Vejdirektoratet

Udbygning af E45 Vejle – Skanderborg når vigtig milepæl

Del

Folketinget har i dag tredjebehandlet en anlægslov, som blandt andet omfatter den kommende udbygning af motorvejen E45 Vejle – Skanderborg. Med vedtagelsen af anlægsloven kan projektet nu for alvor gå i gang, og første tiltag bliver forbedringen af et kryds ved Horsens Syd og Horsens Nord.

Vejdirektoratet udbygger den eksisterende motorvej mellem Vejle og Skanderborg S fra fire til seks spor på en cirka 38 km lang strækning. Foto: Vejdirektoratet.
Vejdirektoratet udbygger den eksisterende motorvej mellem Vejle og Skanderborg S fra fire til seks spor på en cirka 38 km lang strækning. Foto: Vejdirektoratet.

Dele af den politiske aftale ”Infrastrukturplan 2035” fra sommeren 2021 blev i dag vedtaget i form af en anlægslov, som blandt andet omfatter udbygningen af E45 Østjyske Motorvej.

Vedtagelsen af anlægsloven er en vigtig milepæl i projektet E45 Vejle – Skanderborg.

Senior projektleder John Kjærsgaard, Vejdirektoratet, siger:
”Det er et kæmpeprojekt, som vi i Vejdirektoratet lige nu er i gang med at forberede, og det har derfor også været vigtigt at få vedtaget anlægsloven fra politisk side. Nu har vi alt på plads, så vi kan tage fat på næste fase og udarbejde den endelige detailprojektering.”

Udbygningsarbejdet forventes at være gennemført ved udgangen af 2026, hvorefter alle seks spor kan tages i brug. I 2027 vil der i løbet af sommerhalvåret blive udlagt slidlag og gennemført andre færdiggørelsesarbejder, men med minimal påvirkning på trafikken.

Informationsmøde onsdag den 15. juni
Vejdirektoratet afholder et informationsmøde onsdag den 15. juni i Forum Horsens, hvor Vejdirektoratets medarbejdere på den kommende udbygning præsenterer projektet, tidsplanen, og hvad der helt konkret skal ske på strækningen fremadrettet.

Som en del af gennemgangen af projektet vil der være en orientering om støj, og hvad der findes af støjreducerende tiltag i forbindelse med anlægsprojektet.

Senior projektleder John Kjærsgaard, Vejdirektoratet, siger:
”Det er vigtigt for os, at vi kommer godt fra start og har en god dialog med projektets naboer. Derfor har vi sat en del ressourcer ind på at være åbne og tilgængelige for alle, som er interesserede i den kommende udbygning, både med et større informationsmøde og de efterfølgende nabomøder.”

Der bliver afholdt to opfølgende nabomøder i et format svarende til åbent hus, hvor alle kan møde op og tale med Vejdirektoratets medarbejdere på projektet. Møderne bliver afholdt i henholdsvis Hedensted Centret torsdag den 21. juni fra kl. 14.00 til 19.00 og Egebjerg-Hansted Forsamlingshus onsdag den 22. juni fra kl. 14.00 til 19.00.

Geotekniske undersøgelser
Som en del af projekteringsarbejdet udfører geoteknikere boreundersøgelser langs strækningen, hvor motorvejen bliver udbygget.

Ved at bore ned og tage jordbundsprøver opnår man et mere detaljeret billede af omgivelserne og det underlag, der skal arbejdes med i anlægsprojektet. De geotekniske undersøgelser begynder mandag den 23. maj på den sydlige del af strækningen, og arbejdet vil stå på den kommende tid.

Derudover vil de tre museer Vejle Museerne, Horsens Museum og Skanderborg Museum tage fat på arkæologiske undersøgelser på strækningen efter sommerferien. De undersøgelser skal blandt andet afdække, om der er levn fra fortiden gemt i området, som skal undersøges nærmere, udgraves og måske bringes til et af museerne, før motorvejen kan blive udbygget.

Ændringer ved Horsens S og N
Rampeanlæggene ved Horsens Syd og Nord vil frem mod sommeren blive udbygget, så kødannelser på ramperne og ned på motorvejen bliver minimeret.

Ved begge rampeanlæg etableres signalregulering og belysning. Ved Horsens Nord har Folketinget midler fra Land og By-puljen til etableringen. Løsningerne er midlertidige, da en større ombygning af begge rampeanlæg indgår i selve anlægsprojektet.

Senior projektleder John Kjærsgaard, Vejdirektoratet, siger:
”Selvom vi kommer til at lave flere ændringer senere i anlægsfasen, så vil det her hjælpe på trafikforholdene ved begge tilslutningsanlæg nærmest øjeblikkeligt, og derfor udfører vi det arbejde allerede nu.”

Det er Vejdirektoratets vurdering, at effekten af selv en midlertidig ændring vil have betydelig værdi i forhold til både trafiksikkerhed og fremkommelighed for bilisterne på strækningen.

Læs mere og tilmeld nyhedsbrev på projektsiden for E45 Vejle - Skanderborg

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Vejdirektoratet udbygger den eksisterende motorvej mellem Vejle og Skanderborg S fra fire til seks spor på en cirka 38 km lang strækning. Foto: Vejdirektoratet.
Vejdirektoratet udbygger den eksisterende motorvej mellem Vejle og Skanderborg S fra fire til seks spor på en cirka 38 km lang strækning. Foto: Vejdirektoratet.
Download

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum