Globenewswire

Sydbank A/S

Del

Ordinær generalforsamling i Sydbank

Nasdaq Copenhagen A/S
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

 

Selskabsmeddelelse nr. 05/2021
Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

 

Telefon +45 70 10 78 79
Telefax +45 74 37 35 36

 

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

 

 
25. marts 2021 

Ordinær generalforsamling i Sydbank

På Sydbanks ordinære generalforsamling den 25. marts 2021, der blev afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling, blev beretning, årsrapport og indstilling om overskudsanvendelse godkendt. Sydbank udbetaler 4 kr. pr. aktie i udbytte til aktionærerne, ligesom der doneres 10 mio. kr. til Sydbank Fonden. Forslaget fra Kritiske Aktionærer om, at der ikke skulle udbetales udbytte i år, blev forkastet.

Der var nyvalg af 5 medlemmer og genvalg af 12 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består herefter af 66 medlemmer.

Lønpolitikken blev godkendt. Der var ikke flertal for vederlagsrapporten ved den vejledende afstemning.

Som ny revisor blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt.

Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital blev godkendt.

Bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen blev forlænget med 5 år. Udløb og beløb i vedtægternes § 3 ændres i overensstemmelse hermed, henholdsvis fra 1. marts 2021 til 1. marts 2026 og fra 72.240.199 kr. til 59.676.320 kr.

Venlig hilsen


Flemming Ramberg Mortensen
områdedirektør                                                  
                                                                           

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK