Gymnasieskolernes Lærerforening

Studenterne klarer sig godt

Del

91% af studenterne er 5 år efter eksamen i gang med eller har færdiggjort en videregående eller en erhvervskompetencegivende uddannelse. Under 2% står uden for arbejdsmarkedet.

Studenterne klarer sig godt. Foto: Stig Nørhald
Studenterne klarer sig godt. Foto: Stig Nørhald

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) bekræfter, at det betaler sig at tage en studentereksamen. EVA har fulgt de studenter, der blev færdige i 2009. I 2014 er 91 procent af studenterne, der fik huen i 2009 fra en af de fire gymnasieuddannelser (stx, hf, hhx og htx) i gang med eller har færdiggjort en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse. 7 procent er i beskæftigelse som lønmodtagere eller selvstændige, mens lige under 2 procent står uden for arbejdsmarkedet.

”Undersøgelsen dokumenterer, at en studentereksamen både giver unge grundlaget for at læse videre og  er et godt fundament for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er derfor ikke grund til at male dystre fremtidsudsigter for et pjalteproletariat af studenter, der ikke tager en uddannelse, efter at de har færdiggjort gymnasiet. Det var samme konklusioner, de økonomiske vismænd nåede frem til i 2014”, understreger Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Hun hæfter sig ved, at de knap 9 procent, der fem år efter studentereksamen ikke har gennemført eller er i gang med en uddannelse, har været glade for deres studentereksamen, som har givet dem en række kompetencer, de har kunnet anvende sidenhen. Det gælder fx personlig dannelse, modenhed og mere specifikke kompetencer som sprogkundskaber og matematisk forståelse. Desuden peger GL-formanden på det positive resultat i undersøgelsen, der viser, at hovedparten af de 9 procent har lyst til at begynde på en uddannelse inden for de næste tre år.

GL-formanden bider især mærke i, at ca. halvdelen af studenterne fra 2009, der ikke har gennemført eller er i gang med en uddannelse, har savnet relevant vejledning om uddannelsesmuligheder og beskæftigelse.     

”Studenterne efterlyser i undersøgelsen mere vejledning om uddannelse, end de har fået. Navnlig ønsker de personlig vejledning, som tager fat om deres samlede behov og livssituation. Jeg mener, det er vigtigt at tage bestik af den del af undersøgelsen, så vi imødekommer studenternes behov for mere fokus på karrierevalg og uddannelsesmuligheder i et bredere perspektiv. Det må tænkes ind i regeringens kommende udspil til en gymnasiereform. Vejledningen skal være tæt på eleverne og foregå på skolerne, og den skal gives af professionelle vejledere, som kender eleverne, og som eleverne har tillid til”, fastslår Annette Nordstrøm Hansen.  

Yderligere oplysninger
Annette Nordstrøm Hansen
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Tlf. : 26247104

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information hos
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Annette Nordstrøm Hansen
tlf. 26 24 71 04
anh@gl.org

Billeder

Studenterne klarer sig godt. Foto: Stig Nørhald
Studenterne klarer sig godt. Foto: Stig Nørhald
Download

Links

Information om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening
Vesterbrogade 16
1620 København V

http://www.gl.org
Gymnasieskolernes Lærerforening varetager de gymnasiale uddannelsers og gymnasielærernes interesser. Se mere på www.gl.org.

Følg pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gymnasieskolernes Lærerforening

Regeringen må stoppe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser13.9.2018 12:12Pressemeddelelse

“Jeg ønsker erhvervsskolerne tillykke med en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Men det er uklart at se, hvor stor den reelt bliver, når omprioriteringsbidraget fastholdes. Det eneste rigtige ville være at sløjfe omprioriteringsbidraget på både erhvervsuddannelserne og gymnasierne. Unge skal have uddannelser med kvalitet. Det får de ikke ved at fortsætte omprioriteringsbidraget," fastslår Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Undervisningsministeriet har afsat bestyrelsen på VUC Syd11.9.2018 10:20Pressemeddelelse

”Det er en drastisk og beklagelig udvikling,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, og fortsætter: ”Ministeriet har bemyndigelsen til at gøre, som de gør. Og når det er ministeriets vurdering, at den nuværende bestyrelse ikke kan løfte opgaven, er det vigtigt, at der gøres noget, så man forhåbentlig man sikre et fundament for fortsat at have et uddannelsestilbud i området. VUC Syd har jo undervisning i det meste af Sønderjylland, og det vil være dybt problematisk, hvis ministeriet skulle vælge at lukke VUC Syd,” mener GL-formanden.

Lærere betaler prisen for ledelsessvigt på VUC Syd1.9.2018 09:30Pressemeddelelse

VUC Syd har effektueret en række afskedigelser af lærere. Det er uacceptabelt, at lærere afskediges og dermed skal betale prisen for ledelsessvigt på VUC Syd,” mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen. Når en skole ansætter lærere uden pædagogikum, er skolen forpligtet til at give lærerne pædagogikumuddannelsen. En række af lærerne afskediges med den begrundelse, at de ikke har pædagogikum, hvilket ledelsen på VUC Syd skulle have sikret. ”Det er en yderst principiel sag for os, og vi vil forfølge den retsligt,” siger GL-formanden og fortsætter: ”Skolen er forpligtet til at give lærerne pædagogikum, men skolen har ikke levet op til sin forpligtelse til at give lærerne pædagogikum, og nu fyres en del af lærerne, fordi de ikke har pædagogikum. GL er enig i, at lærere, der underviser på gymnasialt niveau, skal opfylde de faglige og pædagogiske krav. Men det er ikke lærerne, der skal betale prisen for ledelsessvigt. Det er det blevet på VUC Syd.” Formanden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum