Globenewswire

Tryg A/S

Del

Tryg A/S – Årsrapport 2020

Trygs bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2020.


Præmievækst på 7,0 % (6,1 % eksklusive Alka i 2019). Forsikringsteknisk resultat på 3.495 mio. DKK (3.237 mio. DKK) påvirket af fortsat positiv udvikling i kerneforretningen, Alka synergier samt et lavt niveau af stor- og vejrskader. Investeringsresultatet udgjorde 311 mio. DKK (579 mio. DKK) og var positivt påvirket af de finansielle markeder i et år karakteriseret af stor volatilitet efter udbruddet af COVID-19 i første kvartal 2020 samt usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling. Resultat før skat udgjorde 3.541 mio. DKK (3.628 mio. DKK). Kvartalsvis udbytte på 1,75 DKK pr. aktie, som bidrager til TryghedsGruppens medlemsbonus. Solvensratio på 183.

Finansielle højdepunkter 2020

 • Præmievækst på 7,0 % (6,1 % eksklusive Alka i 2019) i lokal valuta
 • Forsikringsteknisk resultat på 3.495 mio. DKK (3.237 mio. DKK)
 • Combined ratio på 84,5 (85,1)
 • Omkostningsprocent på 14,1 (14,2)
 • Samlet investeringsresultat på fri portefølje 585 mio. DKK (857 mio. DKK)
 • Investeringsafkast på 311 mio. DKK (579 mio. DKK)
 • Resultat før skat blev 3.541 mio. DKK (3.628 mio. DKK)
 • Udbytte på 7,00 pr. aktie for helåret
 • Solvensratio 183

Finansielle højdepunkter 4. kvartal 2020

 • Præmievækst på 7,4 % (5,6 % eksklusive Alka i 2019) i lokal valuta
 • Forsikringsteknisk resultat på 780 mio. DKK (762 mio. DKK)
 • Combined ratio på 86,3 (86,1)
 • Underliggende erstatningsprocent forbedret med 0,2 % i Privat og 0,6 % i Tryg-koncernen
 • Omkostningsprocent på 14,0 (14,6)
 • Investeringsafkast på fri portefølje på 513 mio. DKK (226 mio. DKK)
 • Samlet investeringsafkast på 513 mio. DKK (198 mio. DKK)
 • Resultat før skat blev 1.223 mio. DKK (940 mio. DKK)
 • Udbytte på 1,75 DKK per aktie for 4. kvartal

Kundemål og højdepunkter 2020

 • TNPS udgjorde 72 (68)
 • Antal produkter per kunde 3,9 (3,8)
 • I 4. kvartal steg kendskabet til TryghedsGruppens medlemsbonus for ikke-Tryg-kunder til 33 % - en stigning på 18 % sammenlignet med samme periode sidste år

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:
2020 har været et usædvanligt år, hvor Corona-krisen har haft store påvirkninger på vores forretning og vores måde at arbejde på. I løbet af 1. kvartal var Trygs forsikringstekniske resultat negativt påvirket af et højt niveau af rejseskader, men lavere økonomisk aktivitet opvejede i de følgende kvartaler den negative udvikling. Det samlede forsikringstekniske resultat var også påvirket af et lavere niveau af stor- og vejrskader på trods af den tragiske begivenhed i Gjerdrum, Norge, i slutningen af december, hvor et jordskred dræbte flere mennesker og mange familier måtte evakueres og finde nye hjem.

Den flotte vækst, vi har set de senere år, fortsætter og ender på 7 pct. for året, hvilket både privat- og erhvervsforretningen har bidraget til. I Industri bidrager lønsomhedstiltagene til forbedrede resultater, men det er vigtigt at være opmærksom på, at tiltagene vil fortsætte for at forbedre lønsomheden i dette forretningsområde, som traditionelt har været udfordret på grund af svingende markedsdynamikker.

Udviklingen på kapitalmarkederne har været ekstreme i 2020. Tryg rapporterede et negativt investeringsafkast på knap 1 mia. DKK i 1. kvartal, men for året var der et samlet positivt investeringsresultat på mere end 300 mio. DKK som følge af et stærkt opsving på de finansielle markeder de efterfølgende ni måneder.

Jeg glæder mig særligt over, at kundetilfredsheden fortsatte med at slå nye rekorder i 2020 i en særligt udfordrende periode for vores 4.400 medarbejdere. Medarbejderne har blandt andet håndteret 100.000 ekstra COVID-19 relaterede skader og en kvart million ekstra opkald i forhold til et normalt år, hvilket alt sammen skete fra hjemmearbejdspladser. 

Samtidig har forretningen nået alle finansielle mål for 2020, som blev præsenteret på kapitalmarkedsdagen november 2017. En ny strategi vil blive præsenteret på en kapitalmarkedsdag, der vil blive afholdt i efteråret.

Den 18. november 2020 lagde Tryg et anbefalet kontant tilbud på RSA’s svenske og norske forretning samt 50% af den danske forretning i en potentiel erhvervelse, som vil skabe det største forsikringsselskab i Skandinavien. Aktionærer i Tryg og RSA har stemt for handlen, og nu venter vi på den endelige godkendelse fra myndighederne før at Tryg kan overtage Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Norge. Jeg ser meget frem til at byde velkommen til Trygg-Hansa og Codan Norges 1,3 mio. kunder og 1.500 medarbejdere i Tryg-familien.

Telekonference
Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Morten Hübbe, koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen og koncerndirektør Johan Kirstein Brammer vil præsentere resultatet, med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Telekonference detaljer:
Danske deltagere:        +45 78 72 32 52
UK deltagere:               +44 (0) 333 300 9032
US deltagere:               +1 833 526 8383

Årsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/da/downloads-2020 kort efter offentliggørelsestidspunktet.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK