Dansk Metal

Trepartsaftalen er en styrkelse af fremtidens arbejdsmarked

Del

Med den netop indgåede trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen er der taget et vigtigt skridt på vejen til at løse udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft i det danske samfund.

Aftalen styrker både uddannelsesindsatsen for den eksisterende arbejdsstyrke, samtidig med at det såkaldte omprioriteringsbidrag på erhvervsuddannelserne sløjfes i 2018 og på AMU i de kommende fire år. Det vækker stor glæde hos Dansk Metal:


”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har kæmpet med næb og klør for at få fjernet de planlagte besparelser på erhvervsuddannelserne, så med trepartsaftalen har vi taget et skridt i den rigtige retning. Vi bliver simpelthen nødt til at sikre arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked, og det har der været stor forståelse for fra alle parter i forhandlingerne”, siger forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen.


Efter- og videreuddannelsesaktiviteten har været faldende i flere år. Systemet har været for uoverskueligt, og der har været behov for at nytænke, hvordan organiseringen og økonomien i hele Voksen- og efteruddannelsessystemet (VEU) er skruet sammen. Det er i aftalen besluttet, at der fremadrettet skal være én indgang til VEU-tilbuddene. Der etableres en national, elektronisk platform, hvor lønmodtagere kan søge og tilmelde sig kurser. Her vil arbejdsgiverne også kunne ansøge om godtgørelse, når medarbejdere er på uddannelse.

”Som økonomien udvikler sig kan man ikke varetage samme job hele livet uden at dygtiggøre sig undervejs. VEU-tilmeldingen har været alt for bureaukratisk og procedurerne har været indviklede. Med den nye platform gør vi det mere enkelt. Både arbejdsgivere og lønmodtagere bliver nødt til at insistere på efteruddannelse. Det er et fælles ansvar, og det er helt afgørende, at flere benytter tilbuddene om efteruddannelse. Derfor er jeg tilfreds med, at kompensationen fremover løftes fra 80 til 100 pct. af dagpengesatsen når man deltager i AMU-kurser”, siger Claus Jensen.


Arbejdsmarkedets parter og regeringen har i aftalen også haft fokus på de 600.000 voksne danskere, der har utilstrækkelige, basale læse- og regnefærdigheder. Derfor sløjfer man deltagerbetalingen på AMU-dansk og AMU-matematik, så kurserne fremadrettet er gratis.

”Det er uacceptabelt, at vi har et samfund, hvor så mange voksne medborgere mangler basale færdigheder inden for dansk og matematik. Derfor glæder det mig, at vi i aftalen har afskaffet de økonomiske barrierer, der har været for deltagelse på AMU-kurserne. Hvis man ikke kan læse og regne på et tilstrækkeligt niveau, får man svært ved at gøre sig gældende på fremtidens arbejdsmarked”, siger Claus Jensen.


Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kommer Danmark til at mangle 30.000 faglærte alene på jern- og metalområdet i 2025. Allerede i dag er det svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft flere steder i landet. Arbejdsløsheden blandt Dansk Metals medlemmer var i september 2,6 procent, og halvdelen af Dansk Metalslokalafdelinger har nu under to procent arbejdsløse.

”Løsningen på problemet med manglen på kvalificeret arbejdskraft skal tænkes i to spor. Uddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke hvor vores faglærte medlemmer får bedre mulighed for at uddanne sig på videregående niveau og en styrkelse af erhvervsuddannelserne. I august 2016 indgik vi en trepartsaftale om op til 10.000 flere lærlinge på virksomhederne. Det er sammen med den netop indgåede aftale væsentlige skridt fremad”, siger forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen.


Yderligere information og kommentarer:


Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal via pressechef Jens Dissing Munk, telefon 30178874

Information om Dansk Metal

Dansk Metal
Dansk Metal
Molestien 7
2450 København SV

33 63 20 00https://www.danskmetal.dk/

Dansk Metal er en fagforening for ca. 108.000 lønmodtagere, der arbejder med it, teknik og mekanik.