Aarhus Universitet: Arts

To AU-forskere får tildelt millionbevillinger af Danmarks Frie Forskningsfond

Del

Med afsæt i projekter om kønslig ulighed og stigende klimaudfordringer har Shuang L. Frost og Tobias Skiveren fra Aarhus Universitet modtaget forskningsstøtte på godt 2,8 millioner kroner hver.

Kvindelige iværksættere i tech-branchen og danskfagets mulighed for at sætte en grøn dagsorden.

Det er omdrejningspunkterne for to nye forskningsprojekter fra Aarhus Universitet, som Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) netop har belønnet med godt 2,8 millioner kroner hver.

Bag projekterne står to forskere, hvis forskning taler ind i højaktuelle emner som kønslig ulighed og stadigt stigende klimaudfordringer.

Selvunderstøttende fællesskab
Under titlen ’Cultivating Women Tech Founders: A Communities-of-Practice Approach to Entrepreneurial Education in Danish University Incubators’ vil adjunkt Shuang L. Frost fra Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab konkret undersøge, hvordan man kommer den ulighed til livs, der hersker inden for især tech-iværksætteri.

”I dag udgør kvinder kun 25 procent af alle iværksættere i Europa, og andelen er endnu lavere inden for tech-iværksætteri. Denne ubalance afskrækker kvinder fra at forfølge en iværksætterkarriere og er med til at skabe en selvforstærkende ulighed inden for tech-iværksætteri,” siger Shuang L. Frost, der har fået støtte til sit projekt af DFF’s såkaldte Inge Lehmann-program, hvor hensigten netop er at sikre en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne.

Med afsæt i blandt andet et undervisningseksperiment og en antropologisk læringsteori omkring begrebet ’praksisfællesskab’ er målet ifølge forskeren ”at skabe et selvunderstøttende fællesskab af spirende kvindelige iværksættere, som vil støtte hinanden i en karriere inden for tech-iværksætteri – og derigennem bidrage til udviklingen af bæredygtig, inkluderende fremtidig teknologi,” lyder det fra Shuang L. Frost.

Grøn litteratur
Den anden modtager af forskningsfondens bevillinger har rettet blikket mod den grønne omstilling – set i et litterært og didaktisk lys.

Tobias Skiveren, som er adjunkt i Nordisk Sprog og Litteratur, tager således med sit projekt udgangspunkt i en idé om, at danskfaget tilbyder en oplagt mulighed for at kvalificere befolkningens evne til at identificere og reflektere over de rejse-, spise- og generelle forbrugsvaner, der er med til at drive den globale opvarmning.

Tobias Skiveren forklarer:

”Som et af uddannelsessystemets største fag er danskfaget det sted, de fleste af os lærer om vores kulturs historie og dermed også om de overleverede normer og idéer, der præger vores vaner i dag. På den baggrund undersøger forskningsprojektet, i hvilken udstrækning danskfaget ville kunne øge studerendes bevidsthed om deres vaners indvirkning på miljø og klima, hvis litteraturhistorieundervisningen skete ud fra såkaldt ’økokritiske’ principper," siger AU-forskeren, som har modtaget midler fra en særlig pulje med fokus på grøn forskning.

Forskningsprojektet har fået titlen ’Environmental Literacy in L1 Education: Greening Danish Literary History’ og vil blandt andet forsøge at genskrive tre centrale perioder i litteraturhistorien for at spore fremkomsten af miljømæssigt problematiske normer og idéer.

”Derefter gennemfører projektet et feltstudie, der i samarbejde med tre gymnasielærere udvikler og tester nye didaktiske redskaber til at undervise i disse perioder. Og endelig bringes disse indsigter i kontakt med aktive gymnasielærere via en lærebog, formidlingsartikler og efteruddannelseskurser,” fortæller Tobias Skiveren.

Målet for projektet er ifølge ham ”at fremme danskfagets mulighed for at udbrede viden om de kulturelle faktorer af vores aktuelle miljø- og klimamæssige udfordringer,” lyder det.

Begge forskningsprojekter løber i første omgang over de næste tre år.


Yderligere information:

Shuang L. Frost, adjunkt
Institut for Kommunikation og Kultur,
Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab
Mail: shuangfrost@cc.au.dk

Tobias Skiveren, adjunkt
Institut for Kommunikation og Kultur,
Nordisk Sprog og Litteratur
Mail: tobiasskiveren@cc.au.dk

Billeder

Shuang L. Frost. Foto: AU Foto.
Shuang L. Frost. Foto: AU Foto.
Download
Tobias Skiveren. Foto: AU Foto.
Tobias Skiveren. Foto: AU Foto.
Download

Information om Aarhus Universitet: Arts

Aarhus Universitet: Arts
Aarhus Universitet: ArtsFølg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Ny forskningsoversigt kan understøtte dagtilbuds arbejde med at forebygge og opspore mistrivsel blandt børn1.12.2022 09:59:46 CET | Pressemeddelelse

Hvad skal vi forstå ved mistrivsel blandt små børn, hvordan får vi øje på den, og hvordan kan dagtilbud arbejde pædagogisk med at forebygge den? En ny forskningsoversigt fra DPU i e-bogsserien Pædagogisk indblik stiller skarpt på en vigtig opgave for landets dagtilbud: at forebygge, opspore og underrette om børn i risiko for mistrivsel. Den peger bl.a. på, hvilken faglighed det kræver af pædagogerne, og gør ikke mindst opmærksom på, hvordan hverdagens pædagogik i dagtilbuddet i sig selv kan virke forebyggende over for mistrivsel.

PPR-ledere i ny undersøgelse: Behov for flere pædagogiske kompetencer i PPR21.11.2022 12:11:23 CET | Pressemeddelelse

Flere og flere danske børn mistrives. Det har kastet ny aktualitet over den pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR), der i disse år skifter målsætning fra udredning til forebyggelse. I en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet peger PPR-lederne i danske kommuner på, at det bl.a. kræver flere ansatte i PPR med erfaring fra pædagogisk praksis. På baggrund af undersøgelsen har DPU formuleret tre anbefalinger til at styrke de tværfaglige forebyggende PPR-indsatser i landets dagtilbud og skoler.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum