Vejdirektoratet

Udbud af Nordhavnstunnel i København klar

Del

Nu udbyder Vejdirektoratet opgaven med anlæg af en tunnel i København, som forbinder Østerbro og Nordhavn. Det er en tunnel, der skal under havnebassinet i Svanemøllehavnen, og som er en forudsætning for den videre byudvikling af Nordhavn.

Vejdirektoratet skal for Københavns Kommune bygge en 1,4 km lang tunnel under Svanemøllebugten, som forbinder Nordhavnsvejtunnelen med Kattegatvej i Nordhavn.

”Vi har det sidste halvandet år arbejdet med planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale, og det er en stor milepæl, at vi nu kan gå i udbud og dermed gå i gang med næste etape af projektet nemlig at finde en entreprenør, der kan udføre arbejdet i marken,” siger Silas Nørager, senior projektleder i Vejdirektoratet, og ansvarlig for byggeriet af den kommende Nordhavnstunnel.

“I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet har vi i Vejdirektoratet også fokuseret på krav til bæredygtighed og digitalisering. Vi har lyttet til markedet og vi er spændte på at se, hvordan markedet tager imod vores idéer i udbudsmaterialet. Her tænker vi blandt andet på krav til CO2-afregning og krav til 3-, 4-, og 5D modellering,” fortsætter Silas Nørager.


Opgaven udbydes som en totalentreprise, og kontrakttildelingen forventes at finde sted i sommeren 2022 ​såfremt der tildeles på indledende tilbud.

Entreprisen omfatter projektering og anlæg af en 1,4 km lang cut-n-cover tunnel, der er en fortsættelse af den eksisterende Nordhavnsvejstunnel, som skal løbe under Svanemøllehavnen og op til Kattegatvej i Nordhavn. Tunnelen skal være fremtidssikret til Østlig Ringvej.

Entreprisen omfatter også etablering af en ny vejstrækning, der forbinder Sundkrogsgade med Baltikavej samt etablering af et nyt kryds mellem Baltikavej/Kattegatvej/Oceanvej.

Se udbuddet på Leverandørportalen.

 

Stor international interesse

Tilbage i juni 2020 afholdte Vejdirektoratet markedsdialogmøder med mulige leverandører til projekt Nordhavnstunnel. Otte virksomheder blev inviteret med om bordet til videndeling og sparring for at finde de bedste løsninger til tunnelprojektet.

”Vi har været glade for den sparring, vi har haft med branchen både internationalt og den danske, og det har haft stor betydning for udbudsmaterialet, der er blevet skærpet i processen,” siger Silas Nørager.

Der blev vist interesse for projektet fra både Spanien, Belgien, Holland og Tyskland. Se Stor international interesse for projekt Nordhavnstunnel | Vejdirektoratet

Processen

Når udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt, sker der en udvælgelse af entreprenører til opgaven. Der vil blive prækvalificeret op til fire entreprenører eller konsortier til at byde på opgaven. Udvælgelsen forventes at være på plads i starten af det nye år.

De udvalgte entreprenør skal aflevere tilbud på opgaven i 2. kvartal 2022. Vejdirektoratet kan vælge at indgå entreprisekontrakt baseret på de indkomne tilbud eller vælge at starte forhandlingsmøder med entreprenørerne såfremt de modtagne tilbud ikke lever op til forventningerne om pris og kvalitet.

Med den korte udbudsproces vil der kunne indgås kontrakt med den vindende entreprenør allerede sommeren 2022. Vælges forhandlingsprocessen til vil entreprisekontrakten først kunne indgås i starten af 2023.

Anlægsperioden er 5 år fra indgåelse af kontrakt.

Kontakter

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Vejdirektoratet er bygherre på projektet. Efter anlæg bliver tunnelen overdraget til Københavns Kommune, og tunnelen bliver dermed en del af det kommunale vejnet.    

Projektet finansieres af By & Havn I/S, der også står for den generelle byudvikling i Nordhavn, Københavns Kommune og det fremtidige selskab for Lynetteholmen.      

Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 mia. kroner og kan efter tidsplanen forventes taget i brug i slutningen af 2027.    

Følg projektet på vejdirektoratet.dk.

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum