Unumed ApS

Unumed ApS udvider og styrker bestyrelsen

Del

Danske Unumed ApS – leverandør af all-in-one Hospital Management Systemer (HMS) – udvider sin bestyrelse med tre nye medlemmer: Alexandra, grevinde af Frederiksborg, Anne Færch Jørgensen, ph.d., og Dr. Donald R. Stanski.

12/31/20

Pressemeddelelse

Danske Unumed ApS – leverandør af all-in-one Hospital Management Systemer (HMS) – udvider sin bestyrelse med tre nye medlemmer: Alexandra, grevinde af Frederiksborg, Anne Færch Jørgensen, ph.d., og Dr. Donald R. Stanski.

Grundlægger og CEO Henrik Albertsen og bestyrelsesformand Niels Christian Nielsen udtaler:

”Vores tre nye bestyrelsesmedlemmer bidrager betydeligt til Unumeds bestyrelses kollektive kompetencer.”

Ifølge Henrik Albertsen og Niels Christian Nielsen tilføres bestyrelsen nu yderligere kompetencer fra medicinalindustrien, hospitaler, sundhedsvidenskaben, omkring betydningen af kvalitets-data i sundhedssektoren, etik og standarder samt indsigt og netværk fra Unumeds markeder i Asien og Afrika.

De bidrager til bestyrelsens diversitet på mange planer: Uddannelse, professionel baggrund, globalt udsyn, køn og alder. Efter lanceringen af vores næste-generationsprodukt – fremtidens operativsystem for hospitaler – fortsætter vi nu med at løfte virksomhedens organisation og ledelse. Målet er at bidrage væsentligt til fremtidens sundhedssystem, med mennesket i centrum” siger Henrik Albertsen og Niels Christian Nielsen. 

Unumed er stolt over hermed at kunne præsentere de nye bestyrelsesmedlemmer:

Alexandra, grevinde af Frederiksborg: Grevinde Alexandra har siden 2007 været bestyrelsesmedlem i Ferring Pharmaceuticals, en Schweitz-baseret global virksomhed med fremstillingsfaciliteter i 13 lande og datterselskaber i mere end 50 lande. Hos Ferring er grevinden formand for bestyrelsens Ethics and Compliance Committee. I 2017/18 besad hun the Poling Chair of Business and Government på Indiana Universitetets Kelley Business School. Hendes mange humanitære og godgørende protektioner – indenfor sundhed og andre felter – har bl.a. inkluderet rollen som Unicef Goodwill Ambassadør. Hun varetager i dag en executive marketing-position hos Bang & Olufsen. Grevinde Alexandra har en baggrund indenfor finans og marketing, som bl.a. omfatter ledelsespositioner hos GT Management Asia (senere Invesco) i Hongkong.

Anne Færch Jørgensen, ph.d.: Anne Færch kombinerer sin baggrund som ph.d. i Molekylær Biologi (Københavns Universitet og Novo Nordisk) med studier omkring fremtidens Impact Investering (Harvard Kennedy School) i sin rolle som ejer og leder i forretningerne Færch & Døtre ApS og AMVI II ApS med fokus på direkte og indirekte impact-investeringer. Hendes ambition er at bygge bro mellem den akademiske verden og indsatsen med impact-investeringer, særligt indenfor bio- og sundhedsområderne. Hun har været medlem af bestyrelsen i Færch Fonden og derved udstrakt sit virkefelt fra impact-investeringer til strategisk filantropi.

Dr. Donald R. Stanski: Dr. Stanski bringer dybe og vidtrækkende erfaringer på tværs af sundhedssektoren fra en karriere igennem fire årtier på højeste niveau. Han er den tidligere formand for Stanford Universitetets medicinske fakultets Afdeling for Anæstesi, og leder af Anæstesi på Stanford University Hospital. Han var den videnskabelige rådgiver for vice-kommissæren for FDA (Federal Drug Administration). Dr. Stanski har varetaget internationale lederstillinger som vice-president og global head for Modellering og Simulation hos Novartis og for Kvantitativ Farmakologi hos AstraZeneca, hvor han begge steder var leder af store, internationale forskerhold på tværs af adskillige lokationer. I dag tjener Dr. Stanski som ekspert rådgiver hos NDA Partners.

Baggrundsinformation:

Den danske virksomhed Unumed med operationer i Kenya, Indonesien, Thailand, Ukraine og Danmark, har igennem de seneste 7 år udviklet et fuldt og integreret Hospital Management System (HMS). Startende med Electronic Health Records (EHR); derfra udvidet med et integreret ERP-system til hospitaler med alle aspekter af hospitalets økonomi- og ressourcestyring, og kompletteret med integrerede AI funktioner. 

I oktober 2020 lancerede Unumed sit helt nye, fuldt cloud-native system baseret på en komplet mikro-servicearkitektur. Med den succesrige installation af systemet på et 250-senges hospital i Kenya, blev dette hospital det første i verden, der opererer med en cloud-native, mobile first, AI first end-to-end HMS. I denne måned er systemet yderligere installeret og i fuld operation på et indonesisk hospital, hvorved det nye system allerede dækker en base på mere end 250.000 patienter.

Unumed HMS sætter en ny standard for hurtig implementering og høj brugervenlighed og betyder en revolution i hospital management på verdensplan. Unumed planlægger en hurtig udrulning af systemet til hospitaler, først i Kenya, Indonesien og Thailand og derefter i yderligere lande i Asien og Afrika. 

Kontakter: 

Henrik Albertsen, Founder, CEO

Telefon: +45 22 72 67 73, email: ha@unumed.com

Niels Christian Nielsen, Bestyrelsesformand

Telefon: DK: +45 26 70 35 66, US: +1 415 419 6357, email: nielscnielsen@gmail.com

                                                                                                                                    

*****************

31/12/20

Press Release:

DANISH HOSPITAL SOFTWARE INNOVATOR UNUMED APS ANNOUNCES BOARD EXTENSION

The Danish hospital software company Unumed extends its board with three new members: Alexandra, Countess of Frederiksborg, Anne Faerch Jorgensen, PhD, and Dr. Donald R Stanski.

Founder and CEO Henrik Albertsen and Chairman Niels C. Nielsen state: 

“The three new Board members increase the collective competences of the Unumed Board significantly”.

According to Henrik Albertsen and Niels C. Nielsen the board extension secures experiences from pharma, hospitals, life sciences, the importance of quality data in health care, and of ethics and compliance, as well as with deep insights and networks in Unumed’s early markets in Asia and Africa. 

 “They enhance the diversity of the Board in many dimensions: Education; professional background; global reach; gender, and age.  With our next-generation product – the future operating system of hospitals - released, we proceed to build the company to world class. The goal is to be part of building the future of healthcare, empowering the human in healthcare”, as Henrik Albertsen and Niels C. Nielsen highlight.

Unumed is proud to announce the addition to its Board of:

Alexandra, Countess of Frederiksborg: Alexandra has since 2007 been a board director of Ferring Pharmaceuticals, a Swiss-headquartered global business with manufacturing facilities in 13 countries and operating companies in more than 50. There she chairs the ethics and compliance committee. In 2017/18 she held the Poling Chair of Business and Government at the Indiana University Kelley School of Business, and her extensive involvement with humanitarian and philanthropic organisations, in healthcare and other fields, includes having served as a UNICEF goodwill ambassador. She holds an executive marketing position at Bang&Olufsen. With a background in marketing and finance, in her early career she held management positions with GT Management Asia (subsequently Invesco) in Hong Kong.

Anne Faerch Jorgensen, PhD: Anne Faerch combines her background from her PhD in Molecular Biology (Copenhagen University and Novo Nordisk) with studies (Harvard Kennedy School) in the future of Impact Investment into her role as owner in the businesses Færch & Døtre (Faerch & Daughters ApS) and AMVI II ApS focused on direct and indirect impact investments. She aims to help bridge the divide between Academia and impact investment with a special focus on life sciences and health. She has been a member of the Board of Directors of the Faerch Foundation, reaching beyond impact investment into strategic philanthropy.

Dr. Donald R Stanski:   Dr. Stanski brings deep and extensive experience from across the healthcare sector from a distinguished career spanning 4 decades. He is the former Chairman of the Department of Anesthesia at Stanford University School of Medicine and Head of Anesthesia for Stanford University Hospital. He served as scientific advisor to the Deputy Commissioner of the FDA. Dr. Stanski has held international leadership positions as VP and Global Head of Modelling and Simulation at Novartis and Quantitative Pharmacology at AstraZeneca, leading large team of international scientists across multiple geographies. Today, he is an Expert Consultant at NDA Partners.

Background information:

The Danish company Unumed with operations in Kenya, Indonesia, Thailand, Ukraine and Denmark has developed end-to-end Hospital Management Systems (HMS) for the past 7 years. Starting with Electronic Health Records (EHR); adding an integrated full hospital ERP system with Financial Management, and completing with integrated AI functionalities. 

In October this year, Unumed went live with its all new, fully cloud-native system based on a complete micro services architecture, making a 250 bed Hospital in Kenya the world’s first hospital operating with a cloud-native, mobile first, AI first end-to-end HMS. This month an Indonesian 100 bed hospital is next to go live with the new system, reaching a total base for the first two installations of more than 250,000 patients.

Unumed HMS is setting a new benchmark for speed of deployment and usability, representing a revolution in hospital management at a global level. Unumed plans for a rapid roll-out of its innovative system to additional hospitals, first in Kenya, Indonesia, and Thailand and after that in additional countries in Asia and Africa.

Contacts:

CEO and Founder Henrik Albertsen

Phone: +45 22 72 67 73; email: ha@unumed.com

Chairman Niels C Nielsen

Phone Dk: +45 26 70 35 66; US: +1 415 419 6357; email: nielscnielsen@gmail.com

Kontakter

CEO and Founder Henrik Albertsen

Phone: +45 22 72 67 73; email: ha@unumed.com

Chairman Niels C Nielsen

Phone Dk: +45 26 70 35 66; US: +1 415 419 6357; email: nielscnielsen@gmail.com

Information om Unumed ApS

Unumed ApS
Tordenskjoldsgade 21. 1.
1055 København K

http://www.unumed.com

Den danske virksomhed Unumed med operationer i Kenya, Indonesien, Thailand, Ukraine og Danmark, har igennem de seneste 7 år udviklet et fuldt og integreret Hospital Management System (HMS). Startende med Electronic Health Records (EHR); derfra udvidet med et integreret ERP-system til hospitaler med alle aspekter af hospitalets økonomi- og ressourcestyring, og kompletteret med integrerede AI funktioner. I oktober 2020 lancerede Unumed sit helt nye, fuldt cloud-native system baseret på en komplet mikro-servicearkitektur. Med den succesrige installation af systemet på et 250-senges hospital i Kenya, blev dette hospital det første i verden, der opererer med en cloud-native, mobile first, AI first end-to-end HMS. I denne måned er systemet yderligere installeret og i fuld operation på et indonesisk hospital, hvorved det nye system allerede dækker en base på mere end 250.000 patienter. Unumed HMS sætter en ny standard for hurtig implementering og høj brugervenlighed og betyder en revolution i hospital management på verdensplan. Unumed planlægger en hurtig udrulning af systemet til hospitaler, først i Kenya, Indonesien og Thailand og derefter i yderligere lande i Asien og Afrika. Kontakter: Henrik Albertsen, Founder, CEO Telefon: +45 22 72 67 73, email: ha@unumed.com

Følg pressemeddelelser fra Unumed ApS

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.