Eva - Danmarks EvalueringsinstitutEva - Danmarks Evalueringsinstitut

Studerende med dårligt helbred dropper oftere ud

Del

De fleste studerende er sunde og raske, men studerende med dårligt helbred møder forhindringer, der gør det svært for dem at gennemføre en uddannelse.

Danmarks Evalueringsinstitut undersøger i en række notater, hvilke faktorer der påvirker de studerendes frafald. Helbred udgør én blandt mange mulige forklaringer på, hvorfor studerende falder fra de videregående uddannelser.

Omkring 80 % af de studerende vurderer deres eget helbred til at være meget godt eller godt, når de bliver adspurgt, inden de starter på uddannelsen. Omvendt svarer cirka 3 %, at deres helbred er dårligt eller meget dårligt: Det svarer til rundt regnet 2000 studerende ud af de omtrent 60.000 studerende, som hvert år optages på en videregående uddannelse.

Til sammenligning viste Den Nationale Sundhedsprofil i 2017, at 83 % af befolkningen vurderede, at deres helbred alt i alt er fremragende. De studerende har altså ikke mærkbart dårligere helbred end resten af befolkningen.

Til gengæld viser EVA’s analyse, at helbredet udgør en barriere i forhold til gennemførelse for den relativt lille gruppe af studerende, som oplever at have dårligt helbred.

Dårligt helbred kan føre til frafald

Risikoen for frafald er dobbelt så stor blandt studerende med et meget dårligt helbred, sammenlignet med studerende med et meget godt helbred. 71 % af studerende med meget dårligt helbred er dog stadig aktive på deres studie efter første år. Analyserne indikerer, at der er tale om en direkte effekt af dårligt helbred, som forøger risikoen for studiefrafald.

Hvis uddannelsesinstitutionerne skal styrke inklusionen af alle studerende, er det derfor oplagt at fokusere på den relativt lille gruppe af studerende med dårligt helbred.

»Hvis man ønsker at sikre, at alle har fri og lige adgang til uddannelse, er det vigtigt at forholde sig til de barrierer, som studerende med dårligt helbred møder på deres studie. I dag findes der ikke megen viden om, hvor mange studerende som har dårligt helbred, og hvad det har af konsekvenser for deres studieliv«, forklarer Lars Dyrby, der er projektleder på EVA.

Dårligt helbred kan ramme alle

Dårligt helbred er ikke forbeholdt særlige typer af studerende. Studerende med dårligt helbred findes nogenlunde ligeligt fordelt på tværs af alder, køn, sektorer og gymnasiekarakterer.

Dårligt helbred går ofte hånd i hånd med flere andre barrierer på studiet. Disse barrierer inkluderer en mere udfordrende boligsituation, lavere motivation, svagere social integration på studiet og dårligere oplevelser til eksamen.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Mange elever i 10. klasse oplever et fagligt løft20.5.2020 05:00:00 CESTPressemeddelelse

Mange elever oplever, at de løfter sig fagligt i 10. klasse. Især de fagligt svageste angiver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket deres faglige selvtillid. Det viser en undersøgelse af elevernes syn på 10. klasse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Samtidig føler mange elever, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra skoleår, og at de efterfølgende er blevet mere afklarede om valget af ungdomsuddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum