Udenrigsministeriet

Udviklingsministeren og integrationsministeren i Kabul for at drøfte samarbejdet med Afghanistan

Del

Udviklingsminister Ulla Tørnæs og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har netop været i Afghanistan for ved selvsyn at opleve de udfordringer landet står overfor, og se hvordan det danske udviklingssamarbejde gør en positiv forskel. Udsigterne til fred blev drøftet på højeste politiske niveau med præsident Ghani. Besøget blev også anvendt til at styrke dialogen og samarbejdet om tilbagetagelse af afviste afghanske asylansøgere fra Danmark.

Der er skabt mange gode og synlige resultater i Afghanistan siden 2001 – økonomisk vækst, længere levealder, sundhed, kvinders stilling i samfundet og uddannelse. Resultaterne er dog skrøbelige og kan kun fastholdes på langt sigt, hvis der opnås større stabilitet i landet. Det forudsætter, at der bliver indgået en fredsaftale, og præsident Ghani har for nylig rakt hånden ud til Taliban med tilbud om forhandlinger uden forhåndsbetingelser.

Ulla Tørnæs siger:

"Et mere stabilt og fredeligt Afghanistan er i Danmarks klare interesse. Afghanistan må ikke igen blive et tilholdssted for internationale terrorister. Og vi skal blandt andet gennem udviklingssamarbejdet være med til at skabe et grundlag for, at afghanerne igen tror på en fremtid i deres eget land og ikke vælger at migrere til Europa. Efter 16 års massiv international indsats er der måske endelig udsigt til, at vi er på vej ind i en ny fase i konflikten og Afghanistans udvikling. Det drøftede jeg med bl.a. præsident Ghani."

Besøget gav også mulighed for at drøfte tilbagetagelse af afviste asylansøgere fra Danmark og reintegration af flygtninge der vender hjem fra nabolandene. Besøget gav et indblik i, hvordan danske udviklingsmidler kan bistå Afghanistan, når de mange flygtninge vender retur. Danmark støtter modtagelses- og reintegrationsprogrammer for frivilligt hjemvendte og medfinansierer registrering og fordeling af jordlodder til intern genbosætning. Danmark udbetaler i gennemsnit omkring 425 mio. kr. årligt i økonomisk bistand til Afghanistan, heraf ca.  200 mio. kr i udviklingsbistand.

"Regeringens politik er, at når vi støtter et land med udviklingsbistand, så har vi en klar forventning om, at landet samarbejder om at tage egne statsborgere tilbage, hvis de er blevet nægtet asyl eller er blevet udvist af Danmark. Det gælder også Afghanistan, og derfor forventer jeg et smidigt samarbejde om udsendelser. Vi kan allerede i dag hjemsende mange til Afghanistan og har et godt samarbejde, men der er et par områder, hvor vi kan styrke samarbejdet. Vi skal sikre, at alle, der står i udsendelsesposition, kan sendes hjem – om nødvendigt med tvang. Det har jeg understreget over for den afghanske regering," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Besøget var også en anledning til at fokusere på kampen mod korruption og hvordan det danske udviklingssamarbejde bidrager til at styrke Afghanistans retsforfølgelse af korrupte embedsmænd og politikere.

"Det er lammende for den afghanske økonomi og udvikling, at korruptionen er så udbredt. Jeg mødtes bl.a repræsentanter fra et dansk-finansieret anti-korruptionscenter, der arbejder med retsforfølgelse i højtprofilerede korruptionssager. Det er opmuntrende, at det nu er lykkedes centeret at få dømt en række højtstående officerer for korruption - men der er ikke tvivl om, at dette er en lang sej kamp sammen med afghanerne," siger Ulla Tørnæs.

Baggrund
Danmark udbetaler i gennemsnit omkring 425 mio. kr. årligt i økonomisk bistand til Afghanistan, der således er den største modtager af dansk udviklings-, humanitær og stabiliseringsbistand. Bistanden anvendes til udviklingsindsatser, der fokuserer på økonomisk vækst og beskæftigelse, uddannelse og god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder. Desuden går støtten til kapacitetsopbygning af afghansk politi, støtte til hjemvendte flygtninge og internt fordrevne samt akutte humanitære kriser.

Ultimo april er der ca. 90 personer i udsendelsesposition til Afghanistan. Rigspolitiet gennemfører jævnligt tvangsudsendelser til Afghanistan. Der er også mulighed for at udrejse frivilligt med støtte i form af et reintegrationsprogram. I 2017 blev der udsendt 72 tvangsmæssigt. I løbet af 2018 er der udsendt 25 personer, hvoraf ca. 15 personer er udrejst frivilligt med et reintegrationsprogram.

For yderligere information kontakt:

Kontakt udviklingsministeren:
Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf 61979020
Særlig rådgiver Steffen Thorøe tlf 61979233

Kontakt udlændinge- og integrationsministeren:
Særlig rådgiver Mark Thorsen 61983274

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Udenrigsministeren på besøg i Irak14.12.2018 06:00Pressemeddelelse

Som den første vestlige udenrigsminister siden den nye irakiske regerings tiltrædelse besøger Anders Samuelsen Irak. Under besøget har han diskuteret fremdriften i kampen imod ISIL og forsikret den irakiske regering om Danmarks fortsatte støtte i kampen mod terrororganisationer og stabilisering af de befriede områder. Udenrigsministeren opfordrede i samtaler med den irakiske præsident og udenrigsminister til, at den nye irakiske regering har fokus på at gennemføre nødvendige politiske reformer, sikre forsoning og reducere korruptionen. Endelig lancerede Anders Samuelsen det kommende danske stabiliseringsprogram for Irak og Syrien. Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: ”Det er godt at se de positive fremskridt i Irak. Men kampen mod ISIL er ikke slut. Derfor har det også været vigtigt for mig at besøge Irak igen. Jeg havde lejlighed til at takke de danske udsendte fra forsvaret og politiet for deres store indsats. De står i frontlinjen i den klare danske støtte til kampen mod ISIL. D

Regeringen lancerer nyt regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak14.12.2018 06:00Pressemeddelelse

Udenrigsministeren og forsvarsministeren lancerer nu et nyt regionalt freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak, der dækker perioden 2019–2021. Formålet er at bidrage til en reduktion af regional usikkerhed, terrorisme, migration og den længerevarende flygtningekrise. Indsatserne vil imødekomme akutte stabiliseringsbehov og hjælpe til at sikre en varig fred i Irak og fremme en inklusiv politisk løsning på konflikten i Syrien. Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: ”Koalitionen imod ISIL har drevet terrororganisationen ud af langt de fleste af de områder, de kontrollerede. Vi kan være stolte af den rolle, det danske forsvar har spillet i den opgave. Men indsatsen er ikke slut. Hvis vi skal bekæmpe ekstremisme og terrorisme i det lange løb, og hvis vi skal forhindre nye flygtningestrømme, er der behov for en stærk og dedikeret stabiliseringsindsats. Ellers risikerer vi, at ISIL vender tilbage om kort tid. Derfor er jeg glad for, at vi i dag kan løfte sløret for et nyt stabilis

Nu åbnes der for forsøgsfiskeri af blåmuslinger i Storebælt13.12.2018 07:00Pressemeddelelse

Fra årsskiftet bliver det muligt at fiske blåmuslinger i nye områder som et forsøg. Det skal være med til at give overblik over muslingebestandene. Nu bliver det muligt at fiske efter blåmuslinger i helt nye områder i Storebælt, når fiskeriminister Eva Kjer Hansen åbner op for et forsøgsfiskeri i den nordlige del af Storebælt. Samtidig udvides de områder til muslingefiskeri, der allerede foregår på den østjyske kyst.