Globenewswire

TCM Group A/S

Del

TCM Group A/S: Årsrapport 2020

SELSKABSMEDDELELSE                                                                                                             

Nr. 74/2021

Tvis, 24. februar 2021

Kvartalsrapport Q4 2020 (1. oktober – 31. december)
(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2019)

Fortsat stærk finansiel performance. Forslag om ekstraordinært udbytte og aktietilbagekøbs-program.

CEO Torben Paulin:
"2020 var et specielt år for TCM Group. I et år præget af Covid-19 pandemien var TCM i stand til at fortsætte med at vækste omsætningen til DKK 1.025 millioner, en stigning på 1,8%, og med en justeret EBIT på DKK 140 millioner. Overordnet set var omsætningen og EBIT på niveau med vore finansielle forventninger.

Gennem 2020 fortsatte TCM Group med at generere betydelig positiv likviditet på en i forvejen stærk finansiel position fra tidligere år. Som en konsekvens heraf og i lyset af bestyrelsens målsætning for kapitalstruktur, vil bestyrelsen foreslå de følgende foranstaltninger til godkendelse på den forestående ordinære generalforsamling:

 1. Ordinært udbytte for 2020 på DKK 5,50 pr. aktie, svarende til 54% af årets resultat
 2. Ekstraordinært udbytte på DKK 7,50 pr. aktie
 3. Implementeringen af et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 150 millioner

Det ekstraordinære udbytte skal også ses i lyset af den kendsgerning, at der grundet det stigende Covid-19 virusudbrud ikke blev udloddet udbytte i løbet af 2020.

Såfremt generalforsamlingen måtte bakke op om bestyrelsens anbefaling, vil disse foranstaltninger bevæge TCM Group mod en kapitalstruktur i tråd med de af bestyrelsen fastsatte langsigtede retningslinjer.

Resultaterne ville ikke have været muligt uden den dedikerede og fokuserede indsats fra alle vores medarbejdere og forretningspartnere. Vi takker alle for deres beslutsomhed, fleksibilitet og stærke bidrag til få TCM Group og vores brands godt igennem et udfordrende år.

Vi fastholder vores fokus på vækst bl.a. ved at få et stærkere aftryk på det norske marked og øge salget gennem vores online salgskanal, samtidig med at vi tager markedsandele i modne markeder og brands.

For 2021 forventer vi en omsætning i niveauet DKK 1.040-1.100 millioner svarende til en forventet organisk vækst på 4-10% på den fortsættende forretning eksklusive frasalg af Svane-butikken i København, samt EBIT i niveauet DKK 145-160 millioner."

Finansielle nøgletal 4. kvartal 2020:

 • Omsætningen blev DKK 262,8 millioner (DKK 261,6 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 0,5%.
 • Justeret EBITDA DKK 41,6 millioner (DKK 48,5 millioner). Faldet i justeret EBITDA-margin blev primært drevet af en lavere bruttomargin påvirket af en ændring i salgsmix, omkostninger i forbindelse med lancering af nye produkter og yderligere omkostninger i forbindelse med udskiftning af et automatiseret opskæringsanlæg.
 • Justeret EBIT faldt med DKK 7,0 millioner til DKK 36,4 millioner (DKK 43,4 millioner). Justeret EBIT-margin var 12,7% (15,0%).
 • Engangsposter havde en negativ påvirkning på DKK 3,0 millioner på grund af Covid-19 forholdsregler.
 • EBIT faldt DKK 6,0 millioner til DKK 33,4 millioner (DKK 39,4 millioner) svarende til en EBIT-margin på 12,7% (15,0%).
 • Periodens resultat faldt med DKK 4,7 millioner til DKK 25,1 millioner (DKK 29,8 millioner).
 • Frie pengestrømme var DKK 29,9 millioner (DKK 44,7 millioner).
 • Cash conversion ratio var 85,8% (99,9%).

Finansielle nøgletal 2020:

 • Omsætningen blev DKK 1.024,6 millioner (DKK 1.006,9 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 1,8%.
 • Justeret EBITDA DKK 161,1 millioner (DKK 174,4 millioner). EBITDA-margin var 15,7% (17,3%).
 • Justeret EBIT faldt med DKK 13,9 million til DKK 139,7 millioner (DKK 153,6 millioner). Justeret EBIT-margin var 13,6% (15,3%).
 • Engangsposter havde en negativ påvirkning på DKK 5,0 millioner på grund af Covid-19 forholdsregler.
 • EBIT faldt med DKK 11,9 millioner til DKK 134,7 millioner (DKK 146,6 millioner). EBIT-marginen var 13,1% (14,6).
 • Periodens resultat faldt med DKK 9,1 millioner til DKK 102,2 millioner (DKK 111,3 millioner).
 • Frie pengestrømme var DKK 101,0 millioner (DKK 132,3 millioner).
 • Finansielle forventninger for regnskabsåret 2021 er en omsætning i intervallet DKK 1.040-1.100 millioner og EBIT i intervallet DKK 145-160 millioner.

Telekonference
Der afholdes i dag kl. 09.30 en telekonference for investorer og analytikere. Præsentationen til telekonferencen vil være tilgængelig på www.investor-en.tcmgroup.dk eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/sq94wu4q.

Dial-in numre til telekonferencen:
Bekræftelseskode: 9697988
Danmark: +45 32728042
Sverige: +46 (0) 850692180
Storbritannien: +44 (0)844 571 8892

Kontakt:
For yderligere oplysninger venligst kontakt:
CEO Torben Paulin +45 21210464
CFO Mogens Elbrønd Pedersen +45 97435200
IR Contact - ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group
TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Groups fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for TCM Groups kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK