Globenewswire

Sydbank A/S

Del

Sydbanks årsrapport 2020

Selskabsmeddelelse nr. 02/2021
2. marts 2021

Sydbanks årsrapport 2020

Sydbank kommer ud af 2020 med et tilfredsstillende resultat. I 2021 forventes resultatet at blive højere end i 2020

Sydbanks regnskab for 2020 viser et resultat før skat på 1.021 mio. kr. mod 1.081 mio. kr. i 2019. Faldet på 60 mio. kr. kan primært henføres til nedskrivninger på udlån, der udgør en udgift på 47 mio. kr. mod en indtægt på 97 mio. kr. i 2019. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,6 pct. p.a.

Årets resultat efter skat udgør 799 mio. kr. mod 853 mio. kr. i 2019 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,6 pct. Ved indgangen til 2020 forventedes et resultat efter skat i intervallet 700-1.000 mio. kr.

Administrerende direktør Karen Frøsig siger om årets resultat:
- Det er glædeligt, at vi efter et specielt år, præget af corona, kan levere et resultat helt oppe i den øvre ende af det senest udmeldte interval på 700-800 mio. kr. og samtidig leve op til målsætningen om at levere en egenkapitalforrentning i top 3 blandt de største banker.

- Købet af Alm. Brand Bank medfører en markant stigning på mere end 20 mia. kr. i den samlede kreditformidling. Købet viser, at Sydbank ønsker at indgå i bankkonsolideringer mellem venligt­sindede parter med Sydbank som den fortsættende bank. Samtidig viser det også, at vi er interesserede i at indgå i visionære partnerskaber, der skaber værdi for kunderne og partnerne.

Karen Frøsig udtaler herudover om bankdrift i en coronatid:
- Coronasituationen har betydet en omvæltning for alle. Medarbejderne har i den forbindelse udvist stor fleksibilitet og evnet at rådgive kunderne i en vanskelig tid. Det er specielt glædeligt at kunne konstatere, at kunderne anerkender Sydbank for at være i top, når det gælder afholdelse af onlinemøder og kvaliteten heri.

- Det er glædeligt at se, at Sydbanks kunder indtil videre er kommet godt igennem COVID-19-­krisen. Af forsigtighedsmæssige årsager er det ledelsesmæssige skøn relateret til COVID-19 forøget med 100 mio. kr. i 4. kvartal 2020, så den samlede reservation nu udgør 325 mio. kr. På trods af forøgelsen udgør nedskrivningerne kun en udgift på 1 mio. kr. i 4. kvartal 2020.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen siger:
- Det er positivt, at vi efter et år, hvor udbytte blev annulleret og aktietilbagekøbs­programmet blev stoppet før tid, atter kan udlodde til aktionærerne i form af udbytte, der udgør 30 pct. af årets resultat. Samtidig tilføres aktionærerne langsigtet værdi som følge af erhvervelsen af Alm. Brand Bank, hvorved resultatet før skat i 2022 forventes forbedret i niveauet 200 mio. kr.  Efter erhvervelsen af Alm. Brand Bank og efter udlodningen på 238 mio. kr. er banken fortsat velkapitaliseret.

Hovedpunkter for 2020

 • Stigning i indtægter i alt på 2 pct.
 • Fald i basisomkostninger på 9 mio. kr.
 • Nedskrivninger på 47 mio. kr.
 • Reservation til potentielle COVID-19-tab på 325 mio. kr., heraf 100 mio. kr. i 4. kvartal 2020
   
 • Negativt beholdningsresultat på 31 mio. kr.
 • Fald i årets resultat på 54 mio. kr. til 799 mio. kr.
 • Bankudlån på 60,2 mia. kr.
 • Indlån på 95,9 mia. kr.
 • Kapitalprocent på 24,0, heraf egentlig kernekapitalprocent på 18,8
 • Foreslået udbytte på 4,00 kr. pr. aktie.

Forventninger til 2021

 • Der forventes en vækst i dansk økonomi i helåret 2021 til trods for forventningen om et 1. halvår med negativ vækst præget af COVID-19.
 • Indtjeningen i alt forventes at stige markant som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank og gennemførte tiltag på indlån og gebyrer.
 • Basisomkostningerne forventes at stige som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank.
 • Nedskrivningerne i 2021 forventes at være på et lavt niveau. Herudover forventes koncernens tilgodehavender hos minkerhvervet stort set indfriet i deres helhed, hvilket potentielt kan medføre tilbageførsel af nedskrivninger optil 150 mio. kr.
 • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i intervallet 150-175 mio. kr.  Posten sammensætter sig af omkostninger i relation til "En stærkere bank", omkostninger til etableringen af et bank/forsikringspartnerskab samt omkostninger relateret til integrationen af Alm. Brand Bank.
 • Resultat efter skat forventes at være i intervallet 850-1.150 mio. kr.
 • Forventningen til 2021 er som følge af COVID-19-krisen i højere grad end normalt behæftet med usikkerhed.

Yderligere oplysninger
Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Afdelingsdirektør, Kommunikation, Louise Degn-Ovesen, tlf. 61 20 48 04

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK