Globenewswire

Tryg A/S

Del

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Tryg-aktier

Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Medlemmer af Trygs bestyrelse samt én af disses nærtstående har udført transaktioner i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se https://tryg.com/da/emission.

1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a)Navn

 
TryghedsGruppen smba
2.Årsag til indberetningen

 
a)Stilling/titel

 
Nærtstående, da TryghedsGruppen smba's bestyrelsesformand Ida Sofie Jensen og bestyrelsesmedlemmer Karen Blandt og Claus Wistoft er samtidig bestyrelsesmedlemmer i Tryg A/S.
b)Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen

 
a)Navn

 
Tryg A/S
b)LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.ANærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b)Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c)Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):          105 DKK pr. midlertidig aktie

Mængde(r):        133.809.911 midlertidige aktier ved udnyttelse af 802.859.466 tegningsretter
d)Aggregerede oplysninger

 • Aggregeret mængde
 
 • Pris
 

133.809.911 midlertidige aktier ved udnyttelse af 802.859.466 tegningsretter

14.050.040.655 DKK
e)Dato for transaktionen

 
2021-03-08
f)Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.BNærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Tegningsretter

 

 

DKK0061534450
b)Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c)Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        4,666667 DKK
Mængde(r):        318.109.584 tegningsretter
d)Aggregerede oplysninger

 • Aggregeret mængde
 • Pris
 
 

318.109.584 tegningsretter

1.484.511.498 DKK
e)Dato for transaktionen

 
2021-03-08
f)Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)


1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a)Navn

 
Claus Wistoft
2.Årsag til indberetningen

 
a)Stilling/titel

 
Bestyrelsesmedlem
b)Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen

 
a)Navn

 
Tryg A/S
b)LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.ANærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b)Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c)Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        2.916 midlertidige aktier ved udnyttelse af 17.496 tegningsretter
d)Aggregerede oplysninger

 • Aggregeret mængde
 • Pris
 
 

2.916 midlertidige aktier ved udnyttelse af 17.496 tegningsretter

306.180 DKK
e)Dato for transaktionen

 
2021-03-08
f)Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.BNærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Tegningsretter

 

 

DKK0061534450
b)Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c)Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        4,83 DKK
Mængde(r):        4 tegningsretter
d)Aggregerede oplysninger

 • Aggregeret mængde
 • Pris
 
 

4 tegningsretter

19,32 DKK
e)Dato for transaktionen

 
2021-03-08
f)Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)


1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a)Navn

 
Torben Nielsen
2.Årsag til indberetningen

 
a)Stilling/titel

 
Næstformand
b)Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen

 
a)Navn

 
Tryg A/S
b)LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.ANærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b)Transaktionens art

 
Udnyttelse af fortegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c)Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        23.500 midlertidige aktier ved udnyttelse af 141.000 tegningsretter
d)Aggregerede oplysninger

 • Aggregeret mængde
 • Pris
 
 

23.500 midlertidige aktier ved udnyttelse af 141.000 tegningsretter

2.467.500 DKK
e)Dato for transaktionen

 
2021-03-09
f)Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)
4.BNærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Tegningsretter

 

 

DKK0061534450
b)Transaktionens art

 
Salg af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c)Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        4,6 DKK
Mængde(r):        58.500 tegningsretter
d)Aggregerede oplysninger

 • Aggregeret mængde
 • Pris
 
 

58.500 tegningsretter

269.100 DKK
e)Dato for transaktionen

 
2021-03-09
f)Sted for transaktionen

 
NASDAQ Copenhagen A/S (XCSE)


1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a)Navn

 
Tina Snejbjerg                         
2.Årsag til indberetningen

 
a)Stilling/titel

 
Bestyrelsesmedlem
b)Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen

 
a)Navn

 
Tryg A/S
b)LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b)Transaktionens art

 
Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c)Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        1.210 midlertidige aktier ved udnyttelse af 7.260 tegningsretter
d)Aggregerede oplysninger

 • Aggregeret mængde
 • Pris
 
 

1.210 midlertidige aktier ved udnyttelse af 7.260 tegningsretter

127.050 DKK
e)Dato for transaktionen

 
2021-03-09
f)Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)

Kontaktinformation:

Besøg tryg.com/da og følg os på twitter.com/TrygIR


Gianandrea Roberti Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk 
Peter Brondt Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK