Globenewswire

Tryg A/S

Del

Tryg Forsikring A/S udsteder Restricted Tier 1 kapitalbeviser

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELIVST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ELLER FRA NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Tryg Forsikring A/S udsteder Restricted Tier 1 kapitalbeviser 

I overensstemmelse med selskabsmeddelelsen den 24. februar 2021 har Tryg Forsikring A/S dags dato udstedt Restricted Tier 1 kapitalbeviser til en værdi af SEK 1.000.000.000.

Yderligere information:
For yderligere information, besøg tryg.com eller kontakt:

Investor Relations Officer, Gianandrea Roberti på +45 20 18 82 67 eller gianandrea.roberti@tryg.dk

Investor Relations Manager, Peter Brondt på +45 22 75 89 04 eller peter.brondt@tryg.dk

Denne meddelelse er udelukkende til informationsformål og har ikke til hensigt at udgøre eller være en del af, og udgør ikke eller er en del af, noget tilbud om eller invitation til at købe, på anden måde erhverve, tegne, sælge eller på andre måder afhænde, nogle værdipapirer, eller anmodning om afstemning eller godkendelse i nogen jurisdiktion i henhold til Transaktionen eller på anden måde i nogen jurisdiktion hvor et sådant tilbud, en sådan invitation eller en sådan anmodning er ulovlig.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, et prospektlignende dokument eller et fritaget dokument.

Denne meddelelse må ikke publiceres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til USA. Denne meddelelse er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirerne, der refereres til heri, er ikke blevet - og vil ikke blive - registeret under the US Securities Act of 1933 ("US Securities Act") og må ikke tilbydes eller sælges i USA, medmindre det sker i henhold til en relevant undtagelse fra registreringskravene i US Securities Act. Der gennemføres ikke noget offentligt udbud af værdipapirer i USA.


Om Tryg
Tryg er et af Nordens største skadeforsikringsselskaber med forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge og Sverige og sikrer tryghed og værdi for 4 millioner kunder. Tryg er noteret på NASDAQ København, og 53 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der årligt uddeler cirka 650 mio. DKK til tryghedsskabende formål via TrygFonden.
 

Meddelelse til investorer i USA
Denne meddelelse udgør ikke noget tilbud om at sælge eller nogen opfordring til tilbud om at købe værdipapirer og heller ikke noget salg af værdipapirer i USA. De værdipapirer, der udbydes som en del af Transaktionen, vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act og må ikke blive udbudt eller solgt i eller til USA fraværende registrering eller en relevant undtagelse fra registreringskravene i US Securities Act

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn
Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn indeholdt i denne meddelelse omfatter udsagn, der relaterer sig til Trygs intentioner i relation til Transaktionen og forventede fordele inklusive økonomisk vækst og andre udsagn, som ikke udgør historiske fakta. Udsagn med forventninger til fremtiden benytter ofte ord som "tror", "forventer", "vurderer", "påtænker", "forudser" og ord med lignende mening. Du bør ikke have unødig tiltro til disse fremadrettede udsagn, som reflekterer Trygs nuværende synspunkter, er undergivet risici og usikkerheder om Tryg og er afhængig af mange andre faktorer, nogen af hvilke der er uden for Trygs kontrol. Der er vigtige faktorer, risici og usikkerheder, der kan forårsage, at det reelle udfald eller slutresultat bliver væsentligt anderledes. Tryg påtager sig ikke nogen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere nogen fremadrettede udsagn, hverken som konsekvens af ny information, fremtidige begivenheder eller andet, medmindre påkrævet ved lov.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK