Globenewswire

Totalkredit A/S

Del

Totalkredit A/S - Årsrapport 2020

Til        Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

11. februar 2021

Nykredit offentliggør i dag årsrapporter for 2020 for:
Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48
Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80
Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08
Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler i forbindelse med årsrapporten:

 • Vi offentliggør i dag et meget tilfredsstillende årsregnskab. Vi kan dermed sætte punktum for 2020 med et resultat, der overgår de forventninger, vi fastlagde før coronakrisens udbrud. Der skal lyde en stor tak til alle medarbejdere i Nykredit for, at det i et krævende år er lykkedes at gennemføre alt det, vi satte os for – og lidt til.
   
 • 2020 blev endnu et år med kundetilgang og vækst i både Nykredit Bank og Totalkredit. Begge steder er udlånet vokset med 8%, og i Totalkredit er det tilmed vokset i alle landets 98 kommuner. Over de seneste fem år er antallet af boligejere med lån i Totalkredit steget med 171.000. Som koncern har vi nu en andel på næsten 50% af markedet for realkredit til boligejere. Der skal også lyde en stor tak til vores mange, dygtige partnere, der har været med til at få det til at ske.
   
 • Kundetilgangen giver os mulighed for at vise endnu flere boligejere og virksomheder, hvad en foreningsejet, finansiel virksomhed kan gøre for dem. Vi har igen i det forgangne år givet mere end 1,5 mia. kr. tilbage til kunderne. Det kan vi kun, fordi vi er ejet af Forenet Kredit. Vi er stolte af, at vi på den måde kan dele fremgangen med vores kunder. Det er også med Forenet Kredit i ryggen, at vi kan gøre det billigere og nemmere for vores kunder at vælge grønne løsninger. Vi har i 2020 lanceret en række grønne tiltag, som vores kunder har taget særdeles godt imod. Vi kommer i 2021 til at lancere endnu flere.

Udvalgte forhold fra årsrapporten for 2020:

 • Forretningsresultat og resultat før skat for 2020 var på henholdsvis 6.524 mio. kr. og 6.780 mio. kr., hvilket er meget tilfredsstillende og viser en god udvikling i den underliggende basisforretning, der kun i mindre grad har været påvirket af negative effekter fra covid-19-pandemien. Der har således været stigning i antal kunder, et højt aktivitetsniveau og udlånsvækst i 2020. Modsat er koncernens resultat negativt påvirket af nedskrivninger på udlån grundet covid-19.
 • Forventningerne til forretningsresultat og resultat for 2020 er blevet justeret fire gange i løbet af året. Vi har senest den 20. januar 2021 opjusteret forventningerne til forretningsresultat og resultat for 2020 til hhv. ca. 6,5 og ca. 6,8 mia. kr. De hidtidige forventninger var et forretningsresultat i niveauet 6,1-6,3 mia. kr. og resultat før skat for 2020 i niveauet 6,2-6,4 mia. kr.
 • Totalkredits udlån i nominel værdi siden ultimo 2019 er steget med 8% og udgør nu 798,4 mia. kr.
 • Nykredit Banks udlån* er siden ultimo 2019 steget med 8% og udgør nu 77,8 mia. kr.
 • Formue under forvaltning er siden ultimo 2019 steget med 35,9 mia. kr. (11%). Den samlede formue under forvaltning udgjorde 371,7 mia. kr. ultimo 2020.
 • Nykredit har fortsat en meget solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 20,2%.

* Inklusive prioritetslån, der er overført til Totalkredit

   Mio. kr.
Nykredit-koncernen   
 20202019Udvikling
Netto renteindtægter9.7809.344436
Netto gebyrindtægter2.3672.739  -372
Wealth Management-indtægter1.9501.610340
Nettorente vedrørende kapitalisering  -421  -352 -69
Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer¹  -203  -358155
Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter1.0971.673  -577
Indtægter  14.569 14.656  -87
Omkostninger5.7735.347  -426
Forretningsresultat før nedskrivninger8.796 9.308   -512
Nedskrivninger på udlån2.272994 -1.278
Forretningsresultat  6.524 8.314  -1.790
Forretningsmæssigt udgåede derivattyper258  -112370
Badwill, nedskrivning på goodwill og afskrivning på kunderelationer-2564  -567
Årets resultat før skat6.780 8.766  -1.987
Skat1.1161.340  -224
Årets resultat  5.664 7.427  -1.763

Kontakt

Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon 2037 2869.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK