Globenewswire

Totalkredit A/S

Del

Ordinær generalforsamling 2021 - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

24. marts 2021

Totalkredit A/S - ordinær generalforsamling 2021

På Totalkredits ordinære generalforsamling onsdag den 24. marts 2021 blev:

  • Årsrapporten for 2020 og forslag til resultatdisponering godkendt.
  • Decharge til direktion og bestyrelse godkendt.
  • Bestyrelsens forslag til lønpolitik og vederlag til ledelsen godkendt.
  • Michael Rasmussen, David Hellemann og Anders Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
  • EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgt som selskabets revisor.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Michael Rasmussen som formand samt David Hellemann som næstformand.

København, den 24. marts 2021

Totalkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 20 37 28 69.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK