TrackMan A/S

TrackMan A/S leverer stærkt resultat i et udfordrende år

Del

TrackMan har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2020 udvisende en stigning i omsætningen med 23% til DKK 741 mio. og en stigning i resultatet før skat med 21% til DKK 251 mio.

Væksten i omsætning og resultat kan henføres til en fortsat positiv udvikling i selskabets største forretningsområde inden for golfsporten. Selskabets andet væsentlige forretningsområde inden for baseball oplevede derimod en nedgang i 2020, da størstedelen af turneringsprogrammet og træningen i USA og Japan måtte aflyses som følge af COVID-19.

I 2021 forventes en fortsat flot vækst i golfsegmentet, ligesom baseballsegmentet forventes at vokse, når omfanget af turneringskampe og træning vender tilbage til niveauet før COVID-19.

Egne medarbejdere og stærke værdier sikrer resultatet

Med en eksportandel på mere end 97% af TrackMans samlede omsætning og salg i mere end 60 forskellige lande blev virksomheden udfordret af den periodevise nedlukning af mange lande igennem 2020.

Det stillede store krav til selskabets globalt mere end 400 ansatte i alle dele af værdikæden. Sælgere måtte hurtigt omstille sig til at betjene kunderne virtuelt, installationer krævede iagttagelse af sikkerhedsmæssige foranstaltninger, og produktionen måtte tilrettelægges på nye måder. Samtidig måtte en stor del af selskabets mange R&D medarbejdere arbejde hjemmefra.

TrackMans flade organisation og veldefinerede værdier, med fokus på at beslutninger hurtigt kan træffes decentralt på tværs af funktioner og lande, var imidlertid stærkt medvirkende til, at selskabet ikke alene leverede fortsat vækst i 2020, men også lancerede en række nyskabende og innovative produkter.

Selskabets bevidste satsning på at drive hele værdikæden med egne medarbejdere på alle områder fra R&D og produktion til salg og markedsføring, installation og servicering over hele verden har dermed vist sin styrke i en situation, hvor rejsemulighederne var stærkt begrænsede.

På samme måde har TrackMans vedvarende satsning på lokale, danske underleverandører været medvirkende til at sikre selskabets supply chain i det usædvanlige år.

Vækst fra nye forretningsområder og produktlanceringer

Væksten i TrackMans golfforretning skyldes ikke mindst en stærk vækst i produkter til indendørs golf. Selskabets mere end 150 ingeniører og softwareudviklere udvikler produkter på tværs af adskillige fagområder, herunder mekanik, elektronik, signalbehandling, algoritmeudvikling og 3D spiludvikling, og det lykkedes i 2020 at lancere verdens stærkeste virtuelle golfplatform til simulatorgolf og indendørs golfturneringer.

Den indendørs produktportefølje kombinerer TrackMans verdensledende kamera- og radarteknologi, algoritmer og neurale netværk baseret på mere end 1 milliard golfslag og en uovertruffen grafisk repræsentation af mere end 100 golfbaner, overfløjet med drone og genskabt i en 3D verden. Indendørs golfplatformen blev i 2020 brugt til at afholde BMW Indoor Invitational for 62 professionelle golfspillere fra 17 lande, og i 2021 forventes et stort antal virtuelle turneringer for både professionelle og amatører afholdt på TrackMans platform i både indendørs golfsimulatorer og på udendørs driving ranges.

Nye medarbejdere – nye muligheder

TrackMan er i 2020 fortsat med at tiltrække et stort antal nyansatte medarbejdere fra universiteter, læreanstalter og andre virksomheder.

TrackMans produkter er skabt for, at atleter på alle niveauer, professionelle som amatører, kan realisere deres fulde potentiale. Efter samme filosofi arbejder virksomheden vedvarende for, at dens egne medarbejdere kan forfølge deres ønsker og potentiale i videst mulige omfang. TrackMan har et kompromisløst fokus på kunderne og en grundlæggende ambition om at løse opgaver, som der ikke tidligere fandtes løsninger på. Året 2020 viste tydeligt, at den ambition kun kan opfyldes af dygtige medarbejdere i et entreprenørpræget arbejdsmiljø med stor autonomi for den enkelte. 

Kontakter

Information om TrackMan A/S

TrackMan A/S
TrackMan A/S
Stubbeled 2
2950 Vedbæk

http://www.trackman.com

TrackMan arbejder for at atleter på alle niveauer, amatører som professionelle, kan udnytte deres fulde potentiale. TrackMan er verdensførende i golf og baseball, og stort set alle topatleter indenfor disse sportsgrene benytter selskabets teknologi. Amatører på alle niveauer har ligeledes stor glæde af disse data for at kunne forbedre sig.

TrackMan afsætter selv sine produkter og har egen salgsorganisation i mere end 60 lande. TrackMan beskæftiger mere end 400 medarbejdere globalt og har kontorer i USA, Polen, Japan, Sydkorea, udover hovedkontoret i Danmark.

Følg pressemeddelelser fra TrackMan A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.