Røde Kors

Støtte fra frivillige skaber trivsel og handlekraft for voldsudsatte kvinder og deres børn

Del

En midtvejsevaluering af Qnet, Røde Kors i Danmarks efterværnstilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn viser, at den frivillige støtte har stor betydning for kvindernes positive livsudvikling.

”Jeg kan ikke beskrive, hvor meget det har hjulpet mig og mine børn. Jeg sætter meget stor pris på det.”

Sådanlyder et citat fra en af de kvinder, som sammen med sine børn har deltaget i netværksaktiviteter under Qnet, som er Røde Kors i Danmarks efterværns-tilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn.

Og kvindens oplevelse er ikke enestående.

Således viser en midtvejs-evaluering af Qnet fra analysevirksomheden Social Respons, at kvinderne har positivt og livsændrende udbytte af at deltage i aktiviteterne, som drives af frivillige.

Evalueringen udgøres af kvalitative og kvantitative interviews og spørgeskemaer til voldsudsatte kvinder samt Røde Kors-frivillige gennem 2019 og 2020.

Nogle nøgletal fra evalueringen:  

81 pct af kvinderne vurderer, at deltagelsen i Qnet har haft positiv betydning for deres trivsel

97 pct af kvinderne oplever, at de bedre er i stand til at ændre deres livssituation i en positiv retning

92 pct af kvinderne har følt sig godt støttet af de frivillige

”Evalueringen bekræfter, at de frivillige kan noget særligt, fordi de byder ind med tid, tillid og fællesskaber for de voldsudsatte, som står i en sårbar overgang fra ophold på et krisecenter til at skulle starte et nyt liv,” siger programleder i Qnet, Mia Falconer.

Nyt Qnet-tiltag under Corona

Qnet tilbyder en vifte af hjælp til voldudsatte kvinder og deres børn, herunder netværksaktiviteter og psykisk, social og praktisk en-til-en-støtte fra frivillige.

Under Coronaen i 2020 udviklede Røde Kors i Danmark tillige konceptet ’Q-ven på afstand’, som via telefon sikrede fortsat kontakt mellem de voldsudsatte og frivillige, der ikke kunne mødes fysisk.

”Det var vigtigt for os, at vi kunne tilbyde og opretholde frivillig-støtten i en tid, hvor mange i forvejen yderst sårbare kvinder blev ekstra isoleret,” siger Mia Falconer fra Røde Kors.  

’Q-ven på afstand’ fortsætter som fast tilbud også efter Corona for at sikre, at de voldsramte kvinder, som bor i byer uden Qnet kan få et tilbud om støtte.

Røde Kors udbygger løbende antallet af Qnet over hele landet. Der er pt. 28 Qnet og flere under opstart gennem et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne, som finansierer en udbygning af Qnet i perioden 2019-2022.

Fakta Qnet:

  • I 2020 havde Qnet samlet 703 deltagere (heraf 49 pct kvinder og 51 pct børn).
  • Antallet af deltagere er steget løbende siden 2015
  • I 2020 var der 28 Qnet fordelt over hele Danmark samt flere under opstart

Nøgleord

Kontakter

Yderligere information om Qnet og evalueringen kan fås hos programleder Mia Falconer, via Røde Kors’ pressetelefon på 35 29 96 99.

Evt .ønske om kontakt til Røde Kors-frivillige og/eller deltagere i Qnet bedes også rettet til Mia Falconer.

Information om Røde Kors

Røde Kors
Røde Kors
Blegdamsvej 27
2100 København Ø

+45 35 25 92 00https://www.rodekors.dk/

Røde Kors er altid til stede

Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. Vi skaber fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv, og i kriser er vi en del af det nationale beredskab i Danmark.

192 lande er med Genevekonventionen blevet enige om at have Røde Kors som fælles hjælpeorganisation. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger.

Vi er verdens største humanitære organisation med omkring 12 millioner frivillige over hele verden. Vi er en bevægelse for medmenneskelighed i verden, i lokalsamfundet og dér, hvor du bor.

Følg pressemeddelelser fra Røde Kors

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Røde Kors

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum