DI - Dansk IndustriDI - Dansk Industri

Stort projekt skal løfte danske virksomheders e-eksport

Del

Industriens Fond har gennem temaindkaldelsen ”Nye digitale forretningsmodeller” bevilliget 8,8 mio. kr. til et projekt skabt af Copenhagen Business School og DI Handel om salg gennem globale markedspladser som Amazon og Alibaba. Projektet skal sikre, at flere danske virksomheder kommer i gang med e-eksport via online markedspladser. Helt nye tal fra Eurostat viser, at kun få danske virksomheder anvender online markedspladser. Så potentialet er stort.

Danske virksomheder skal blive bedre til at skabe eksport via digitale kanaler, herunder online markedspladser. Vigtigheden af dansk eksport er stor og genererer godt 775.000 arbejdspladser.

Ifølge Danmarks Statistik kommer blot 2 pct. af danske virksomheders samlede omsætning fra web-salg til udlandet. Det kommer sig bl.a. af, at kun 1/3 af virksomhederne med digitalt salg og som sælger til udlandet, hvilket placerer Danmark på en 26. plads i Europa, blandt andet overgået af Grækenland og Kroatien. Og på en anden parameter ses det, at ud af 27 EU-lande ligger Danmark på en 24. plads ved at kun 16 pct. af de danske virksomheder med web-salg sælger via online markedspladser.

Det skal ændres – men hvordan?

En af metoderne til at sælge mere til udenlandske kunder kan være at sælge via online markedspladser. -

- Online markedspladser fylder meget i det digitale landskab og kan fungere som en genvej til eksportmarkederne. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder – små såvel som store – formår at navigere i denne salgskanal, siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, om baggrunden for fondens bidrag til det nye projekt, der udføres sammen med Copenhagen Business School og Dansk Industri.

Udviklingen går stærk, og markedspladserne på internettet udgør allerede en stor del af e-handelsomsætningen i flere lande. Eksempelvis 43 pct. af det amerikanske e-handelsmarked, 55 pct. af det tyske e-handelsmarked og på det kinesiske marked helt op mod 80 pct.

Salg via online markedspladser kan derfor være en genvej til ny omsætning, fordi markedspladserne typisk har en stor og tilbagevendende kundestrøm og et effektivt logistisk setup, der både favner virksomheder der allerede har e-handel, men også virksomheder uden egen webshop.

En mulighed med flere udfordringer

Udfordringen hos mange danske virksomheder er, at de ikke har den fornødne viden om, hvordan markedspladserne fungerer i praksis, i hvilke situationer de bedst kan bruges, og hvilken konsekvenser det har, at sælge via markedspladserne – blandt andet de rent tekniske it-krav, men også i forhold til løbende opdatering og vedligehold. Derfor bliver markedspladserne ofte forbigået.

- Der kan være et potentiale i at sælge via online markedspladser, da de har både kunder og opsætning, som kan være interessant for os. Vi har bare svært ved at vurdere det eksakte potentiale, da vores viden om markedspladserne er begrænset. Vi mangler simpelthen konkret viden og redskaber til at kunne udarbejde en business case, så kanalen vurderes på lige fod med andre salgskanaler. Derudover har vi forsøgt at oprette os hos Amazon, men har måtte opgive, fordi det it-mæssigt har været for kompliceret, siger Jesper Christensen, der er CFO hos Dacapo Stainless A/S.

 

Barriererne skal nedbrydes

Det nye projektsamarbejde mellem Copenhagen Business School, Dansk Industri og Industriens Fond, skal – under overskriften ”E-eksport via online markedspladser” – ruste danske virksomheder med viden og kompetencer til at træffe kvalificerede beslutninger om, hvorvidt de ønsker at drive salg via online markedspladser eller ej, samt tilvejebringe værktøjer og arbejdsmetoder, så virksomheder, der aktivt vælger denne salgskanal, lettere kan etablere sig på de online markedspladser.

- Vi skal have fjernet barriererne for, at danske virksomheder kan bruge online markedspladser. Her spiller kvalificeret viden en afgørende rolle. Så virksomhederne kan træffe en forretningsmæssig rigtig beslutning. Online markedspladser er en konkurrent men kan også være et potentiale for dansk erhvervsliv. Derfor er det kærkomment, at Industriens Fond går ind i det her projekt,siger Annette Falberg, der er branchedirektør i DI Handel.

Helt konkret vil det nye projekt blandt andet etablere en platform, der vil lette virksomhedernes it-integration ved salg på eksempelvis Amazon og Ebay. Parallelt med selve værktøjet udvikles også en række publikationer, guides og skabeloner, som virksomhederne kan anvende til at vurdere markedspladsernes forretningsmæssige potentiale og muligheder.

- I projektet tager vi fat i de primære udfordringer, som dansk erhvervsliv oplever i forbindelse med salg via globale markedspladser. Vi vil bygge en platform og samle relevant viden, så danske virksomheder lettere kan udnytte fordelene ved en global markedsplads, siger professor Jan Damsgaard fra Copenhagen Business School.

FAKTA OM E-EKSPORT

  • Kun 2 pct. af danske virksomheders samlede omsætning kommer fra web-salg til udlandet, fremgår det af Danmarks Statistiks seneste opgørelse over it-anvendelse i virksomhederne
  • Danmark ligger på en 26. plads i EU over, hvor stor en andel af virksomheder med digitalt salg, der har salg til udlandet
  • Danmark ligger på en 24. plads i EU over, hvor stor en andel af virksomhed med websalg, der sælger via online markedspladser
  • Seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at 24 pct. af de danske virksomheder nu afsætter deres varer via web-salg. Men kun 7 pct. af alle landets virksomheder har websalg til udlandet
  • De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at det især er SMV’erne, der er bagud med websalg til udlandet. Kun omkring 6 pct. af SMV’erne har web-salg til udlandet mod 18 pct. af de helt store virksomheder
  • Ifølge en rapport fra DI Handel tjener virksomheder med e-eksport ca. 30 pct. mere end virksomheder med traditionel eksport. Dette svarer til ca. 24.000 kr. mere pr. ansat
  • Tal fra Eurostat viser, at mere end 42 pct. af virksomhederne i EU allerede køber ind via digitale kanaler
  • Dansk eksport udgør 1.100 mia. kr. ud af en samlet dansk omsætning på 3.300 mia. kr. og genererer 775.000 job

Kontakter

Yderligere oplysninger kontakt pressekoordinator Bo Hjuler, tlf.: 2328 4912, e-mail: boh@di.dk

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

DI: Redegørelse viser klare fordele af lempet revisionspligt7.12.2018 13:35Pressemeddelelse

Der har været megen diskussion om de gennemførte lempelser af revisionspligten. Nu bekræfter en ny grundig redegørelse fra Erhvervsministeriet, at effekterne som ventet har været positive for de mange små og mellemstore virksomheder, der har været fritaget for revisionspligt. Mange har valgt i stedet at bruge revisor til rådgivning og anden sparring, der tilføjer værdi til virksomheden. DI har hele tiden støttet og støtter fortsat de gennemførte reformer af revisionspligten.

DI: Positivt med øget støtte til iværksættere6.12.2018 14:10Pressemeddelelse

Innovationsfonden og Vækstfonden vil fremover yde mere finansiel støtte til tidlige og videnbaserede virksomheder. DI ser mange positive aspekter i den nye iværksætterstrategi. Organisationen hæfter sig særligt ved, at Innovationsfonden nu vil understøtte flere iværksættere, ligesom strategien vil skubbe på mere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning, uddannelse og mangfoldighed udtaler: - Innovationsfonden har med strategien et helt rigtigt fokus på at få flere iværksættere og gode ideer bragt frem i verden, og det har Danmark brug for. Det er positivt, at fonden nu også vil understøtte mere erfarne iværksættere. Den type iværksættere med erfaring i bagagen klarer sig ofte rigtig godt – deres ideer skal vi netop ikke tabe af syne, men målrettet sætte i spil. DI er også meget positive for fondenes satsning på øget samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne. Det kan øge innovation og iværksætteri fra universiteterne og øge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum