Beskæftigelsesministeriet

Udspil: Regeringen vil forenkle og skærpe sanktionsreglerne

Del

Det skal have mærkbare og synlige konsekvenser, hvis ledige i kontanthjælpssystemet siger nej til et jobtilbud eller ikke møder op til fx et aktiveringstilbud. Regeringen fremlægger et udspil med 20 initiativer, der forenkler og skærper sanktionsreglerne og styrker kontrollen med offentlige ydelser.

Kommunerne har i dag store problemer med at administrere de regler, der skal sikre, at ledige i kontanthjælpssystemet – kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere – bliver sanktioneret, hvis de uden rimelig grund ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked eller tager imod en indsats. Derfor lægger regeringen nu op til at forenkle sanktionsreglerne, så kommunerne får lettere ved at bruge reglerne og begår færre fejl. De nuværende 74 forskellige satser – alene på kontanthjælpsområdet – reduceres til 4, så både kommuner og ledige præcist ved, hvor meget der kan blive trukket i ydelsen.

Regeringen vil samtidig skærpe sanktionerne. Ledige skal kunne mærke det på pengepungen, hvis de ikke tager imod et jobtilbud eller udebliver fra fx et aktiveringstilbud, og sanktionen skal falde hurtigere end i dag, så ledige kan forstå, hvad der er årsag til, at de er blevet trukket i ydelsen. Ellers kan det være svært at ændre lediges adfærd. Kommunerne skal også have mulighed for at skærpe sanktionen yderligere, hvis ledige blot én gang ikke er mødt op til aktivering eller samtaler, hvor det i dag først kan ske efter flere gange.

- Vi har det grundprincip i Danmark, at vi hjælper folk, der står uden arbejde og i en periode ikke kan forsørge sig selv. Men vi kræver, at de til gengæld står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor vil regeringen gøre det enklere for kommunerne at sanktionere, når en borger ikke står til rådighed, og skabe et sanktionssystem, der er mere konsekvent. Siger man nej til et jobtilbud, eller møder man simpelthen ikke op til et aktiveringstilbud eller en samtale med kommunen, så skal der hurtigt og konsekvent falde en sanktion.

- Vi vil reducere sanktionssatserne fra 74 til 4, så enhver helt tydeligt kan se, hvor mange penge, man mister, når man udebliver fra fx et aktiveringstilbud. Samtidig vil vi ændre reglerne, så kommunerne langt hurtigere kan trække folk i ydelsen og med det samme kan give borgerne klar besked om, at de kan miste deres ydelse, hvis ikke de står til rådighed, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Udspillet indeholder i alt 20 initiativer, hvor 12 af dem er på sanktionsområdet. De resterende 8 forslag skal skabe mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser.

Regeringen lægger op til at give Udbetaling Danmark – der administrerer udbetalingen af flere sociale ydelser – bedre mulighed for at tjekke oplysninger om blandt andet kontanthjælpsmodtagere. Det gælder fx oplysninger om, hvorvidt en person reelt har haft bopæl på en given adresse, og på den måde bedre forhindre socialt bedrageri.

- Snyd med offentlige ydelser er med til at underminimere det danske velfærdssamfund. Derfor skal indsatsen mod snyd og fejludbetalinger være langt mere effektiv, så der bliver sat en stopper for både udbetalingsfejl og personer, som misbruger systemet og snyder sig til ydelser, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringens udspil bygger blandt andet på input fra KL.

Fakta: Udspil om sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser

Udspillet indeholder 12 forslag på sanktionsområdet. Det drejer sig om forslag, der forenkler reglerne, og forslag, der skærper reglerne. Sigtet er, at gøre det lettere for kommunerne at administrere reglerne og dermed understøtte, at kommunerne begår færre fejl. Det styrker borgernes retssikkerhed. Samtidig skal forslagene sikre, at det bliver lettere for borgerne at forstå reglerne og konsekvenserne af ikke at stå til rådighed.

Regeringens forslag på sanktionsområdet er:

 • Skærpet sanktion for uberettiget modtagelse af hjælp i udlandet og sort arbejde
 • Sanktion ved manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring
 • De 74 beregnede dagssatser erstattes af 4 faste satser
 • Rimelige grunde skal tænkes ind ved anvisning af tilbud
 • Krav om aftale om jobsøgning og frist for at joblogge
 • Skærpet rådighedssanktion (hjælp udbetales alene ved fremmøde) forenkles og udvides
 • Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten
 • Kortere vej fra forseelse til sanktion – mulighed for agterskrivelse
 • Vejledningsindsatsen forenkles i forhold til omfang og indhold
 • Præcisering af regler om udvidet partshøring af aktivitetsparate
 • Udvidelse af mulighed for månedsvis opgørelse af sanktioner
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe med KL om it-understøttelse

Udspillet indeholder 8 forslag på kontrolområdet. Forslagene skal give mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og sikre færre fejl-udbetalinger. Det skal blandt andet ske igennem øget brug af registersamkøringer samt synlighed om blandt andet kommunernes brug af registersamkøringer via benchmark.

Regeringens forslag på kontrolområdet er:

 • Kommunerne får pligt til at politianmelde borgere, som opholder sig længere tid i udlandet og uberettiget modtager hjælp
 • Tilsyn i lufthavne med at borgere ikke uberettiget har modtaget ydelser under udlandsophold
 • Bedre muligheder for kontrol med bopæl og samleverstatus via nye registre
 • Registersamkøringer anvendes til at understøtte vejledende og forebyggende indsatser
 • Mulighed for at videregive basisoplysninger om borgere i fremsendte kontrol-sager, så kommunerne ikke manuelt selv skal indhente dem
 • Benchmark af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager
 • Registersamkøring til sikring af at indsatte ikke fejlagtigt får udbetalt ydelser
 • Mulighed for at Ankestyrelsen kan undersøge sagsbehandlingen på Udbetaling Danmarks sagsområder

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet
Pressevagt: 5123 2830

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum