TDC NET

TDC NET lancerer ambitiøs klimaplan: Vil være 100% CO2-neutral i 2030

Del

Dataforbruget stiger år for år, og det fører til et højere energiforbrug hos den danske tele og IT-sektor. Derfor lancerer TDC NET nu en ambitiøs klimaplan, der skal bidrage til, at kurven knækkes. Selskabets eget klimaaftryk skal reduceres til nul, der skal investeres endnu mere i vedvarende energi og skubbes på den grønne omstilling via nye teknologier.

Investeringer i nye vedvarende energikilder indgår i TDC NET's klimaplan
Investeringer i nye vedvarende energikilder indgår i TDC NET's klimaplan

Gennem de seneste år er der investeret massivt i den digitale infrastruktur og ifølge en ny rapport er Danmark det mest digitalt modne land i Europa. Det ses blandt andet i dataforbruget, der hvert år stiger med cirka 40 procent.

I takt med, at teleselskaberne skal transportere flere megabytes igennem de danske mobil- og bredbåndsnet, stiger energiforbruget. En udvikling, der dog kan vendes, hvis branchen samlet tager ansvar for at operere så energieffektivt som muligt. TDC NET har derfor udarbejdet en ambitiøs klimaplan, der blandt andet skal reducere virksomhedens eget klimaaftryk til nul. Andreas Pfisterer, administrerende direktør i TDC NET siger:

”Når vi forbinder flere boliger og virksomheder med højhastighedsbredbånd og mobilnet, så stiger brugen af f.eks. streaming og internetopkoblede produkter og maskiner - hvilket igen fører til et højere energiforbrug. Det har vi et ansvar for at adressere ved at blive så energieffektive som muligt. Vi er allerede godt i gang på tværs af branchen, og i TDC NET vil vi gerne tage et ansvar for at skubbe endnu mere på udviklingen. Derfor går vi nu ud med en klimaplan, hvor vi forpligter os til at være CO2-neutrale i 2030”.

TDC NET’s klimamål er er validerede af Science Based Tagets initiativet. Helt konkret vil TDC NET nedbringe CO2-udledningen fra egen forretning med 50% allerede i 2023 og 100% i 2028 (scope 1 og 2), mens udledningen fra leverandører og kunders nedbringes med 100% i 2030 (scope 3).

Solcelleparker og nye teknologier skal bane vejen frem

Som led i at indfri målsætningerne investerer TDC NET blandt andet i vedvarende, grøn energi. På et stort område svarende til 53 fodboldbaner i Svendborg er over 71.000 solcellemoduller ved at blive opsat. Det skal blive til den første af i alt fire solcelleparker, der tilsammen skal dække 60 procent af TDC NET’s energiforbrug. Det er ifølge Andreas Pfisterer en central del af TDC NET’s klimaplan:

”I stedet for at købe certifikater har vi valgt at investere i opførelsen af nye vedvarende energikilder. Det gør vi for at fremme den grønne omstilling i Danmark og sikre, at den samlede mængde af grøn, vedvarende energi øges”.

TDC NET vil desuden finde en væsentlig del af CO2-besparelserne ved at udskifte ældre, energikrævende teknologier med fremtidssikrede, energieffektive løsninger. Blandt andet skal selskabets 3G-net udfases, mens det nationale 5G-net skal udbygges yderligere.

Ifølge estimater fra blandt andet netværksvirksomheden Ericsson, er 5G betydeligt mere energieffektivt end både 3G og 4G. Samtidig kan teknologien på sigt bidrage til den grønne omstilling også i andre brancher, eksempelvis via intelligent trafikstyring og ’smart city løsninger’, en udvikling der dog kræver både tid og fokus:

”Digitale løsninger baseret på blandt andet mobilteknologi forventes at kunne reducere CO2 udledninger på tværs af brancher med 15 procent. Men udviklingen sker ikke fra den ene dag til den anden, og heller ikke uden samarbejde på tværs af industrier. Med vores klimaplan håber vi derfor at kunne motivere endnu flere virksomheder til at se mulighederne i digitaliseringerne, så vi sammen kan bidrage til at løse klimaudfordringen”, afslutter Andreas Pfisterer, administrerende direktør i TDC NET.

Fakta: TDC NET’s klimaplan:

  • CO2e udledningen fra TDC NET’s egen forretning skal være nedbragt med 50% allerede i 2023 og 100% i 2028 (scope 1 & 2), mens CO2e udledninger fra leverandører og kunder skal nedbringes med 100% i 2030 (scope 3).
  • Scope 1 og 2 målsætningen indfries blandt andet ved at investere i energieffektive teknologier som 5G og udfase ældre, mere energikrævende teknologier som 3G. TDC NET har desuden indgået en elkøbsaftale på fire solcelleparker og planlægger samtidig en grøn omstilling af selskabets bilflåde.
  • Scope 3 reduktionerne skal især findes i dialog med TDC NET’s leverandører. I dag udgør TDC NET’s 100 største leverandører omkring 85 procent af TDC NET’s scope 3 udledning.
  • TDC NET’s klimamål er valideret af Science Based Targets Initiative og lever dermed op til de klimavidenskabelige standarder, Paris Aftalen og målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.
  • TDC NET blev i 2021 på baggrund af selskabets klimamål og arbejde tildelt den højeste bæredygtighedsrating fra EcoVadis, hvilket betyder at TDC NET er blandt de 1 % mest bæredygtige virksomheder.
  • Du kan læse mere om TDC NET’s klimaplan på: https://tdcnet.dk/om-os/ansvarlighed/

Kontakter

Billeder

Investeringer i nye vedvarende energikilder indgår i TDC NET's klimaplan
Investeringer i nye vedvarende energikilder indgår i TDC NET's klimaplan
Download
Energieffektive teknologier som 5G skal bidrage til at reducere TDC NET's udledning
Energieffektive teknologier som 5G skal bidrage til at reducere TDC NET's udledning
Download

Information om TDC NET

TDC NET
TDC NET
Teglholmsgade 1
0900 København C

https://tdcnet.dk/

TDC NET leverer det bedste mobilnetværk og de hurtigste faste forbindelser – og former Danmarks digitale fremtid med udrulningen af fiber og 5G. Gennem mere end et århundrede har TDC NET været med til at binde Danmark tættere sammen. Siden den visionære C.F. Tietgen i 1882 etablerede Kjøbenhavns Telefon-Selskab - og foretog sine første opkald. Til i dag, hvor vi døgnet rundt sikrer, at hele landet er forbundet. Med sikre og lynhurtige netværk binder vi virksomheder, hospitaler, skoler - du og jeg - endnu bedre sammen. Med hinanden. Og med resten af verden.

Følg pressemeddelelser fra TDC NET

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra TDC NET

CEO Andreas Pfisterer forlader TDC NET inden for de næste 12 måneder16.5.2022 10:15:29 CEST | Pressemeddelelse

Bestyrelsen i TDC NET informerer om, at der er indgået en aftale med CEO Andreas Pfisterer om, at han forlader TDC NET inden for de næste 12 måneder. Indtil da vil han – i samarbejde med bestyrelsesformand Henrik Clausen – fortsat fokusere på at forbedre selskabets finansielle og operationelle resultater yderligere og på at sikre en god overgang til en ny CEO. Henrik Clausen, bestyrelsesformand i TDC NET, siger: “Ved udgangen af 2021 blev TDC NET et selvstændigt selskab efter splittet fra TDC Group. TDC NET viser solide finansielle resultater og har en klar forretningsplan for de kommende år. CEO Andreas Pfisterer har været i selskabet siden 2017 og har spillet en afgørende rolle i at nå et stabilt kommercielt niveau og i at sikre kontinuitet i transformationen af TDC NET. På baggrund af den stabile situation har bestyrelsen og Andreas Pfisterer haft en løbende og åben dialog og er enige om, at det nu er naturligt at starte en god proces om at finde en ny CEO og sætte personen ind i fo

TDC NET 1. Kvt. 2022: Kommerciel stabilisering førte til højere indtjening, fiberudrulningen fortsatte, og initiativer til at reducere CO2-udledninger tog fart6.5.2022 09:01:19 CEST | Pressemeddelelse

I første kvartal som selvstændigt selskab leverede TDC NET i tråd med forventningerne og realiserede et driftsresultat (EBITDA) på 1.162 mio. kr., en stigning på 0,7% i forhold til samme periode sidste år. TDC NET omsatte for 1.678 mio. kr., og det er på niveau med første kvartal 2021. Resultatet afspejler en fortsat kommerciel stabilisering, hvor øget omsætning inden for mobile services og højhastighedsbredbånd kompenserede for lavere omsætning i de traditionelle infrastruktur-platforme. "I det første kvartal som en selvstændig virksomhed, udviklede vores finansielle resultater sig som forventet, og vi så en stigning i EBITDA på 0,7%, drevet af en stabil omsætning og optimering af omkostningerne. Vi fortsatte med at udrulle fibernet og med at forbedre kundeoplevelsen yderligere," siger Andreas Pfisterer, administrerende direktør i TDC NET. På trods af højere elpriser faldt TDC NETs driftsomkostninger med 3,1% sammenlignet med samme periode sidste år. Det skyldes primært optimering af

Elkøbsaftale mellem TDC NET og Better Energy: Den første solcellepark leverer nu grøn strøm23.3.2022 12:00:00 CET | Pressemeddelelse

Som følge af TDC NET’s elkøbsaftale med Better Energy skal der etableres fire nye solcelleparker i Danmark. Det første solcelleanlæg står færdigt og leverer nu grøn strøm svarende til ca. 20.500 danskeres gennemsnitlige årlige elforbrug. TDC NET har derfor taget et stort skridt i sin klimastrategi om at reducere selskabets CO2-udledninger og indfri en målsætning om at blive CO2-neutral.

TDC NET øger indtjeningen i fjerde kvartal og leverer et solidt resultat på niveau med forventningerne for året14.2.2022 09:06:52 CET | Pressemeddelelse

I fjerde kvartal af 2021, hvor opsplitningen af TDC Group blev endelig afsluttet, leverede TDC NET en EBITDA på 1.109 mio. kr., svarende til en stigning på 2,4% sammenholdt med samme kvartal sidste år. Resultatet afspejler en fortsat kommerciel stabilisering, hvor øget omsætning indenfor mobile services kompenserer for det forventede fald i efterspørgslen efter services udbudt på traditionelle infrastruktur platforme (DSL-bredbånd og TV). TDC NET havde en EBITDA på 4.498 mio. kr. for helåret, hvilket er en stigning på 1,4% i forhold til 2020 og på niveau med forventningerne for helåret. TDC NET omsatte i fjerde kvartal for 1.687 mio. kr. svarende til en stigning på 0,5% i forhold til samme periode sidste år, hvilket gav et stabilt bruttoresultat på 1.603 mio. kr. For helåret havde TDC NET en omsætning på 6.674 mio. kr. samt et bruttoresultat på 6.356 mio. kr. Trods stigende elpriser lykkedes TDC NET også i fjerde kvartal med at reducere selskabets driftsudgifter med 5,0% i forhold til

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum