Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Stort, grønt udbud er afgjort: Milliardstort udbud skal sætte fart på CO2-fangst og lagring

Del

Udviklingen af storskala CO2-fangst og lagring får nu en saltvandsindsprøjtning med milliardstøtte til projekt, der skal levere reduktioner på 0,43 millioner ton CO2 årligt fra 2026. Det første støtteudbud i CCUS-puljen afgjort, og
Ørsted har indgivet det bedste tilbud. Et vigtigt nyt kapitel i den danske klimaindsats, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Fangst og lagring af CO2, der udledes fra skorstene på kraftværker, forbrændingsanlæg og store industrivirksomheder, er et vigtigt bidrag til at indfri målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990. 

Med afgørelsen på det første støtteudbud bliver der nu skrevet et nyt kapitel i den danske CCS-historie. Ørsted har indgivet det bedste tilbud i puljen, og støtten er betinget af leveringen af en fuldt funktionel værdikæde for CO2-fangst og lagring, der sikrer minimum 0,4 millioner ton CO2-reduktioner årligt i Danmark fra 2026. Det er i tråd med de vedtagne udbudskrav. Ud over Ørsted var Vestforbrændingen og Aalborg Portland prækvalificeret.

”Øjeblikket, hvor CO2 bliver fanget fra skorstenene, er lige om hjørnet, og dermed bringer vi en afgørende teknologi i spil for at fjerne CO2 fra atmosfæren og komme et skridt nærmere vores klimamål. Udviklingen går stærkt, og vi er nu tættere på at bringe et meget vigtigt klimaværktøj i spil,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

”Fra Ørsted har vi nu den første plan for hele kæden for storskala CO2-fangst og lagring – og det er stort. Jeg vil gerne takke Vestforbrændingen, Aalborg Portland og Ørsted, fordi de vil være med til at udvikle morgendagens løsninger. Det arbejde, de har leveret, er noget, vi vil bruge i de kommende udbudsrunder.”

Ifølge Ørsted vil de levere 0,43 millioner ton reduktioner årligt fra 2026 – mens de i allerede i 2025 vil starte op med fangst og lagring af CO2.

Regeringen har i sit udspil til at nå 2025-målet, der blev præsenteret på Grønt Marienborgmøde i april, taget højde for, at der ikke var vished for, om CCUS-puljen ville bidrage med reduktioner på 0,4 millioner ton i 2025 eller først i 2026. Regeringen har derfor foreslået at forhøje fortrængningskravet i transportsektoren for at lukke den CO2-manko, der udestår i 2025. Samtidig sættes der et loft over førstegenerations-biobrændstoffer.

Meddelelsen om tildeling af kontrakten til Ørsted sætter nu formelt gang i en stilstandsperiode, inden en kontrakt officielt kan underskrives. 

Læs mere om udbuddet her

Fakta

  • Energistyrelsen prækvalificerede inden udbudsrunden de tre virksomheder Aalborg Portland, Ørsted og Vestforbrændingen, hvoraf førstnævnte ikke indleverede et endeligt bud.
  • Udbuddet er støtte til det første fuldskala CO2-fangst og lagring i Danmark. Det har været et krav i udbuddet, at der leveres reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2026.
  • Rammerne for de kommende CCUS-udbud skal fastsættes af aftalekredsen bag CCS-strategien.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

KF23: Regeringen vil gøre det nødvendige for at nå klimamålene – 2025-målet står først for28.4.2023 08:15:26 CEST | Pressemeddelelse

Den nye Klimastatus og -fremskrivning viser, at Danmark er rykket tættere på at nå sine klimamål, når det seneste års politiske aftaler implementeres. Men svære beslutninger og hårdt arbejde venter forude. Regeringen vil sikre, at vi når 2025-målet og gøre det nødvendige for at mindske usikkerhederne frem mod 2030, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum