Produktionsskoleforeningen

Udnævnelse af produktionsskoleambassadører

Del

Professor Lene Tanggaard og Formand for Dansk Metal Claus Jensen udnævnt til produktionsskoleambassadører

Produktionsskolerne har ved årets Folkemøde på Bornholm udvidet deres ambassadørkorps med 2 nye ambassadører, nemlig Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet og Claus Jensen, formand for Dansk Metal.

Produktionsskolerne tilbyder en anden og praktisk vej mod uddannelse til de unge, der ikke lærer særlig godt, siddende på en skolebænk. Vi har bedt Lene og Claus om at være ambassadører, fordi de hver især har udvist en særlig interesse i og forståelse for produktionsskolernes tilgang til læring, og vi håber, at de fortsat vil tale produktionsskolernes og de unges sag i de sammenhænge de færdes i.

Ambassadørerne

Lene Tanggaard har i sin forskning og formidling vist stor interesse for produktionsskoleformen og den praksisbaserede læring, der finder sted på skolerne, ligesom hun også er interesseret i tilgrænsende områder: Erhvervsskoleområdet, det at lære et håndværk og kreative læreprocesser. Derved har hun givet værdifuld input til produktionsskolernes praksis og selvforståelse.  

Claus Jensen og Dansk Metal har vist solidaritet med produktionsskolerne – sidst i kampen for at bevare elevernes skoleydelse. I Dansk Metal ved man, at vi i Danmark har brug for praktisk anlagte unge, der kan blive dygtige håndværkere, når de blot får de rigtige muligheder. Og ligeledes har man givet udtryk for, at produktionsskolerne spiller en vigtig rolle, hvis disse unge skal med på uddannelsesvognen og senere få et solidt ståsted på arbejdsmarkedet.

I Produktionsskoleforeningen er vi stolte over vores ambassadørkorps, der udover de to nye ambassadører omfatter erhvervskvinden Stine Bosse, erhvervsuddannelseschef i DI Lone Folmer Berthelsen, næstformand i LO Ejner K. Holst, formand for Danske Slagtermestre Leif Laustsen og folketingsmedlem Mattias Tesfaye, og vi sætter stor pris på det arbejde, de gør for de praktisk anlagte unge.

Axel Hoppe

Sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen

Mail: axel@psf.nu tlf: 2895 2120

Nøgleord

Information om Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle

7582 2055http://www.psf.nu

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.

Følg pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55pressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget13.10.2017 20:43pressemeddelelse

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13pressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum