Professionshøjskolen Metropol

Studerende hjælper virksomheder med at vækste

Del

Det kan betale sig at tage studerende med på råd, når man som virksomhed skal udvikle ny velfærdsteknologi. Input til bedre løsninger og flere anvendelsesmuligheder skaber produkter med stærkere konkurrenceevne. Det viser ny rapport fra Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol), der har fået evalueret skolens Praksis- og Innovationshus.

Københavns Professionshøjskole modtog i efteråret 2015 bevillingstilsagn fra Industriens Fond på ca. 10,5 mio. kr. i støtte til etablering af virksomhedsrettede tilbud i Praksis- og Innovationshuset. Projektets formål var at opbygge et innovativt læringsmiljø med testlaboratorier og simulationsteknologier, hvor studerende, undervisere og erhvervsliv sammen kan udvikle og teste ny velfærdsteknologi. Og her, lidt over to år senere, viser ny evalueringsrapport, udarbejdet af IRIS Group, at Praksis- og Innovationshuset indfrier samtlige af de målsætninger, som blev indgået med Industriens Fond ved projektets start.

Overordnet set oplever virksomhederne, at samarbejdet med de studerende i Praksis- og Innovationshuset er med til at skabe værdi for dem på tre forskellige områder; det skaber bedre produkter og idéer, reducerer udviklings- og innovationsomkostningerne og skaber nye netværk og forretningsmuligheder.

Samarbejde skaber bedre produkter
Af rapporten fremgår det, at samarbejdet mellem de studerende og virksomhederne er med til at forbedre og skærpe de produktidéer, som er blevet testet og udviklet i Praksis- og Innovationshuset. Det mener ni ud af ti af virksomhederne, der også nævner, at samarbejdet har øget brugervenligheden af deres produkter.

At samarbejdet bidrager til nye og forbedrede produkter skyldes især, at de studerende er gode til at komme med innovative idéer og input tilføjet værdifuld viden om, hvordan slutbrugerne i praksis anvender produkterne og teknologien.

Hurtigere i mål
80 pct. af virksomhederne tilkendegiver, at samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset har bidraget til at forkorte udviklings- og testfasen for deres produkt. De har en klar oplevelse af, at de ville have brugt flere ressourcer og mere tid, hvis de skulle have gennemført et tilsvarende innovationsforløb alene. Samtidig oplever virksomhederne, at innovationsforløbene skaber et godt grundlag for en effektiv videreudvikling af deres produkter.

Nye forretningsmuligheder
Udover at bidrage til at skabe nye og bedre produkter, oplever mange af virksomhederne, at samarbejdet med Praksis- og Innovationshuset har udvidet deres bevidsthed om, hvordan deres produkter kan anvendes på nye måder, og at samarbejdet skaber nye kontakter og netværk.

Det kan bl.a. tilskrives, at der i samarbejdet bliver inddraget studerende fra flere forskellige studieretninger, end virksomhederne oprindeligt selv har tænkt. Det har øget virksomhedens bevidsthed om, hvordan deres løsninger kan udbredes og anvendes i andre situationer, hvilket dermed også har bidraget til at udvide produkternes kommercielle markedsgrundlag.

Fakta:

• Den 1. marts 2018 fusionerede Professionshøjskolen Metropol og UCC under det nye navn Københavns Professionshøjskole. Praksis- og Innovationshuset er er del af Københavns Professionshøjskole.

• Praksis- og Innovationshuset består af fire etager, der er indrettet som et miniature social- og sundhedsvæsen, som kan bruges til at simulere mange af de arbejdsfunktioner og områder, der varetages af professionsuddannede i kommune, region og stat.

• I 2017 var det gratis for virksomheder at samarbejde med Praksis- og Innovationshuset, men i 2018 vil der være brugerbetaling for de forskellige tilbud og innovationsforløb, da bevillingsperioden fra Industrien Fond udløb d. 1. december 2017.

• 21 forskellige virksomheder har gennemført et samarbejdsforløb med Praksis- og Innovationshuset – heraf har 15 deltaget i evalueringen. Derudover har der i alt været 54 forskellige studerende fra Københavns Professionshøjskole (på daværende tidspunkt Professionshøjskolen Metropol) involveret i virksomhedssamarbejdet i 2017.

Nøgleord

Kontakter

Har du spørgsmål til rapporten, Praksis- og Innovationshuset eller ønsker kontakt til en af de medvirkende virksomheder, er du meget velkommen til at kontakte:

Ann Rasmussen, Projektleder
Københavns Professionshøjskole
Direkte 24296291
annr@phmetropol.dk 

Billeder

Vedhæftede filer

Links

Information om Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol
Professionshøjskolen Metropol1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol
til Københavns Professionshøjskole.

Følg pressemeddelelser fra Professionshøjskolen Metropol

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Professionshøjskolen Metropol

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge vil give børnene en stemme -  åbningskonference 15. november13.11.2017 06:30:00Pressemeddelelse

Mere end 60.000 børn og unge i Danmark har særlige sociale behov. Vi ved allerede en del om, hvad der kendetegner denne gruppe, og om de udfordringer der er ved de eksisterende tilbud på området. Der mangler imidlertid viden om, hvordan man konkret kan arbejde med at styrke den sociale mobilitet for udsatte børn og unge. Derfor har alle landets professionshøjskoler i samarbejde etableret Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge, forkortet NUBU.