Københavns Kommune Socialforvaltningen

Tænketank vil bygge flere betalelige boliger til udsatte københavnere

Del

Seks anbefalinger til nye boliger til udsatte københavnere. Det er resultatet af arbejdet fra en tænketank nedsat af Københavns socialborgmester Mia Nyegaard.

Flere betalelige boliger til udsatte københavnere til max 3500 kroner om måneden. 

Det er målet med det arbejde, som en tænketank nu kommer med seks anbefalinger til, hvordan kan blive til virkelighed, og som erhvervsmanden Eivind Kolding har været formand for. 

Socialborgmester Mia Nyegaard er tilfreds med de seks anbefalinger: 

- Det kræver, at vi tænker nyt, hvis vi skal have flere betalelige boliger til udsatte københavnere. Derfor er jeg glad for at en bred kreds af mennesker er enige om de seks anbefalinger. Det er vigtigt, at udsatte borgere føler sig som del af den by, de bor i, og det kræver, at de har adgang til en bolig. København oplever stor økonomisk vækst, men det må aldrig blive en by, hvor kun folk med høje indkomster kan bo. Vi skal være en blandet by, og det er også det, der er københavnernes ønske, siger Mia Nyegaard, der har nedsat tænketanken. 

Tænketanken har i sit arbejde valgt at fokusere på to spor: 

* Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare. 

* Flere skæve boliger til byens hjemløse. 

Tænketanken kommer på den baggrund med seks anbefalinger: 

1. Kommunen skal stille krav om betalelige sociale boliger i nye byggeprojekter og renoveringsprojekter. En mulighed er, at kommunen stiller krav om 20 procent almene boliger og 5 procent boliger under 3500 kroner om måneden. 

2. Kommunen skal indgå en social udbygningsaftale med de almene boligselskaber og private aktører. 

3. Virksomheder, ejendomsselskaber og pensionskasser skal opfordres til at tage større socialt ansvar ved at udvikle strategier og handleplaner for socialt bæredygtige investeringer 

4. Kommunen skal levere en tilstrækkelig social indsats og støtte til byens udsatte og sårbare borgere, som er tilpasset deres behov. 

5. Der skal etableres et partnerskab mellem kommunen, almene boligorganisationer og private aktører om konkrete projektforslag til skæve boliger, og muligheden for at bygge skæve boliger på midlertidige grunde skal udvides. 

6. Målgruppen for skæve boliger skal udvides, så ordningen i praksis også inkluderer unge hjemløse. 

De seks anbefalinger bliver præsenteret på et symposium i dag tirsdag den 5. marts. 

Her deltager blandt andre overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, adm. direktør i BL Bent Madsen og adm. direktør i By og Havn Anne Skovbro. 

Tænketankens anbefalinger kan læses her: https://mianyegaard.kk.dk/nyheder/taenketank-sociale-boliger 

Tænketankens medlemmer: 

* Eivind Kolding, bestyrelsesformand CASA Group og formand for tænketanken 

* Ib Enevoldsen, adm. direktør, Rambøll 

* Mette Margrethe Elf, projektchef, Realdania 

* Tony Christrup, direktør for byudvikling og public affairs, Arkitektgruppen A/S 

* Jan B. Sørensen, adm. direktør, A/I A/S 

* Jens Elmelund, adm. direktør, KAB 

* Guri Weihe, chef for Strategi og Kommunikation, KommuneKredit 

* Socialborgmester Mia Nyegaard har deltaget i tænketankens møder som observatør 

Kontakter

For yderligere oplysninger: Pressechef Sten Kristensen, tlf: 26370278

Links

Information om Københavns Kommune Socialforvaltningen

Københavns Kommune Socialforvaltningen
Københavns Kommune Socialforvaltningen
Bernstoffsgade 17
1592 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk/sof

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Socialforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Socialforvaltningen

Radikal socialborgmester savner mere metro i ny plan om Lynetteholmen5.10.2018 11:30:54 CESTPressemeddelelse

- Det er godt, at regeringen nu endelig har blik for hovedstaden. Det er forkert, når regeringen hidtil har opbygget en modsætning mellem hovedstaden og resten af Danmark. En stærk hovedstad er godt for resten af landet, siger socialborgmester Mia Nyegaard (RV). - Det nye Lynetteholmen er et visionært projekt, der både skaber nye boliger og nye arbejdspladser. Samtidig er det vigtigt, at vi med projektet klimasikrer København og sikrer byen mod stormflod fra både nord og syd, siger hun. - Vi er stadig bekymrede for udsigten til en østlig omfartsvej, og så er det helt nødvendigt med en større udbygning af metroen, siger Mia Nyegaard.

Regeringen glemmer socialpsykiatrien i nyt udspil21.9.2018 13:41:45 CESTPressemeddelelse

Socialborgmester Mia Nyegaard (RV) er tilfreds med, at regeringen nu endelig kommer psykiatriudspil, men hun kritiserer, at regeringen glemmer socialpsykiatrien. - Jeg synes, der er flere gode takter i udspillet. Det gælder ikke mindst styrkelsen af retspsykiatrien og etableringen af nye højintensive pladser i den regionale psykiatri. Dem er der hårdt brug for oven på mange års fald i antallet af sengepladser, siger Mia Nyegaard. Hun er til gengæld utilfreds med, at regeringen ikke prioriterer socialpsykiatrien godt nok: - Jeg synes ikke, man kan se afspejlet i udspillet, hvem der faktisk løser langt størstedelen af opgaven i takt med, at antallet af sengepladser i den regionale psykiatri er faldet støt, og antallet af foranstaltningsdømte er steget markant. Et af vores største problemer er, at borgerne kommer ud fra de psykiatriske afdelinger, før de er klar til det. Det siger lægerne og sygeplejerskerne selv meget klart og utvetydigt. Det betyder, at vi hjælper flere og flere borgere

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum