Haderslev Kommune

Udvalg lytter til borgernes forslag

Del

På baggrund af høringssvar justerer Udvalget for Børn og Familier på forslaget om ændringer på børneområdet.

Flere forslag til tilpasninger på børneområdet har været sendt i høring, og udvalget har nu gennemgået høringssvarene og justerer på den baggrund ændringerne.

Forslaget om, at dagplejebørn kunne passes i institutionerne ved dagplejernes planlagte fravær, er taget helt af bordet, da der ikke er opbakning fra forældrene.

”Vi er glade for de mange høringssvar, vi har modtaget, og vi lytter til dem. Af høringssvarene fremgår det tydeligt, at der ikke er generel opbakning til forslaget, hverken fra forældre, dagplejen eller institutionerne. Da forslaget samtidig kun kan give en mindre besparelse, har vi valgt at tage det helt ud af ændringsforslagene”, fortæller Signe Knappe, der er formand for Udvalget for Børn og Familier. Udvalget ønsker dog at gøre ordningen mulig som et tilvalg i de områder, der ønsker det.

Udvalget var enig med både bestyrelser og serviceområdet i, at det ikke vil være optimalt at indføre tidlig SFO fra foråret 2017.

En arbejdsgruppe bestående af både fagfolk og bestyrelser, herunder private institutioner og skoler skal med udgangspunkt i at skabe et sammenhængende tilbud til børnene, udarbejde forslag til modeller til et førskoletilbud. Det er vigtigt, at børnenes trivsel og læring er i fokus. En ny model bliver tidligst indført i 2019.

Udvalget fastholder forslaget om en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Forslaget går ud på at etablere fælles ledelse for flere institutioner, men fortsat med en pædagogisk leder på hver institution. Udvalget lægger vægt på, at der skabes fleksible løsninger, der følger lokale ønsker og behov.

Ledelsesopgaven bliver delt op i to, så den daglige pædagogiske leder i hver af de nuværende institutioner skal løse færre overordnede ledelsesopgaver og kan bruge sin tid tæt på børn og forældre. De nye sammenlagte institutioner kommer til at følge skoledistrikterne og får hver en institutionsleder, der i tæt samarbejde med bestyrelsen og skolelederen i distriktet kan udvikle tilbuddene til områdets børn.

”Det er meget vigtigt for os, at den gevinst, vi kan hente ved at ændre i ledelsesstrukturen, kommer børnene til gode i form af højere normering. Pengene bør derfor blive i området”, siger formand for Udvalget for Børn og Familier Signe Knappe.

Forslagene skal til videre behandling i byrådet.

Kontakter

Information om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26
6100 Haderslev

http://www.haderslev.dk/

Følg pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum