder ledelsesrådgivning. Heidrick & Struggles udgiver flere gange om året rapporter, der giver indblik i både det danske og internationale rekrutteringsmarked, blandt andet den årlige Board Monitor Europe.