Vejdirektoratet

Svendborgsundbroen får forlænget sin levetid

Del

Vejdirektoratet vil sikre, at Svendborgsundbroen holder mange år endnu og sætter derfor et større vedligeholdelsesarbejde i gang.

Arbejdet består i at udskifte afløbsledningerne inde i brodækket og en reparation af de mandehuller, der giver adgang til brodækkets hulrum.

For trafikanterne betyder arbejdet, at der i perioden d. 9. august til d. 29. oktober 2021 vil være vejarbejde på kørebanen på Svendborgsundbroen, som vil påvirke trafikken på broen.

Konsekvenser for trafikanterne og de brede transporter

De almindelige trafikanter med køretøjsbredde på 3,0 m og derunder vil kunne passere i hele anlægsperioden.

Arbejdet vurderes at kunne udføres i 2 etaper på omkring 10 uger i alt, hvor der etableres hastighedsnedsættelse til 50 km/t i begge retninger.

- I første etape reduceres til indsnævret kørespor i hver retning til 3,1 m i bredden i ca. 8 uger. Kørebane-indsnævring påvirker alle køretøjer med bredde større end 3,0 m så som landbrugsmaskiner og brede transporter, der dog har mulighed for at søge tilladelse i henhold til ”Bekendtgørelse om særtransport” f.eks. under anvendelse af eskorte og spærring af modkørende trafik under passagen

- I anden etape reduceres udenfor myldretiden (hverdage i tidsrummet mellem kl. 8.30-12.00 og igen fra kl. 18.00-06.30) til blot et kørespor med ensrettet trafikafvikling og midlertidig censorstyret lysregulering i en forventet periode på ca. 2 uger. Her vil foregå arbejder ved mandehuller placeret i kørebanemidten. Uden for myldretid indsnævres køresporet til 3,1 m i bredden, hvilket påvirker alle køretøjer med bredde større end 3,0 m. Landbrugsmaskiner og brede transporter kan som sædvanligt passere i myldretiden (hverdage i tidsrummet mellem kl. 6:30-8.30, kl.12.00-18.00) samt i weekender hele døgnet

Fodgængere og cyklister vil kunne passere broen uhindret i hele arbejdsperioden, idet det ene 2,5m fortov/cykelsti dog inddrages til arbejdsareal.

Lysreguleringen er opsat af sikkerhedsgrunde for de folk, der arbejder på vejen. Lysreguleringen er trafikstyret med radar og udstyret med SMS-modul, der ved manuel betjening gør det muligt for udrykningskøretøjer at sætte lysreguleringen på rød i begge retninger. Bilisterne opfordres derfor til at respektere lysreguleringen under alle forhold.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne.

Information om arbejdet og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.


Fakta om reparationsarbejdet

Projektet omhandler aktiviteter vedrørende betonreparationer af bundpladen i brokassedragere lokalt under mandehuller, vedligeholdelsesarbejde omkring mandehulsdæksler og udskiftning af afløbssystem indvendigt i brokassedragere, i alt skiftes ca. 500 m afvandingsledning. Derudover skal der tætnes omkring 20 stk. mandehuller placeret i kørebanen.

Arbejdet for hvert mandehul består typisk i:
- Boring af hul i bundplade til dryprør
- Afrensning af betonoverflade
- Udførelse af betonreparationer i brokassedrageren
- Vedligeholdsarbejder omkring og på mandehulsdæksel
- Udskiftning af eksisterende afløbsledninger
- Påføring af overfladebehandling på bundplade lokalt under mandehuller

Entreprenøren etablerer arbejdsplads på broen inden for afspærringen. Alle arbejdsområder og -arealer bliver indrettet, så de ikke er til gene for den almindelige trafik.

Kontakter

Fagprojektleder / Civilingeniør Alex Hansen, tlf. 7244 2568. mail: aleh@vd.dk
Kommunikationskonsulent Brian Christensen, tlf.: 7244 3755, mail: bch@vd.dk

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på to ramper i Motorvejskryds Odense22.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra mandag den 27. september og tre dage frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på to af ramperne i rampeanlægget ved Motorvejskryds Odense. Det drejer som om frakørselsrampen i østgående retning fra Fynske Motorvej til Svendborgmotorvejen i sydgående retning samt frakørselsrampen fra Svendborgmotorvejen i nordgående retning til Fynske motorvej i østgående retning. Arbejdet starter med, at den gamle belægning fræses af. Herefter udføres der lokale reparationer i belægningen. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. For at genere trafikamterne mindst muligt bliver arbejdet udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00. De nævnte ramper vil periodevis være spærret, mens der arbejdes på dem. Når de er spærret, vil der være skiltet med omkørsel. Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor og ramper være åbne for normal trafik. Vejdirektoratet beklager på forhå

I tvivl om farten? Kig på kantpælen22.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Siden sidste efterår har Vejdirektoratet testet en ny metode for at få flere trafikanter til at overholde den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t på landevejene. Helt konkret har Vejdirektoratet anbragt et lille fartmærke på kantpælene på seks udvalgte landeveje i Midt- og Vestjylland for at minde trafikanterne om hastighedsgrænsen. Og forsøget fortsætter i resten af dette efterår, hvor det bliver undersøgt, om trafikanterne bliver bedre til at holde hastigheden, hvis de hele tiden bliver mindet om den. ”Vi har jo mange ulykker, der skyldes for høj fart og uopmærksomhed – ikke mindst på landevejene. Derfor vil vi gerne teste, om trafikanterne sænker farten, hvis de hele tiden bliver mindet om hastighedsgrænsen på 80 km/t.,” siger afdelingsleder Niels Skjøde Agerholm fra Vejdirektoratet. ”Det er et helt nyt redskab, som vi på denne måde prøver af, og jeg er spændt på at se resultaterne.” Fartmærkerne på kantpælene er udstyret med reflekser og udformet med det sorte tal, der minder om

Vejdirektoratet inviterer til markedsdialog om udrulning af ladeinfrastruktur21.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I de kommende år skal Vejdirektoratet etablere 32 lade-parker til el-biler og andre eldrevne køretøjer på rastepladser langs motorvejsnettet over hele Danmark. I alt er der afsat 500 millioner kroner på denne opgave i overensstemmelse med den aftale om Infrastrukturplan 2035, som regeringen indgik før sommerferien med Folketingets øvrige partier. Som et første skridt i processen frem mod oprettelsen af de mange ladeparker skal Vejdirektoratet beslutte, hvem der skal etablere og drive ladestanderene. For at få det bedste grundlag for at træffe den beslutning, inviterer Vejdirektoratet til markedsdialog med interesserede parter i branchen. Et initiativ, der hilses velkommen af transportminister Benny Engelbrecht. ”Der er ikke tvivl om, at tilgængelig ladeinfrastruktur i hele landet er en forudsætning for, at flere danskere skifter den fossile bil ud med en elbil,” siger transportministeren. ”Det handler om at fjerne rækkeviddeangst hos de, der overvejer at købe elbil. Den halve milliard,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum