Vejdirektoratet

Transportministeren indvier ny biogas-tankstation

Del

Transportminister Benny Engelbrecht har her til formiddag åbnet det første biogas-tankanlæg i Ishøj i et stort projekt, der skal reducere erhvervstransportens klimaaftryk.

Anlægget skal betjene de lastbiler, der kører på biogas og dermed være med til at nedbringe CO2-emissionerne fra de tunge lastbiler herhjemme.

”For at nå i mål med regeringens målsætning om en reduktion i CO2-udledningen på 70 procent, skal vi bruge alle tilgængelige redskaber. Vejtransporten udleder en stor del af Danmarks CO2, så her er store gevinster af hente, når vi skifter fossile brændstoffer ud med grønne alternativer. Det er forhåbningen, at biogasteknologien kan spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling af erhvervstransporten og dermed mindske transportbranchens klimaaftryk. Den grønne omstilling gavner os alle, men transportbranchen kan ikke gøre det alene. Derfor er samarbejdet mellem biogasselskaber og transportvirksomheder et rigtig godt eksempel på, hvordan samarbejde på tværs af sektorer er med til at løse en udfordring, der påvirker os alle,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

I alt bliver der åbnet fire nye biogastankstationer herhjemme som led i projektet. De skal ligge i Ishøj, Køge, Odense og Horsens og dermed danne en korridor, som kan benyttes af de 52 biogas-lastbiler, der kører lange og tunge, nationale ture.

Projektet med opførslen af biogas-tankstationerne ledes af Bioman Aps, som er en underafdeling af Bigadan-koncernen. De samarbejder med en række andre bioenergi-selskaber samt med en række transportvirksomheder, der har indkøbt de lastbiler, som kan benytte biogassen.

Etableringen af biogas-tankstationerne – og indkøbet af biogas-lastbilerne – er blevet støttet med 14,6 millioner kroner fra den grønne pulje til omstilling af erhvervstransport og udbredelse af lade-infrastruktur til elbiler, den såkaldte ”Pulje til omstilling af erhvervstransporten.”

Bag puljen står Socialdemokratiet Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Direktøren for Bioman ApS glæder sig over projektet.

”Vi er stolte over at kunne åbne 4 biogastankstationer og skabe en grøn korridor mellem Aarhus og København. Nu kan der for alvor tages hul på omstillingen af den tunge transport i Danmark med biogas. Samtidig viser projektet også, at de partnerskaber på tværs af brancher er vigtige, for at skabe et godt fundament for lavere CO2-udledning fra godstransporten.”

Faktaboks

  • Biogastankstationerne skal ligge i Ishøj, Køge, Odense og Horsens
  • De skal servicere 60 biogaslastbiler, der skal køre på strækningen mellem København og Aarhus
  • Bag projektet står Bioman ApS, som er en del af Bigadan-koncernen
  • Lastbiler står for cirka seks procent af de samlede nationale CO2-udledninger.
  • Distributionen af biogas foregår via det danske naturgasnet
  • Biogassen blandes med naturgassen i nettet
  • De 4 biogastankstationer kan servicere op til 300 lastbiler dagligt
  • En biogaslastbil kan spare mellem 50 - 150 tons CO2 om året. 
  • Biogas er 100% avanceret biobrændstof, da det produceres uden brug af raps- og madolie.
  • Biogasanlæggene omdanner affald og husdyrgødning til energi og sparer klimaet for CO2-udledning

Kontakter

Afdelingsleder Mette Fynbo, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2793, mail: mfy@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Bioman ApS-kontaktperson: Birger Parsberg Olesen tlf. 51 56 46 83, mail: bpo@bioman.dk

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på to ramper i Motorvejskryds Odense22.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra mandag den 27. september og tre dage frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på to af ramperne i rampeanlægget ved Motorvejskryds Odense. Det drejer som om frakørselsrampen i østgående retning fra Fynske Motorvej til Svendborgmotorvejen i sydgående retning samt frakørselsrampen fra Svendborgmotorvejen i nordgående retning til Fynske motorvej i østgående retning. Arbejdet starter med, at den gamle belægning fræses af. Herefter udføres der lokale reparationer i belægningen. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. For at genere trafikamterne mindst muligt bliver arbejdet udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00. De nævnte ramper vil periodevis være spærret, mens der arbejdes på dem. Når de er spærret, vil der være skiltet med omkørsel. Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor og ramper være åbne for normal trafik. Vejdirektoratet beklager på forhå

I tvivl om farten? Kig på kantpælen22.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Siden sidste efterår har Vejdirektoratet testet en ny metode for at få flere trafikanter til at overholde den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t på landevejene. Helt konkret har Vejdirektoratet anbragt et lille fartmærke på kantpælene på seks udvalgte landeveje i Midt- og Vestjylland for at minde trafikanterne om hastighedsgrænsen. Og forsøget fortsætter i resten af dette efterår, hvor det bliver undersøgt, om trafikanterne bliver bedre til at holde hastigheden, hvis de hele tiden bliver mindet om den. ”Vi har jo mange ulykker, der skyldes for høj fart og uopmærksomhed – ikke mindst på landevejene. Derfor vil vi gerne teste, om trafikanterne sænker farten, hvis de hele tiden bliver mindet om hastighedsgrænsen på 80 km/t.,” siger afdelingsleder Niels Skjøde Agerholm fra Vejdirektoratet. ”Det er et helt nyt redskab, som vi på denne måde prøver af, og jeg er spændt på at se resultaterne.” Fartmærkerne på kantpælene er udstyret med reflekser og udformet med det sorte tal, der minder om

Vejdirektoratet inviterer til markedsdialog om udrulning af ladeinfrastruktur21.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I de kommende år skal Vejdirektoratet etablere 32 lade-parker til el-biler og andre eldrevne køretøjer på rastepladser langs motorvejsnettet over hele Danmark. I alt er der afsat 500 millioner kroner på denne opgave i overensstemmelse med den aftale om Infrastrukturplan 2035, som regeringen indgik før sommerferien med Folketingets øvrige partier. Som et første skridt i processen frem mod oprettelsen af de mange ladeparker skal Vejdirektoratet beslutte, hvem der skal etablere og drive ladestanderene. For at få det bedste grundlag for at træffe den beslutning, inviterer Vejdirektoratet til markedsdialog med interesserede parter i branchen. Et initiativ, der hilses velkommen af transportminister Benny Engelbrecht. ”Der er ikke tvivl om, at tilgængelig ladeinfrastruktur i hele landet er en forudsætning for, at flere danskere skifter den fossile bil ud med en elbil,” siger transportministeren. ”Det handler om at fjerne rækkeviddeangst hos de, der overvejer at købe elbil. Den halve milliard,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum