Fængselsforbundet

Tre millioner kroner forløbig udbetalt i forsinkede time-dagpenge

Del

Efter Fængselsforbundet vandt en principiel sag, er der kommet gang i udbetalingerne til de medlemmer, der er gået glip af time-dagpenge i forbindelse med tjenesterejser.

Når man som fængselsbetjent rejser landet rundt i statens tjeneste, skal man kompenseres økonomisk. Det gør man blandt andet via de såkaldte time-dagpenge. Reglerne om dem blev fortolket forkert af Kriminalforsorgen, og derfor har fængselsforbundets medlemmer siden foråret fået udbetalt tilgodehavende fra arbejdsgiveren.

Selvom tallene er foreløbige og ikke endelig opgjort, ser devisen om at 'mange bække små gør en stor å' ud til at holde. Der er nemlig forløbig udbetalt omkring tre millioner kroner til medlemmerne i forsinkede time-dagpenge siden maj 2017.

Det glæder forbundssekretær Bente Benderska, der førte den sag, som endte med, at Kriminalforsorgens HR-afdelinger bliver nødt til at gennemgå manglende time-dagpenge fem år tilbage.

"Det er positivt, at vores medlemmer får de penge, som de er berettiget til. Og beløbet viser da også, at der i den grad var noget at komme efter," siger forbundssekretæren.

"Rent praktisk foregår processen på den måde, at medlemmerne henvender sig til sin HR-afdeling, der så gennemgår ens lønforhold i forbindelse med tjenesterejsen. Den proces er efter Bente Benderskas opfattelse fungeret effektivt," siger hun.

Hovedstaden har endnu ikke udbetalt 
Tre af områderne har løbende udbetalt medlemmernes penge, der løber op i de tre millioner kroner. Område Hovedstaden har valgt en mere langsommelig tilgang.

De oplyser, at ingen udbetalinger er gennemført, men 10 af 38 sager er færdigbehandlet, og at der i de færdigbehandlede sager kan forventes en udbetaling indenfor den næste måned. Udbetaling i de øvrige sager vil ske løbende med, at sagerne indkommer og sagsbehandles.

Det endelige beløb der vil blive udbetalt på baggrund af sejren i den principielle sag, står derfor til at stige betragteligt.

Bente Benderska opfordrer alle medlemmer, der endnu ikke har henvendt sig til sit områdes HR-afdeling om eventuelt efterslæb på time-dagpenge om at gøre det snarest.

Læs også: Time-dagpenge er begyndt at rulle tilbage til medlemmernes lommer

Af Kristian Westfall

Billeder

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen samt tjenestemænd organiseret i FFT (Forbundet for Tjenestemænd). Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.

Følg pressemeddelelser fra Fængselsforbundet

Skrive dig op her og du vil løbende modtage pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Fængselsforbundet

Fængselsbetjente får stjerner på skuldrene8.2.2018 12:01nyhed

Fremover bliver det nemmere at se, hvem der er menig fængselsbetjent, institutionschef eller endnu højere på strå i Kriminalforsorgen. Efter mange års ønske fra Fængselsforbundet får det uniformerede personale nemlig såkaldte distinktioner på skjorter og jakker, der tydeligt viser, hvor man er i hierarkiet. Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, glæder sig over, at medlemmerne snart får markeringer: "Vi er ansatte i staten, har magtbeføjelser og har klare kommandoveje. Derfor bør vi også – ligesom politi og brandvæsen – være tydeligt markeret over for borgerne." Basispersonalet i fængsler og arresthuse markeres med stjerner: Én stjerne som prøvebetjent, to som menig fængselsbetjent og tre stjerner på skuldrene til vagthavende fængselsbetjent. Og det stopper ikke med stjerner. Længere oppe i systemet får man enten kroner eller egeblade til at vise hvilket ansvar, der hviler på skuldrene sammen med distinktionen. Se hele oversigten over hierarkiet her. At skiftet til de synlige mar

Lad dig ikke lokke af ambulanceadvokater7.2.2018 10:10nyhed

Det er unødvendigt og risikabelt at benytte eksterne advokater, hvis man som medlem af Fængselsforbundet får en arbejdsskade. Forbundet dækker alle omkostninger i en eventuel sag, og har ekspertisen inden for området. I USA er fænomenet med ambulanceadvokater velkendt: En person, der er kommet til skade, tilbydes juridisk hjælp af en sagfører, der bogstavelig talt er fulgt efter ambulancen. Tilbuddet om assistance falder typisk mellem sygehusets parkering og skadestuen. Helt så farverigt optræder advokater i Danmark sjældent. Ikke desto mindre er der flere eksempler på, at medlemmer er blevet overtalt til at benytte jurister, der ikke har tilstrækkelig faglig indsigt i juraen omkring arbejdsskadesager. Og det har, ifølge René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet, kostet medlemmer dyrt i kroner og ører. "Et medlem fik erstatning igennem eksterne advokater, der tog ti procent i salær. Hvis han havde benyttet os, ville det have været gratis," siger han. Men det kan også vær

Flere ældre bag tremmer1.2.2018 08:13nyhed

En større del af de indsatte er over 60 år. De er ofte en gevinst på afdelingerne, siger fængselsbetjent i Sønder Omme Fængsel. Flere og flere indsatte har gråt hår. Siden 2004 er andelen af indsatte over 60 år steget fra 1,3 procent til 2,3 procent i 2016. Ifølge Tina Engelbrecht Ising, der er chef for Koncern Resocialisering i Direktoratet for Kriminalforsorgen er man opmærksomme på udviklingen. Der er dog ingen central indsats i forhold til fordeling eller håndtering af indsatte med længere livserfaring, og heller ingen særbehandling. ”Som udgangspunkt bliver indsatte over 60 år behandlet som alle andre indsatte, men det er klart, at en del resocialiseringstiltag ikke altid giver mening for denne gruppe.” De generelle sociale indsatser fra fængselsbetjente har dog også værdi for gruppen. ”Den almenmenneskelige kontakt med fængselsbetjente og andre uden for det kriminelle miljø er dog stadig vigtig, og på den måde er der selvfølgelig også en resocialiserende indsats for de ældre inds

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum