Udenrigsministeriet

Støtte og rådgivning til LGBTI-personer udbredes i hele landet

Del

Fire projekter målrettet bekæmpelse af fordomme og rådgivning og støtte til LGBTI-personer skal nu dele 7 mio. kr. Initiativet er en del af regeringens handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

Homo- og biseksuelle og transkønnede trives generelt dårligere end resten af den danske befolkning. De føler sig oftere stressede og har oftere langvarig sygdom. 49 procent undgår offentligt at holde i hånd med en partner af sammen køn, fordi de frygter overfald, trusler eller chikane. Og de har tre gange så mange faktiske selvmordsforsøg som resten af befolkningen.

Regeringen lancerede i juni en handlingsplan med 42 initiativer, der skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Et vigtigt element i handlingsplanen er at udbrede støtte og rådgivning til målgruppen til hele landet og bekæmpe fordomme.

I dag modtager fire projekter målrettet homoseksuelle og transkønnede 7 mio. kr. til det formål. Et projekt skal bl.a. via mobil rådgivning, der rejser rundt i landet, sikre, at transkønnede får bedre støtte og netværksmuligheder. Et andet projekt skal udbrede de generelle rådgivnings- og støttetilbud til LGBTI-personer til hele landet. De sidste to projekter skal særligt bekæmpe fordomme og arbejde for mere inklusion og forståelse for forskellighed i forhold til køn, krop og seksualitet på landets folkeskoler og ungdomsuddannelser.

”Mange homoseksuelle og transkønnede er ressourcestærke personer. Men tallene viser desværre også, at mange trives dårligt. I dag er mulighederne for at få hjælp i høj grad koncentreret omkring de store byer. Sådan skal det ikke være fremover, for råd og støtte er afgørende, uanset om du bor i en stor by eller en lille by, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Ligestillingsministeren ønsker også at bekæmpe fordomme over for LGBTI-personer så tidligt som muligt. Mange har allerede oplevet diskrimination og mobning i skolen. I en undersøgelse svarer 63 procent, at de ofte eller altid skjulte deres seksuelle orientering eller kønsidentitet i skolen.

”Det er skræmmende, at mange oplever at blive udsat for mobning og psykisk vold i løbet af deres skolegang. Ved at støtte de to projekter, der er målrettet fordomme og inklusion, sætter vi ind i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Dermed sørger vi for, at børn og unge tidligt får en forståelse for og accept af forskellighed i forhold til køn, krop og seksualitet”, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Midlerne i ansøgningspuljen blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018. Puljen var målrettet frivillige foreninger og NGO’er. Der var 12 ansøgninger til puljen, og der var søgt om støtte for i alt 27,3 mio. kr. De fire udvalgte projekter skal gennemføres til og med 2021.

Baggrund

Projekter om rådgivning, støtte og netværksmuligheder

LGBT Danmark modtager 2,0 mio. kr. til at udbrede deres rådgivningstilbud for LGBTI-personer i hver af de fem regioner. Her skal de opbygge lokale netværk for LGBTI-personer i en række udvalgte byer.

TransAktion modtager 2,0 mio. kr. til at etablere professionel peer-to-peer rådgivning og støttegrupper til transpersoner. Rådgivningen forankres i København, men tilbydes som en mobil rådgivning, der rejser rundt til en række byer på tværs af landet.

Projekter om bekæmpelse af fordomme

Sex & Samfund modtager 2,0 mio. kr. til bl.a. at uddanne et korps af "forandringsagenter", som skal gennemføre ung-til-ung-baserede oplysning- og dialogaktiviteter på ungdomsuddannelserne.

LGBT Danmark modtager 1,0 mio. kr. til et opkvalificeringstilbud i inkluderende LGBTI-metoder til fagpersoner i Folkeskolens udskoling. Som led i projektet udvikles bl.a. en læringspakke. Læringspakken har fokus på håndtering af mobning, stigmatisering og fordomme samt konkrete redskaber ift. at understøtte LGBTI-personer tryghed og mentale sundhed.


Kontakt:

Presserådgiver Casper Steen Pedersen, tlf. 41 53 26 42.

 Kontakt til de fire tilskudsmodtagere:

- LGBT Danmark (Støtte, rådgivning og netværk), Susanne Branner Jespersen,                 tlf. 27 45 27 73, susanne@lgbt.dk
- Trans-Aktion, Kris Winther, tlf. 53 39 07 20, info@trans-aktion.dk 
- Sex & Samfund, Tania Dethlefsen, tlf. 50 90 91 09, td@sexogsamfund.dk  
- LGBT Danmark (Bekæmpelse af fordomme), Janne Juul, tlf. 30 55 52 04, janne@lgbt.dk

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang9.11.2018 07:00pressemeddelelse

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå. ”Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på • organisatoriske og strukturelle svagheder • ledelsesmæssige aspekter • manglende kontrol og tilsyn • manglende kompetencer Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om

Ulla Tørnæs deltager i Kinas største importmesse, China International Import Expo, som Statsministerens Særlige Repræsentant.5.11.2018 08:19pressemeddelelse

I Shanghai deltager minister for udviklingssamarbejde 5-6. november som Statsministerens Særlige Repræsentant i China International Import Expo(CIIE), hvor præsident Xi Jinping er vært. Her forventes over 100 lande, og 150.000 kinesiske og internationale indkøbere at deltage. Under CIIE vil ministeren bl.a. åbne den danske nationale pavillon, der har temaet ”Sustainability”.

Danmark og OSCE-partnere nedsætter ekspertmission for at undersøge alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Rusland1.11.2018 18:21pressemeddelelse

Danmark og 15 andre medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) nedsætter i dag en uafhængig, international ekspertmission, som skal undersøge rapporter om alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod bl.a. LGBTI-personer, journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere i den russiske føderalrepublik, Tjetjenien.