Beskæftigelsesministeriet

Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget med en måned

Del

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli. Med ordningen kan lønmodtagere beholde job og løn i stedet for at risikere en fyreseddel.

Danmark står over for en gradvis genåbning, hvor dele af samfundet har taget de første skridt mod en normal hverdag og flere er på vej. Der er dog fortsat store dele af samfundet, som vil være nedlukket i en længere periode, og det har store økonomiske konsekvenser for de berørte lønmodtagere og virksomheder.

Trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation er med til at holde hånden under en lang række danske lønmodtagere og virksomheder, da den giver mulighed for, at virksomheder, der er økonomisk presset af COVID-19-krisen, kan få dækket en del af lønnen.

Nu er regeringen og arbejdsmarkedets parter, FH og DA, blevet enige om at forlænge ordningen frem til og med den 8. juli.

Lønkompensationsordningen bliver dertil justeret, så muligheden får at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er utrolig glad for, at vi er blevet enige med parterne om at forlænge lønkompensationsordningen. Den gør en forskel for mere end 100.000 lønmodtagere. Vi er i gang med en gradvis genåbning af samfundet, men vi vil fortsat opleve et presset arbejdsmarked i noget tid endnu, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne fortsat kan få den hjælp, så færre må afskedige medarbejdere. Jeg vil gerne takke parterne igen for deres konstruktive tilgang til den ekstraordinære situation, som vi står i, og samarbejdet viser igen styrken ved den danske model.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

- Det skal ikke gå ud over manden på gulvet, at coronasmitten har ramt Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi forlænger ordningen. Den holder hånden under titusindvis af lønmodtagere og sørger for, at de ikke får en fyreseddel. Og den sikrer, at virksomhederne får hjælp til at beholde deres dygtige medarbejdere, så de er klar til at tage fat igen, når coronaudbruddet er overstået.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard:

- Jeg er glad for, at vi er blevet enige om at forlænge ordningen med en måned, da der stadig er brug for at holde hånden under arbejdspladserne. Det er med til at skabe tryghed blandt lønmodtagerne. Det glæder mig også, at fleksjobbere sikres, uanset om de er på den gamle eller nye ordning. 

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Jacob Holbraad:

- Jeg er glad for, at vi er enige om at forlænge hjælpen til virksomheder og medarbejdere. Lønkompensationsordningen har allerede hjulpet knap 30.000 virksomheder og deres medarbejdere. Forlængelsen er afgørende for at holde hånden under danske virksomheder og jobs i en tid, hvor nedlukningen af landet på mange fronter også er forlænget. Det er derfor også vigtigt, at vi fortsætter dialogen om, hvorvidt der er behov for at forbedre og justere ordningen.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressekontakt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 202029.5.2020 09:27:04 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, man så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Krisen slår nu som forventet for alvor igennem i de officielle ledighedstal. Stigningen i april på 35.500 overstiger alt, hvad vi tidligere har set. - Det er desværre ikke overraskende, fordi corona-udbruddet har lukket dele af Danmark ned helt på linje med store dele af verden, og det har medført en markant stigning i antallet af fyringer. Endnu flere havde mistet jobbet uden hjælpepakkerne, som regeringen og et bredt Folketing står bag. Samlet beløber de sig til omkring 400 milliarder kroner. Ikke mindst trepartsaftalen om lønkompensa

Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder28.5.2020 22:38:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse. Den samlede trepartsaftale indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser. Derfor er aftaleparterne enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deresigangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaf

Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats27.5.2020 08:40:31 CESTPressemeddelelse

Fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen.

Stort fald i beskæftigelsen i marts20.5.2020 11:27:32 CESTPressemeddelelse

Corona-krisen satte sit tydelige præg på arbejdsmarkedet i marts måned. Den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse faldt fra februar til marts med omkring 3.300 fuldtidspersoner, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Faldet kan blive opjusteret som følge af registreringsefterslæb. Der er normalt tale om en stigning i den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse fra februar til marts. Tager man højde for sæsonudsving og forventet efterregistrering, faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 27.600 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 1,2 procent. Målingen fra STAR opgør det samlede antal timer, de enkelte personer har arbejdet. Dermed afviger målingen fra de tal, som Danmarks Statistik offentliggør hver måned, som omfatter alle personer, der har været i job i marts og altså ikke tager højde for antallet timer i beskæftigelse. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Vi kan se på de daglige tal, at der lige nu er knap 50.000 flere led

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum