Københavns Professionshøjskole

Teknologiforståelse hitter hos forsøgsskoler

Del

Kritisk tilgang til robotter, programmeringsværktøjer og apps er kommet for at blive på en række folkeskoler, der de seneste tre år har været forsøgsskoler i ’Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning’. For selv om forsøget nu slutter, kan alle skoler i Danmark nyde godt af erfaringerne. De færdige og gratis undervisningsforløb og inspirationsmaterialer med fokus på teknologiforståelse er nemlig frit tilgængelige for alle skoler, som vil styrke elevernes teknologiforståelse

Det treårige ’Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning’ afsluttes ved udgangen af juni. Forsøget blev igangsat af regeringen i 2018 som en del af Strategi for Danmarks digitale vækst. Formålet med forsøget er, at eleverne konstruktivt og kritisk kan deltage i udvikling af digitale teknologier og produkter og forstå deres betydning, så de i sidste ende bliver medskabere af fremtidens digitale samfund.

Slutevalueringen af forsøget, som gennemføres af Rambøll Management Consulting, forventes offentliggjort i oktober 2021. Slutevalueringens resultater skal bidrage til grundlaget for den politiske beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal
indgå i folkeskolens undervisning.

Forventningsfulde elever

Skoleleder Pia Engel Pedersen og lærer Martin Damkjær fra Store Merløse skole i Holbæk er lige nu er i gang med at planlægge, hvordan skolen kan bringe erfaringerne og forsøgsfagligheden videre, når skolen i det kommende skoleår fortsætter med teknologiforståelse.

”Langt de fleste elever er glade for faget,” siger Martin Damkjær. ”Vi oplever en forventning hos dem om at komme til at kode, arbejde med robotter, microbits osv. Og jeg regner da med, at teknologiforståelse kommer på skemaet i en eller anden udstrækning.”

Både lærere og ledelse på skolen havde gjort sig tanker om teknologiforståelse, inden forsøget startede i 2018. Skolen havde en mobilpolitik, som de kort forinden havde udfærdiget, og i den forbindelse meldte der sig en masse spørgsmål til undervisning i teknologiforståelse ud over de rent IT-faglige.

”Det var god timing, da forsøget kom, og lidt af en gave at kunne deltage,” siger Pia Engel Pedersen. ”Teknologiforståelse er måske det 21. århundredes vigtigste dannelsesområde. Selvfølgelig skal eleverne stadig dannes som mennesker og til at indgå i fysiske sociale relationer, men digital dannelse bliver helt central.”

Teknologiforståelse er almendannelse

Skoleleder René Arnold Knudsen, der deltager i forsøg med teknologiforståelse, beskriver sig selv som ”teknologinovice”. Alligevel har han sammen med den øvrige ledelse på Sofiendalskolen i Aalborg stillet sig i spidsen for at afprøve teknologiforståelse i undervisningen og gennemført det treårige forsøg som selvstændigt fag på mellemtrinnet.

”Teknologiforståelse bidrager til almen dannelse og til den fremtidssikring, folkeskolen skal give eleverne,” siger han.

Ifølge René Arnold Knudsen handler det at formidle teknologi til skolens elever ikke bare om robotter, designprocesser og computerspil. Der er et højere formål. Teknologi udgør en større og større del af samfund og skoler, og skolerne har i undervisningen i forsøget haft fokus på at forstå den teknologi, som indgår i elevernes hverdag, men også på at kunne forholde sig kritisk til den samme teknologi.

”Dannelsesperspektivet er helt afgørende for mig i det her projekt. Teknologiforståelse er ikke bare hardcore teknik,” siger han.

Skolerne er medskabere af undervisningsmaterialet

Resultaterne af de tre års forsøgsarbejde er 110 undervisningsforløb, film, podcast og vejledningsmateriale om forsøgsfagligheden og inspiration til at komme i gang.
Hjemmesiden tekforsøget.dk indeholder de færdige og gratis undervisningsforløb med fokus på teknologiforståelse, som er lige til at anvende, når skolerne vil styrke elevernes teknologiforståelse.

”Skolerne og konsortiets faglige udviklere har i fællesskab udarbejdet og afprøvet undervisningsforløb og inspirationsmaterialer. Det har været en stor styrke for projektet,” siger national projektleder for forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen, Margit Holm Basse.

Hun påpeger, at interesserede kommuner og skoler kan styrke deres strategiske indsats eller udarbejde en konkret plan med støtte i materialerne på tekforsøget.dk.

”Vejledninger, film og inspirationsartikler med viden og erfaringer fra forsøgsskolerne er et skatkammer af viden om, hvordan skolerne kan styrke deres fokus på elevernes teknologiforståelse,” siger Margit Holm Basse.

Teknologiforståelse lever videre hos forsøgsskolerne

Erfaringer på de deltagende skoler er så gode, at de fleste skoler har valgt at forsætte med undervisningen i teknologiforståelse efter projektets afslutning. 29 ud af 46 forsøgsskoler gør brug af ministeriets mulighed for at fortsætte med at undervise i teknologiforståelse som selvstændigt fag eller integreret i eksisterende fag. Skolerne får i første halvdel af skoleåret 2021/2022 støtte af et TEK-rejsehold af specialister fra landets professionshøjskoler, som skal understøtte opretholdelsen af den faglige kapacitet fremadrettet.

Undervisningsministeriet står bag forsøget, som blev gennemført af et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCN, VIA University College og Læremiddel.dk med Rambøll Management Consulting som underleverandør.

*****

Fakta om Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Et treårigt forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolen afsluttes i juni 2021.

Formålet med forsøget er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, hvor eleverne skal forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.
I forsøget blev teknologiforståelse afprøvet både som et selvstændigt fag og som en faglighed integreret i fagene: dansk, matematik, billedkunst, håndværk og design, samfundsfag, natur og teknologi samt fysik/kemi.

Teknologiforståelsesfagligheden, som den er formuleret i forsøgs-Fælles Mål, indeholder fire kompetenceområder: Digital myndiggørelse, Digital design og designprocesser, Computationel tankegang og Teknologisk handleevne.

Forsøgsprogrammet har udviklet undervisningsforløb, inspirationsmaterialer og vejledninger i samarbejde med de 46 deltagende skoler i forsøget med fokus på at undersøge, hvorvidt og hvordan fagligheden teknologiforståelse kan gøres til en del af den obligatoriske undervisning.

Børne- og Undervisningsministeriet står bag forsøget, som blev gennemført af et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCN, VIA University College og Læremiddel.dk med Rambøll Management Consulting som underleverandør.

*****

For yderligere oplysninger:

Margit Holm Basse, projektleder, Københavns Professionshøjskole, Tlf.: 24296313

René Arnold Knudsen, skoleleder, Sofiendalskolen i Aalborg, Tlf.: 9352 0540

Pia Engel Pedersen, pædagogisk leder på Store Merløse skole, Holbæk Kommune, Tlf.: 72362332

Niels Halfdan Hansen, kommunikationskonsulent, Københavns Professionshøjskole, Tlf.: 41897467

Se alle inspirationsmaterialer og læse mere om forsøget på https://xn--tekforsget-6cb.dk/ og https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse

Nøgleord

Billeder

Information om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole
Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V

http://www.kp.dk

Københavns Professionshøjskole er hovedstadsregionens nye uddannelsesinstitution. Vi leverer praksisnær uddannelse og forskning til hele velfærdssamfundet og har en ambition om at tilbyde de studerende uddannelse af højeste kvalitet.

Københavns Professionshøjskole blev officielt en realitet pr. 1. marts 2018 som følge af en fusion mellem Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC.

Vi har mere end 21.000 studerende og kursister fordelt på bl.a. 21 videregående uddannelser og mere end 40 diplomuddannelser.

Knap 2.000 ansatte driver og udvikler uddannelserne og forskningsindsatsen på 11 adresser i hovedstadsområdet, i Nordsjælland, på Bornholm og i Aarhus.

Følg pressemeddelelser fra Københavns Professionshøjskole

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Professionshøjskole

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum