MSC – Marine Stewardship Council

Suspenderingen af MSC-certificering for al makrel i Nordøstatlanten annonceres i dag

Del

MSC certificeringen for alle makrelfiskerier i det nordøstlige Atlanterhav vil blive suspenderet lørdag d. 2 marts 2019. Det blev annonceret i dag ved offentliggørelsen af rapporten fra den fremskyndede revision af alle makrelfiskerier i det nordøstlige Atlanterhav, der er med i MSC-programmet. Makrel fanget fra og med d. 2. marts kan ikke sælges som MSC-certificeret eller bære det blå MSC-mærke. Suspenderingen gælder for alle fire makrelcertifikater, fordelt over 8 lande (se noter) og samlet 700 fartøjer.

Suspenderingen kommer efter at størrelsen på makrelbestanden i det nordøstlige Atlanterhav faldt under den grænseværdi, hvor forskerne mener, der skal reageres, mens fangsterne fortsat er højere end de videnskabelige anbefalinger. Faldet i bestanden udløste en fremskyndet revision fra de uafhængige certificeringsorganer, og det er rapporten fra denne revision, der offentliggøres i dag og som har medført, at certificeringsorganerne anbefaler, at MSC certificeringerne på makrel suspenderes, da bestanden af makrel er faldende og ikke regenerer.

Camiel DerichsEuropas direktør for MSC forklarer: "Denne nyhed vil være en skuffelse for fiskerne såvel som for forbrugerene, der elsker bæredygtig makrel. Faktorer, herunder faldende bestande, kvoter, der er fastsat over ny videnskabelig rådgivning og dårlig rekrutering, har imidlertid kombineret betydet, at fiskeriet ikke længere opfylder kravene i MSCs bæredygtige fiskeristandard. Når det er sagt, er jeg overbevist om, at fiskeriet og andre involverede interessenter vil udarbejde en plan for at forbedre situationen. Der er allerede igangværende arbejde for at undersøge, hvordan makrelbestandene vurderes. Fiskerierne har bekræftet, at de vil samarbejde med forvaltningsmyndigheder om i givet fald at vedtage foranstaltninger til genopretning af bestanden. Hvis det lykkes, kan det muligvis muliggøre genindførelse af MSC-certifikaterne af certificeringsorganerne."

Faldende bestand

Baseret på den bedst tilgængelige videnskabelige data har det Internationale Havforskningsråd (ICES) underrettet om, at makrelbestanden er faldet i en årrækkke siden 2011, hvor den var på sit højdepunkt. I de seneste år har et højt fiskepres kombineret med lav rekruttering i flere år (se noter) resulteret i en reducering af bestanden. Som en konsekvens af dette advarede ICES i september 2018 om, at bestandens biomasse var faldet til under 2.75 millioner tons - det punkt, hvor det anses for nødvendigt at handle for at lade bestanden komme sig (MSY Btrigger – se noter).

ICES har anbefalet en betydelig reduceret fangst på 318403 tons, hvilket svarer til en reduktion på 68,2% af de nuværende fangster, for at genoprette bestanden til et bæredygtigt niveau. Kortsigtede fremskrivninger tydeder på, at reducerede fangster i overensstemmelse med ICES-rådene ville genoprette bestanden over det bæredygtige niveau i 2020-2021. Vedligeholdelsen af det nuværende fangstniveau vil resultere i, at bestanden falder til det punkt, hvor rekrutteringen er svækket i 2020. 

Potentielle ændringer i den fremtidige videnskabelige rådgivning

Mens den fremskyndede revision var undervejs, igangsatte ICES en benchmark-vurdering for makrelbestanden. Den forventes at kunne give større indsigt i bestandens status i løbet af foråret 2019. ICES igangsatte dette arbejde for at vurdere, og om nødvendigt adressere, usikkerheder i den nuværende bestandsvurdering for makrel. Et muligt resultat af dette videnskabelige arbejde kan være, at bestandsvurderingen rykker over MSY Btrigger. Hvis det sker vil certificeringsorganerne højst sandsynligt udføre endnu en fremskyndet revision i foråret for at vurdere, hvordan de nye estimater påvirker, hvorvidt fiskerierne lever op til MSCs Fiskeristandard. Dette kan føre til, at suspenderingen af MSC certifikaterne løftes. Det vil dog ikke løse de løbende udfordringer omkring fordelingen af kvoter på bestanden imellem kyststaterne (Norge, Island, Storbritanien, Irland, Danmark og Færøerne), eller at der efterfølgende fiskes over den videnskabelige rådgivning. Fiskerierne har eksisterende betingelser som en del af deres MSC-certificering, der kræver, at forvaltningen af makrellen forbedres. Der er et løbende behov for kyststaterne for at sætte kvoter, og at forvaltningsplaner følger den videnskabelige rådgivning for at undgå at makrellen overfiskes.

Majken Møller Marketing og Kommunikationchef MSC Danmark udtaler: ”MSC-mærkets blå fisk er forbrugernes og detailhandlens pejlemærke, når de vil sikre, at den fisk og skaldyr, de køber, kommer fra bæredygtige fiskebestande. Suspenderingen af makrellen viser, at MSC,s fiskeristandard virker, og at der handles, når bestandene ikke opfylder kriterierne for en bæredygtig størrelse fastsat af de videnskabelige beregninger. Dog er det afgørende, at der blandt kyststaterne opnås enighed om en ansvarlig og konstruktiv kvote og fangstfordeling af makrel, så vi fremadrettet igen kan nyde makrel fra en bæredygtig bestand

Forbrugerne vil fortsat kunne finde MSC-mærket dåsemakrel på hylderne i butikkerne. Suspenderingen omfatter makrel landet fra fiskerierne efter lørdag 2 marts. 

Noter til redaktøren

MINSA Fiskerier berørt 

* ISF Iceland mackerel  

* Northern Ireland Pelagic Sustainability Group (NIPSG)  

Irish Sea-Atlantic mackerel & North Sea herring (kun makrellen er suspendered)  

* MINSA North East Atlantic mackerel   

* Denmark DPPO (Dansk  Pelagisk  Producent Organisation 

* IrelandIPSA (Irsk Pelagisk Sustainability Association)  

* IrelandIPSG (Irish Pelagic Sustainability Group)  

* NetherlandsPFA (Pelagic Freezer-trawler Association – Netherlands)  

* Norway NFA (Norges Fiskarlag/Norwegian Fishermen’s Association)  

* SwedenSPFPO (Swedish Pelagic Federation Producers Organisation)  

* UK SPSG (Scottish Pelagic Sustainability Group)  

* Faroese Pelagic Organisation North East Atlantic mackerel 

Fiskebestande (or Spawning Stock Biomass) måler biomassen af voksne fisk i en fiskebestand. Det inkluderer ikke yngel eller ungfisk. Rekruttering er processen, hvor ungfisk og yngel vokser til og kan bidrage og yngle til en voksende bestand. Dårlig rekrutteringsår kan skyldes forskellige faktorer, hvorved ungfisk ikke er nået til voksenstadiet evt. p.g.a. fødemangel, sygdom eller de er spist.

MSY Btrigger 

ICES definerer MSY BBtrigger  som “Værdien af ynglende bestandsmasse (SSB), der forårsager en nødvendig specifik forvaltnings indgriben. For at forklare Maximum Bæredygtige Masse (MSY) – eller  bæredygtigt bestandsniveau er ofte et niveau ikke et bestemt punkt, og MSY BBtrigger  er den nedre grænse af det niveau. ICES burger MSY BBtrigger  som et referencepunkt, når en bestandsstørrelse bør foranledige at fiskeriforvaltningen griber ind for at genopbygge bestanden.  Ofte medfører dette en kraftig reduktion i fangstkvote og landinger eller at fiskeriet helt bliver suspenderet/fiskeristop, sådan at bestanden kan genoprette sig.

www.msc.org/dk

Kontakter

Majken Møller, kommunikationsansvarlig, MSC Danmark
Mail: Majken.moller@msc.org
Telefon +45 53 555 008

Kari Stange, Ansvarlig for spørgsmål om Skandinavien og Østersøregionen, MSC
Mail: Kari.Stange@msc.org
Telefon: +46 (0) 76 777 7512

Billeder

Information om MSC – Marine Stewardship Council

MSC – Marine Stewardship Council
MSC – Marine Stewardship Council
Marine House, 1-3 Snow Hill
FC1A-2DH London

http://www.msc.org

Følg pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum