Landdistrikternes Fællesråd

Sundhedsaftale har skelettet på plads, men mangler flere muskler

Del

Landdistrikternes Fællesråd ser positive elementer i sundhedsaftalen, men mener langtfra, at man når i mål med at sikre et sundhedsvæsen, der kan matche udfordringerne på landet.

Foto: Mads Krabbe
Foto: Mads Krabbe

En bred politisk aftale om et ’Sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen’ blev præsenteret i dag af regeringen. Selvom der er gode elementer i aftalen og det rette fokus, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd ikke, at aftalen tager tilstrækkelig hånd om de udfordringer, som dominerer sundhedsbilledet nu og i fremtiden:

- Aftalen er et skridt i den rigtige retning, men vi befinder os midt på en brændende platform, hvor rekrutteringsudfordringerne er udtalte, uligheden er stigende og gruppen af behandlingskrævende patienter er voksende. Der er behov for vidtrækkende ændringer i vores sundhedsvæsen, hvis vi for alvor skal sikre lige adgang til et sundhedsvæsen af høj kvalitet for alle danskere, udtaler Steffen Damsgaard.

Vigtige tiltag målrettet mere nærhed

I aftalen er der lagt op til en såkaldt kvalitetsplan til kommunerne. Et tiltag, der skal sikre mere ensartethed i kommunerne på sundhedsområdet, hvilket nødvendiggør flere ressourcer til kommunerne. Dertil vil man sikre flere praksislæger i landdistrikterne og  indføre 25 af de såkaldte nærhospitaler, der skal øge sundhedstilbuddene tæt på borgerne ved mindre behandlingskrævende sygdom. Tallet er opjusteret fra 20 nærhospitaler, som regeringen havde med i sit oprindelige udspil. Derfor er det elementer, som Landdistrikternes Fællesråd ser som vigtige elementer for borgere i landdistrikter: 

- Vi ser i høj grad tendens til, at landdistrikterne lider under centraliseringen på sundhedsområdet. Når der er længere til praksislægen og sværere at få en tid, så kommer man ikke lige så hyppigt afsted. Samtidigt er det en stor barriere for patienter i behandlingsforløb samt pårørende, at der er blevet meget længere til sygehusene, siger Steffen Damsgaard og fortsætter: 

- Derfor har jeg en forventning om, at nærhospitalerne kommer til at rumme de fornødne muskler til både at yde akut hjælp, ligesom de kan tage hånd om mindre komplicerede behandling, undersøgelser og kontroller tættere på borgerne. Vi har i Landdistrikternes Fællesråd arbejdet for et klart større antal end 20 nærhospitaler, så 25 nærhospitaler er et godt skridt på vejen.  

Forebyggelses- og rekrutteringstiltag uden fornødne muskler 

Forebyggelse var et vigtigt element i regeringens udspil til sundhedsreformen, men i den netop indgåede sundhedsaftale glimrer initiativerne ved deres fravær. Det bekymrer formanden Steffen Damsgaard: 

- Hvis vi skal gøre noget ved den stigende ulighed i danskernes sundhed, så er der stort behov for målrettede indsatser indenfor forebyggelse. Det ser vi frem til kommer med i den nært forestående næste delaftale, siger han. 

Aftalepartierne vil indføre praksispligt og nedsætte en komission for robusthed for at komme med løsninger på udfordringerne med at tiltrække og fastholde personale, også i land- og yderkommuner. Ifølge Steffen Damsgaard kan tiltagene ikke alene håndtere rekrutteringsudfordringerne:

- Partierne skal have ros for at ville forsøge at komme stigende rekrutteringsudfordringer til livs, og vi ser frem til effekten af praksispligten sammen med udsigten til at flere læger skal uddannes rundt i hele landet. Der er dog brug for hele paletten af løsninger for at øge rekrutteringen til alle sundhedsfaglige grupper, og det har vi hurtigst muligt behov for at se konkrete løsninger på. 

Nøgleord

Kontakter

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 51740062

Cecilie Davidsen Høj, kommunikations- og pressekonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53850124, mail: cdh@landdistrikterne.dk

Billeder

Foto: Mads Krabbe
Foto: Mads Krabbe
Download

Information om Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd
Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

61 313 636http://www.landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark.

Vi tæller 55 kommuner og fire regioner, der tilsammen repræsenterer over 4 millioner danskere. Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer, de lokale aktionsgrupper samt et større antal landsbyer og landdistriktsråd.

Følg pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd

Statsgaranti til udskiftning af olie- og gasfyr er kærkommen håndsrækning til landdistrikterne28.6.2022 15:01:49 CEST | Pressemeddelelse

Det er et tiltagende problem for en del boligejere i landdistrikterne, at det kan være svært at få lån til at udskifte sit olie- og gasfyr. Derfor er det positivt, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier lørdag indgik en aftale, hvor der blandt andet gives mulighed for lån med statsgaranti til skift til andre opvarmningskilder, mener Landdistrikternes Fællesråd.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum