Produktionsskoleforeningen

Tyske politikere og embedsmænd på inspirationsbesøg på dansk produktionsskole

Del

Mens vi venter på regeringens udspil om, hvordan overgangene til uddannelse, herunder produktionsskolernes placering, skal organiseres i fremtiden, valfarter repræsentanter fra andre landes skolesystemer og sociale sektorer til Danmark for at blive inspireret af produktionsskolerne.

Netop i disse dage er en delegation af politikere og embedsmænd fra Nordrhein-Westphalen på inspirationsbesøg i Danmark. De besøgende politikere og embedsmænd arbejder alle med ungeområdet og strategier til bekæmpelse af bl.a. ungdomsarbejdsløshed.

I Nordrhein-Westphalen har man de sidste 3 år forsøgt at opbygge flere produktionsskoler som en del af ungeindsatsen og vil nu intensivere dette initiativ. Den tyske delegation er derfor specielt interesseret i at høre nærmere om de danske produktionsskoler – deres pædagogiske koncept og den måde, hvorpå de er organiseret og finansieret.

Onsdag besøger de Korsør ProduktionsHøjskole for at se produktionsskolepædagogik i praksis på de forskellige værksteder. Senere på dagen går turen til Christiansborg, hvor de skal mødes med Lennart Damsbo-Andersen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og formand for Produktionsskoleforeningen.

Den tyske delegation besøger desuden Roskilde Kommune for at mødes med repræsentanter for jobcenteret og UU. Bl.a. for at høre om, hvordan produktionsskolerne er en del af det tilbud, der stilles til rådighed for unge, der ikke er umiddelbar klare til at gå videre i uddannelse eller job.

Det er tankevækkende, at netop i en tid, hvor de danske politikere ønsker at reformere det forberedende område, er man mange steder i udlandet optaget af de danske produktionsskoler og deres resultater.

Den store interesse gælder ikke mindst det helhedssyn, der præger produktionsskolerne, og som betyder, at der bliver taget hensyn til den enkelte unge og til alle de problematikker, der er på spil for ham eller hende. Her er nærhed og overskuelighed en vigtig faktor, hvis den unge skal få lyst og mod til uddannelse og arbejdsliv.

Kontakt sekretariatsleder Axel Hoppe på axel@psf.nu eller mob. 28952120 eller vicesekretariatsleder Michael Bjergsø på michael@psf.nu eller mob. 29841019.

 

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform. 

Billeder

Information om Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle

7582 2055http://www.psf.nu

Følg pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55pressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget13.10.2017 20:43pressemeddelelse

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13pressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum