Produktionsskoleforeningen

Styrelse kører solo og ignorerer politikerne

Del

I oktober 2017 fik vi en Aftale om bedre veje til ungdomsuddannelse og job med tilslutning af alle partier i Folketinget. Det er derfor stærkt bekymrende, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ser ud til at føre sin helt egen uddannelsespolitik!

I oktober 2017 fik vi en Aftale om bedre veje til ungdomsuddannelse og job med tilslutning af alle partier i Folketinget. Ambitionen i aftalen er at skabe sammenhæng og enkelthed på det forberedende område ved dels at etablere en ny ’hovedvej’ med Forberedende Grunduddannelse (FGU), dels at etablere en ny Kommunal Ungeindsats på vejlednings- og myndighedsområdet. Derfor må det undre, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i deres materiale til landets jobcentre peger i en helt anden retning end politikerne: Tilsidesæt FGU og send i stedet alle unge i egne brobygningsforløb. Med andre ord: STAR fører sin helt egen uddannelsespolitik!

I Produktionsskoleforeningen ser vi med stor bekymring på dette, og vores næstformand Gert Møller /Korsør ProduktionsHøjskole har i dag et debatindlæg i Altinget, hvor han udbeder sig klare signaler.

FGU som hovedvej

Vi mener, at STARs udmelding er dybt problematisk. Alle Folketingets partier har tilsluttet sig aftalen. Der er således en politisk vilje til at skabe en ny ambitiøs hovedvej for de unge på det forberedende område. Nuværende institutioner og forløb skal lægges sammen i en form, der bliver enklere og mere overskuelig for den unge.

Med STARs udmelding opfordres jobcentrene til at vælge hurtige og (på kort sigt) billige løsninger. Hermed bliver kassetænkningen og de økonomiske argumenter, som man ville til livs med aftalen, pludselig igen legitime. Samtidig reduceres FGU til et tilbud, der kun i mindre grad er behov for, og som er uforholdsmæssigt dyrt. Lige nu arbejdes der i hele landet på at etablere dækningsområder og FGU institutioner. Hvis STARs argumenter vinder genklang i kommunerne, risikerer vi at undergrave FGU allerede i udgangspunktet. Og vi risikerer, at en ambitiøst tænkt uddannelse ender i mudder mellem ministerier og styrelser.

Brobygning som første prioritet

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan man i disse dage læse STARs materiale om ”Den gode ungeindsats: Brobygning som ’sluse’ til ungdomsuddannelse og FGU”. Budskabet er, at alle unge i jobcenteret skal i brobygningsforløb som det første. Forløbene fremstår i materialet som en sikker succes, men virkeligheden tegner et andet billede; mere end 75% af de unge på brobygningsforløb gennemfører end ikke EUDs grundforløb, og hovedparten kommer efterfølgende i et andet forberedende forløb.

Nøgleord

Kontakter

Axel Hoppe
Sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen
Mail: axel@psf.nu, tlf: 2895 2120

Gert Møller
Næstformand i Produktionsskoleforeningen
Mail: gert@xor.dk, tlf.: 2022 9909

Links

Information om Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle

7582 2055http://www.psf.nu

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.

Følg pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55:08 CESTPressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget13.10.2017 20:43:44 CESTPressemeddelelse

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13:38 CESTPressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum