Globenewswire

Tivoli A/S

Del

Tivoli A/S –Årsrapport 2020

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 12. marts 2021 behandlet og godkendt årsrapporten for 2020.

År 2020 i hovedtræk:

  • En nettoomsætning på 477,7 mio. kr. mod 1.051,3 mio. kr. sidste år (-55%)
  • Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -41,8 mio. kr. mod 205,3 mio. kr. sidste år
  • Et resultat før skat på -185,1 mio. kr. mod 209,1 mio. kr. sidste år
  • Resultatet før skat er væsentligt påvirket af en række ikke ordinære poster. Renset for disse forhold så er resultatet 253,7 mio. kr. lavere end 2019
  • Et besøgstal på 1.628.000 gæster mod 4.581.000 sidste år (-64%)

Adm. direktør Susanne Mørch Koch udtaler følgende om 2020 og forventningerne til 2021:

"Tivoli er som oplevelsesvirksomhed hårdt ramt af corona. Tivolis gæstetal i 2020 er faldet til ca. en tredjedel af det normale niveau, og tidligere års overskud er vendt til underskud. Det skyldes restriktionerne og de mange anbefalinger om at undgå social kontakt samt de manglende turister og aflysninger af mange af Tivolis kulturelle arrangementer som Fredagsrock, Nøddeknækkeren og andre forestillinger og koncerter. På trods af de mange udfordringer, er vi stolte af, at det lykkedes os at levere gode, trygge og velkendte oplevelser i 2020 til vores gæster. Vi gik ikke på kompromis med trygheden og Tivolioplevelsen, og vi er overbeviste om, at det bringer os tilbage på sporet igen. På trods af at der i 2021 forventes underskud, vil Tivoli fortsat investere i unikke oplevelser for at skabe vækst. Derfor kan vi i 2021 præsentere en lang række nyheder, som skal sikre, at Tivolis gæstetal vokser, og forretningen igen giver overskud".

Forventninger til 2021

Corona-pandemien og de tilhørende restriktioner er helt afgørende rammebetingelser for Tivolis aktiviteter, herunder muligheden for at åbne for Tivolis aktiviteter og aktivitetsniveauet, idet de påvirker antallet af udenlandske turister i København, muligheden for at forsamle sig (qua forsamlingsforbuddet) og danskernes lyst til social kontakt.

Tivoli forventer, at rammebetingelserne i 2021 fortsat vil være væsentligt påvirket af Corona-pandemien, selvom vaccinationsprogrammet nu er igangsat. I 2021 har Tivoli forberedt en aktivitetskalender, der indebærer et stigende aktivitetsniveau i tråd med at rammebetingelser forbedres, og restriktionerne lettes.

Aktivitetsniveauet og Tivolis resultat før skat for 2021 er behæftet med meget stor usikkerhed, da det er vanskeligt at vurdere, grundet den ekstraordinære situation.

Forventningerne til 2021 forudsætter, at Haven kan åbnes den 27. marts, og at restriktionerne løbende lettes, så Tivoli i foråret 2021 kan åbne Havens restauranter og de kulturelle scener. Herudover forudsættes at flere vaccineres, at turisterne løbende vender tilbage til København, og danskernes lyst til social kontakt løbende forøges. Tivoli forventer for 2021 en omsætning i niveauet 600-700 mio. kr., hvilket er ca. 40% under det normale niveau - og et underskud før skat i niveauet 75 - 100 mio. kr.

Forventningerne for 2021 er således en væsentlig resultatforbedring i forhold til 2020 og et vigtigt skridt i retningen mod at få Tivolis forretning genoprettet.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen                               Susanne Mørch Koch
Bestyrelsesformand                    Adm. Direktør

Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK