Globenewswire

Tryg A/S

Del

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tryg A/S

Tryg A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 26. marts 2021 kl. 15:00. Generalforsamlingen vil blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde.

Dagsordenen er følgende:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Vejledende afstemning om aflønningsrapport for 2020
 5. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2021
 6. Forslag fra bestyrelsen
  1. Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  2. Forslag om ændring af selskabets formål, jf. vedtægternes § 2
  3. Forslag om ændring af vedtægternes § 11 ved optagelse af en bemyndigelse til bestyrelsen til afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling
  4. Forslag om ændring af standarddagsordenen, jf. vedtægternes § 16
  5. Forslag om at selskabet skal kunne offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk
  6. Godkendelse af lønpolitik
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Bemyndigelse til dirigenten
 10. Eventuelt

For yderligere detaljer, se den vedhæftede indkaldelse.

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK