Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Studerende bliver overraskede over, hvad deres uddannelse kræver

Del

Hveranden ny studerende oplever, at deres uddannelse er mere krævende, end de havde forventet. Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som har spurgt over 10.000 studerende, hvordan de oplever det at starte på en videregående uddannelse.

De seneste år er debatten om øget optag og studerendes arbejdsindsats blevet intensiveret. Det er dog ingen badeferie at læse på en videregående uddannelse, hvis man spørger de studerende selv.

Ifølge nye tal fra EVA svarer 55 % af de studerende et halvt år inde i deres uddannelse, at de finder uddannelsen mere krævende, end de havde forventet, inden de startede. Derudover svarer 15 %, at deres uddannelse er mindre krævende end forventet.

De studerende, som bruger flest timer på undervisning og forberedelse, er også dem, som i størst omfang oplever, at uddannelsen er mere krævende end forventet.

”For de fleste nye studerende er uddannelsen mere krævende, end de havde forventet. Det stemmer ikke overens med billedet af, at kravene på de videregående uddannelser er lave, i hvert fald ikke tidligt i forløbet,” siger evalueringskonsulent Lars Dyrby Andersen fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som står bag analysen.

Til gengæld har de studerendes karaktergennemsnit fra gymnasiet ikke betydning for, om de finder studiet krævende eller ej.

Flere overvejer at droppe ud

Analysen viser også, at studerende, der oplever uddannelsen som enten mere eller mindre krævende end forventet, næsten dobbelt så ofte overvejer at droppe ud, sammenlignet med studerende, der oplever, at studiet er som forventet.

”Det tyder på, at det er afgørende at blive udfordret på det rette niveau, når det er de studerende, der føler, at de udfordres tilpas, som har mindst risiko for at falde fra,” siger Lars Dyrby Andersen.

”At starte på en videregående uddannelse kræver ofte noget andet af de studerende, end de har været vant til, og det understreger vigtigheden af en god forventningsafstemning inden studiestart. For kommende studerende kan det for eksempel være en god ide at kigge forbi studievejledningen og diverse åbent hus-arrangementer for at få et bedre billede af, hvad studielivet kræver,” siger Lars Dyrby Andersen.

Fakta: Sådan har vi gjort
Notatet bygger på en analyse af spørgeskemadata fra 10.229 studerende, som er optaget på en videregående uddannelse i 2016. Data er indsamlet i februar 2017. Desuden indgår data fra Danmarks Statistik. Undersøgelsen omfatter alle videregående uddannelser, der optager studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

3555 0101http://www.eva.dk/
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum