Vejdirektoratet

Styrket samarbejde sætter turbo på den digitale transformation i infrastrukturbranchen

Del

De store bygherrer for vej- og baneprojekter styrker samarbejdet for at sikre en effektivisering af branchen gennem digitalisering og en BIM-strategi.

Der er brug for en digital transformation af infrastrukturbranchen for generelt at øge effektiviteten i forhold til det omgivende samfund. Projekter skal kunne gennemføres hurtigere, skatteborgernes penge skal forvaltes mest forsvarligt, og belastningen på omgivelserne skal minimeres. Derudover skal valg af tekniske løsninger optimeres. Alt det kan Bygnings Informations Modellering (BIM) hjælpe med.

Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Femern, Sund & Bælt og Københavns Kommune går nu sammen i et udvidet branchesamarbejde, BIMinfra.dk, som skal højne niveauet for BIM og digitalisering i infrastrukturbranchen.

”I BIMinfra.dk går de store bygherrer sammen, og vores mål er i fællesskab at sætte nye standarder for digitalisering med branchen. Vi skal udvikle, strømline og drive digitaliseringen hurtigere frem, så vi får en fælles national tilgang,” siger Svend Kold Johansen, områdechef i Vejdirektoratet og formand for BIMinfra.dk samarbejdet. Og fortsætter:

”Vejdirektoratet og Banedanmark har arbejdet sammen i BIMinfra.dk regi siden 2018 og har skabt et bredt BIM-fundament. Men vi udnytter ressourcerne bedre ved at samarbejde bredt, og derfor rækker vi nu hånden ud til et udvidet branchesamarbejde for at sikre, at vi ikke arbejder i forskellige retninger. Det er vigtigt, at alle de store aktører i branchen får en samlet stemme og samarbejder om fælles tilgange og en hurtig implementering af standarderne i branchen.”

Fra tegninger til levende modeller

BIM er i højere grad en tankegang end bare en 3D model. Det er en udvikling hen imod levende modeller, hvor alle parter på et givent projekt arbejder, deler og har adgang til for dem relevant information på det rigtige tidspunkt. Informationerne bruges på tværs af forskellige fagområder i forhold til blandt andet design, koordinering, analyser og visualiseringer.

Gevinst på bundlinjen for alle parter

Digitaliseringen i infrastrukturbranchen er nødvendig for at få den bedste infrastruktur ud af investeringerne, sikre sammenhæng mellem samfundets øvrige sektorer og samtidig minimere påvirkningen af omgivelserne.

Hvis man gennem digitalisering kan arbejde effektivt og smart sammen om løsning af opgaverne, er der store potentielle gevinster at høste i form af mindre tidsforbrug, mindre tab, bedre kvalitet, lavere omkostninger og øget effektivitet.

”Vi gør det her, fordi det på sigt meget gerne skulle give en gevinst på bundlinjen for både bygherre, rådgiver og entreprenør. Det er driveren for alle parter, der går ind i arbejdet. Vi tror på, at en øget digitalisering medfører effektiviseringsgevinster i vores projekter,” siger Svend Kold Johansen.

Vi bygger skibet, mens vi sejler

BIMinfra.dk vil i samarbejdet fokusere på BIM-anvendelser, krav til BIM-modeller, IKT-specifikationer og implementering af standarder med udgangspunkt i konkrete anlægsprojekter.

”Vi bliver dem, der driver udviklingen inden for infrastrukturbranchen, og vi kommer til at udvide værktøjskassen efterhånden som vi indsamler erfaringer fra testprojekter og eksempler på BIM-anvendelser. Vi glæder os meget til samarbejdet og til den næste del af den digitale transformation af infrastrukturbranchen,” siger Svend Kold.

Eksempler på brug af BIM

BIM er allerede i anvendelse i projekter, men samarbejdet vil bidrage til en fælles udvikling, hvor flere udnytter teknologiens muligheder, og dermed sammen opnår en digital transformation af infrastrukturbranchen. Bygherrerne i BIMinfra.dk har alle en lang række initiativer i gang, hvor konkrete infrastrukturprojekter bliver brugt til at udvikle og teste nye digitale arbejdsmetoder og dermed avancerer i brugen af BIM.

Tilgangen i BIMinfra.dk vil hjælpe til at samle erfaringerne fra egne projekter og vil søge synergi og fælles udvikling blandt andet i samarbejde med brancheorganisationerne, Molio m.fl. Det fælles resultat vil være en best practice, som kan indgå i den nationale BIM-standardisering.

Fakta

Projekter, hvor Vejdirektoratet anvender BIM på nye måder:

  • E20 Fynske Motorvej
  • Storstrømsbroen
  • Nordhavnstunnelen

Om BIMinfra.dk

Banedanmark og Vejdirektoratet indgik i 2018 et samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren gennem implementering af BIM. Strategien for denne udvikling blev udarbejdet gennem en tæt dialog og involvering af branchens parter, dvs. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Byggeri (Infrastruktur). Formålet har været at anlægsbranchen sammen kan høste gevinsterne af den digitale transformation.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

 

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet lægger ny klimavenlig asfalt på Sønderjyske Motorvej ved Kolding12.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra lørdag den 15. maj og cirka 6 uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt med ny, klimavenlig asfalt på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding. Arbejdet finder sted i nordgående retning mellem tilkørselsrampe 66 Christiansfeld og frakørselsrampe 64 Motorvejskryds Kolding Vest. Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne. Arbejdet vil blive udført i to etaper. Etape 1 foregår mellem tilkørselsrampe 66 Christiansfeld og tilkørselsrampe 65a Kolding S. Arbejdet vil på hverdage blive udført som aften- og natarbejde fra klokken 18.00 – 06.30, dog på fredage fra klokken 19.00 – 08.30. På lørdage arbejdes der fra klokken 18.00 – 10.00 og på søndage fra klokken 18.00 – 06.00 Konkret vil asfaltarbejdet i etape 1 få følgende konsekvenser: I arbejdsperiod

Udsigt til tæt trafik i Kristi Himmelfartsferien11.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Om få dage starter Kristi Himmelfartsferien, der traditionelt er en ferie med periodevis tæt trafik og længere rejsetid på de hjemlige veje. Vejdirektoratet opfordrer til at følge myndighedernes anbefalinger, så vi alle kan komme trygt og sikkert gennem ferieperioden. Vi forventer, at mange vil søge mod sommerhusområderne for at tilbringe de ekstra fridage dér. Derfor kan der periodevist opstå tæt trafik og forlænget rejsetid på udvalgte strækninger. Det gør sig særligt gældende på udrejsedagene, altså onsdag den 12. maj fra kl. 14:00-19:00, hvor ferietrafikken vil blande sig med myldretidstrafikken, samt selve Kristi Himmelfartsdag den 13. maj i tidsrummet 11:00-14:00. Disse dage vil trafikken hovedsageligt bevæge sig vestover fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske Motorvej samt via rute 21 Holbækmotorvejen mod Sj. Odde. Hjemrejsetrafikken forventes at være på sit højeste søndag den 16. maj i tidsrummet 12:00-16:00 og vil især bevæge sig fra vest mod

Ny slags vejstribe kan ses bedre i mørke og regn8.5.2021 08:15:00 CEST | Pressemeddelelse

De fleste trafikanter kender nok oplevelsen af, at det kan være svært at se vejstriberne i mørke og vådt vejr – med den utryghed, som det fører med sig. Denne oplevelse skulle meget gerne blive reduceret på de store veje i fremtiden. I de kommende år udskifter Vejdirektoratet nemlig løbende vejstriberne - altså de vognbanelinjer, der adskiller kørersporerne - på statsvejnettet med en ny form for striber, der er markant nemmere at se i mørke og vådt vejr. ”De nye vejstriber er lavet på en måde, der gør dem mere synlige i lyset fra billygterne, når det er mørkt og regnvejr,” fortæller Michael Ruben Anker Larsen fra Vejdirektoratet. ”Det vil forhåbentlig øge trygheden hos trafikanterne, samtidig med at det forbedrer fremkommeligheden og sikkerheden ude på vejene.” Hemmeligheden bag de nye vejstriber er, at de ikke udgøres af én sammenhængende linje som de nuværende. I stedet er de opbygget af en masse små dråbe- eller perleformede markører, der tilsammen udgør en vejstribe. Disse små mark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum