Udenrigsministeriet

Udtalelse fra Udenrigsministeriet om Tibetkommissionen II

Del

I anledning af beretningen af 25. marts 2022 fra Tibetkommissionen II, og i forlængelse af udenrigsministerens og justitsministerens fælles pressemeddelelse samme dag, meddeler Udenrigsministeriet følgende:

Kommissionens beretning indeholder hård kritik af Udenrigsministeriet. Det er en kritik, ministeriet tager til efterretning, og som ministeriet tager alvorligt og agter at følge op.

Udenrigsministeriet er fortsat i færd med at gennemgå den omfattende beretning, der omfatter perioden 1995-2018. Ministeriet vil i løbet af de kommende måneder fastlægge den mere detaljerede opfølgning og bl.a. genbesøge de nuværende arbejdsgange, herunder vedr. tilgængelighed og aflevering af materiale samt sikre den nødvendige læring af forløbet i hele organisationen.

I forhold til ansvarsvurdering af de implicerede personer, har kommissionen i sin beretning bl.a. anført:

”Allerede fordi en del af de implicerede personer er fratrådt tjenesten, fordi et muligt strafansvar må anses for forældet, og fordi det henset til den tid, der er forløbet, må antages, at et disciplinæransvar ikke vil blive gjort gældende, jf. vejledningen i Moderniseringsstyrelsen (nu Økonomistyrelsen), KL og Danske Regioners ”God adfærd i det offentlige”, december 2017, må Tibetkommission II afstå fra at vurdere, om der ville være fornødent grundlag for at søge et disciplinært ansvar gjort gældende over for enkeltpersoner. Der henvises herved til kapitel 3 ovenfor.

Som anført i kapitel 3, pkt. 3.4, finder kommissionen det imidlertid nødvendigt i det omfang, materiale og forklaringer, som ikke var afleveret til Tibetkommission I, har begrundet det, i visse tilfælde uanset den forløbne tid at foretage vurdering af, om der har været grundlag for at rejse kritik af ikke fratrådte embedsmænd, idet kommissionen overlader det til vedkommende ansættelsesmyndighed at vurdere betydningen af den tid, der er forløbet, siden forholdene blev begået.”

På den baggrund har Udenrigsministeriet i dag truffet beslutning om, at ministeriet efter en samlet vurdering af sagsforløbet ikke vil indlede en personalesag i forhold til ambassadør Martin Bille Hermann. 

Det bemærkes, at kommissionens centrale kritik af Udenrigsministeriets daværende håndtering af de pågældende besøg vedrører et kollektiv af medarbejdere, hvoraf Martin Bille Hermann tilfældigvis er den eneste, der fortsat er ansat i statens tjeneste.

Det bemærkes endelig, at Udenrigsministeriet nærer fuld tillid til ambassadør Martin Bille Hermann og dennes fortsatte varetagelse af stillingen som ambassadør ved Danmarks FN-mission.

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum