Tønder Kommune

Tønders budget for 2023 er på plads

Del

En samlet Kommunalbestyrelse er blevet enig om Tønder Kommunes budget for 2023. Budgettet har fokus på en bred række af områder som fx fastholdelse og udvikling af kernevelfærden, bosætning, uddannelsesmuligheder i Tønder Kommune, turisme og den grønne omstilling, for blot at nævne nogle af indsatsområderne i den nye aftale.

Efter to dages budgetseminar er en samlet Kommunalbestyrelse nået til enighed om, hvordan næste års budget for Tønder Kommune skal se ud. Bag årets budgetaftale står de politiske partier Tønder Listen, Venstre, Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2023 er en kriseaftale, som markerer et markant skifte i dansk økonomisk politik. Derfor er råderummet for de 98 kommuner også meget begrænset i 2023.

Men trods det begrænsede økonomiske råderum har Kommunalbestyrelsen alligevel fundet plads i det nye budget til både nye velfærdsinitiativer, den videre udvikling af en række projekter, der skal styrke og understøtte Tønder Kommune i forhold til fx turisme, erhvervsudvikling, bosætning og initiativer i forbindelse med den grønne omstilling.

Budgetaftalen for 2023 understreger atter, at der er styr på økonomien i Tønder Kommune. Det betyder også, at den stramme prioritering af indsatserne giver Kommunalbestyrelsen et økonomisk råderum, som i den nye budgetaftale er investeret i vækst -og udviklingsprojekter fordelt over hele kommunen.

”Jeg vil gerne rose mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen, som gennem hele budgetprocessen har vist vilje til samarbejde og en helt igennem positiv og konstruktiv tilgang til processen. Når en samlet kommunalbestyrelse bakker op om budgettet, så sender vi også et stærkt signal til borgerne og omverdenen, om at politikerne i Tønder Kommune tager ansvar for kommunens økonomi og udvikling og som vil samarbejde for at nå i mål”, fortæller Tønder Kommunes borgmester, Jørgen Popp Petersen.

Samlet set indeholder budgetaftalen for 2023 en række nye initiativer på både drifts- og anlægsområdet. Fx afsætter Kommunalbestyrelsen 2,0 millioner. Kr. i 2023 og i overslagsårene 2024-2026 til prioriterede indsatser under den nye Visions- og Strategiplan. Samtidig tilføres der også 2,5 millioner. kr. til arbejdet med den grønne omstilling til næste år og i overslagsårene. Desuden gives der 1,0 million kr. til Detailforum, som i samarbejde med Rømø-Tønder Turistforening skal udvikle detailhandlen og markedsføringen af hele Tønder Kommune.

På anlægsområdet har Kommunalbestyrelsen prioriteret at udnytte hele anlægsrammen. Der afsættes eksempelvis 3 millioner kr. til en anlægspulje til dagtilbuddene, ligesom der fortsat vil være et stærkt fokus på arbejdet med at udvikle og etablere et Zeppelin oplevelsescenter i Tønder.

”Med budgetaftalen for 2023 ønsker Kommunalbestyrelsen at fortsætte og bygge videre på den gode udvikling, som Tønder Kommune er i gang med. Vi ønsker at sende et stærkt signal til kommunens borgere og omverdenen om, at Tønder er en kommune, hvor vi både har visioner, grønne ambitioner, unik natur og som også er et fantastisk sted at besøge, uddanne sig og bo”, fortæller borgmester Jørgen Popp Petersen.

Kommunalbestyrelsen er enig om, at Tønder Kommune fortsat vil arbejde for udvikling af den grønne omstilling samt at FN`s verdensmål fortsat er integrerede i de kommunale indsatser og i Visions- og Strategiplanen.

Det skal understreges, at der ved aftalens indgåelse er flere forhold der endnu er ukendte. Det drejer sig blandt andet om kommunernes samlede overholdelse af rammerne til service, anlæg og skat. En væsentlig del af Tønder Kommunes bloktilskud er således betinget af, at aftalen overholdes.

Forhandlingsgruppen mødes når finansloven for 2023 foreligger og tager stilling til eventuelle virkninger på budgetaftalen.

Den samlede forligstekst kan læses i de vedhæftede filer:

Kontakter

For yderligere kommentarer:

Jørgen Popp Petersen, borgmester, Slesvigsk Parti Mob: 2142 9074
Anita Uggerholt Eriksen, Tønder Listen Mob.:3144 3768
Martin Iversen, Venstre Mob: 2046 9071
Torben Struck, Socialdemokratiet: Mob: 4226 4074
Louise Thomsen Terp, Slesvigsk Parti Mob: 2888 0710
Thomas Ørting Jørgensen, Borgerlisten Mob: 2165 3960
Anette Abildgaard Larsen, Det Konservative Folkeparti Mob: 4233 9120
Bjarne Lund Henneberg, Socialistisk Folkeparti Mob: 6142 6666
Allan Svendsen, Nye Borgerlige Mob.:2127 4101

Vedhæftede filer

Information om Tønder Kommune

Tønder Kommune
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

+45 74 92 92 92https://www.toender.dk/

Følg pressemeddelelser fra Tønder Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tønder Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum