Slots- og Kulturstyrelsen

Truede fortidsminder udgraves og registreres for 2,9 millioner

Del
Viden om blandt andet en jættestue i Vestsjælland, bebyggelse fra vikingetiden i Nordjylland og en boplads fra jægerstenalderen under havoverfladen i Lillebælt bliver sikret for eftertiden. Otte museer har fået støtte til at komme fortidsminder rundt om i Danmark til undsætning.
I efteråret blev der fundet sølvmønter fra en vikingeskat på en mark nær Bramslev. Foto: Nordjyske Museer.
I efteråret blev der fundet sølvmønter fra en vikingeskat på en mark nær Bramslev. Foto: Nordjyske Museer.

Slots- og Kulturstyrelsen støtter udgravninger og registreringer af steder igennem puljen til dyrknings- og erosionstruede lokaliteter Dyrknings- og Erosionspuljen.

De arkæologiske museer står bl.a. for udgravninger, bevaring og formidling af vores fælles kulturarv. De kan søge støtte fra den årlige pulje til at sikre viden fra lokaliteterne, der ellers ville gå tabt.

Enhedschef Morten Stenak, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”De otte lokaliteter, der får støtte, er alle vigtige for vores viden om fortiden og ikke mindst for vores fælles kulturarv. Den undersøiske boplads ved Tybrind Vig, jættestuen ved Baadslunde og vikingebebyggelsen ved Bramslev er bare nogle af de steder, hvor væsentlige fortidsminder risikerer at gå tabt, hvis ikke de udgraves og registreres. Med hjælp fra de lokale museer kan vi være med til at sikre, at viden om denne del af vores historie bevares for eftertiden”

Vikingeskattefund, jættestuer og bopladser

Eksempelvis får Nordjyske Museer støtte til at udgrave og registrere et område på en mark nær Bramslev ved Hobro, ikke langt fra vikingeborgen Fyrkat. Her blev der i februar udgravet et skattefund fra vikingetid for midler bevilliget af styrelsen. Skattefundet er nedlagt i forbindelse med en samtidig bebyggelse, og det er dele af denne bebyggelse, der gives midler til at udgrave i år.

Et andet museum, der modtager midler, er Museum Vestsjælland, som på andet år udgraver og registrerer en jættestue fra yngre stenalder ved Båslunde nær Skælskør.

Og så skal der sikres oplysninger fra den undersøiske lokalitet Tybrind Vig, hvor Langelands Museum har marinarkæologisk ansvar. I 1980´erne blev der foretaget udgravninger af en boplads fra jægerstenalderen, der grundet dens unikke bevaringsgrad er kendt på verdensplan. Målet med årets bevilling er at afklare, hvor hurtigt bopladsen nedbrydes og sikre viden, før den forsvinder.

Fakta

Slots- og Kulturstyrelsen yder tilskud til museer med et arkæologisk ansvarsområde i forbindelse med dyrknings- og erosionstruede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.

Museerne har i 2023 ansøgt om 7.1 millioner kroner i alt, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har tildelt 2.9 millioner kroner til otte forskellige lokaliteter.

Af de otte museer der har fået støtte er seks af lokaliteterne på land og to er i havet. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der i samarbejde med Det Arkæologiske Udvalg, vurderer ansøgninger fra museerne.

Se listen over modtagere og læs mere om Det Arkæologiske Udvalgs arbejde 

Kontakter

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon(modtager ikke SMS)

Tlf:22 61 19 95

Billeder

I efteråret blev der fundet sølvmønter fra en vikingeskat på en mark nær Bramslev. Foto: Nordjyske Museer.
I efteråret blev der fundet sølvmønter fra en vikingeskat på en mark nær Bramslev. Foto: Nordjyske Museer.
Download

Information om Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14
1611 København V

http://slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Styrelsen forvalter desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.

Følg pressemeddelelser fra Slots- og Kulturstyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Slots- og Kulturstyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum