Vejdirektoratet

Stort driftsudbud giver tilfredsstillende resultat

Del

Vejdirektoratet har netop afsluttet sit store driftsudbud, der afgør, hvem der skal holde de 3.800 kilometer statsveje i god stand i de kommende år – og det er sket med et generelt set tilfredsstillende resultat.

Det fortæller områdechef Michael Ebbesen fra Vejdirektoratet.

”Helt overordnet har vi fået rigtigt fornuftige tilbud på de mange forskellige opgaver,” siger han. ”Formålet med udbuddet er at sikre, at det overordnede vejnet bliver drevet og vedligeholdt til den aftalte kvalitet, og at det sker på basis af en god konkurrence om opgavevaretagelsen. Og det mener vi er tilfældet med dette licitationsresultat. Der har været en god konkurrence mellem tilbudsgiverne i udbuddet, og det er vi meget tilfredse med”

Helt konkret er Vejdirektoratet klar til at indgå 116 aftaler med virksomheder, der skal stå for den løbende drift af statsvejene og dermed løse så forskellige opgaver som for eksempel renholdelse, reparationer af asfaltbelægninger og skilte, drift af signal- og trafikledelsessystemer, græsslåning og mindre reparationer af bygværker samt saltning og snerydning af stier og rastepladser.

Den samlede årlige tilbudssum er landet på knap 300 millioner kroner. Aftalerne er dog skalérbare, så der er en mulighed for, at den samlede omsætning lander på et højere beløb.

De vindende virksomheder er netop offentliggjort på Vejdirektoratets leverandørportal, og efter en såkaldt ”stand still” periode på 10 dage, agter Vejdirektoratet at indgå kontrakter med virksomhederne.

Som noget nyt fokuserer kontrakterne på bæredygtighed, både i form af hvordan vi gennemfører driften af vores grønne arealer, så der skabes mere biodiversitet, og muligheden for at indføre CO2-reducerende tiltag.

”Vi har i Vejdirektoratet stor fokus på vores opgave med at medvirke til den grønne omstilling,” fortæller Michael Ebbesen. ”Af samme grund vil vi have stor fokus på bæredygtighed i forbindelse med planlægningen og udførslen af de konkrete driftsopgaver. Vores kontrakter rummer oplæg til driftsopgaver, der både skal øge biodiversiteten langs vejene og give mulighed for at fremme CO2-reducerende tiltag, så vi hele tiden kan få løst opgaverne på en bæredygtig og klimavenlig måde.”

Der vil være nye leverandører på mere end halvdelen af de mange aftaler, hvilket tyder på der har været en tilfredsstillende konkurrence om opgaverne.

”Det ser ud, til at der har været en god interesse om de mange opgaver, og vi kan se, at der kommer nye aktører på mange af aftalerne. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med de mange aktører om opgaverne, som skal holde de store veje i god stand – veje der binder landet sammen og er utroligt vigtige for det danske samfund.” siger områdechef Michael Ebbesen.

En del af driftsudbuddet har omfattet drift og vedligehold af statens ca. 300 trafiksignalanlæg. Anlæggenes performance har en stor indflydelse på den samlede trafikafvikling.

Derfor har Vejdirektoratet et stort fokus på at vedligeholde trafiksignalanlæggene, så trafikken afvikles bedst muligt. Det daglige fokus på overvågning og udbedring af fejl i trafiksignalanlæggene medvirker til at sikre et godt trafikflow, unødige forsinkelser og dermed en begrænsning af CO2-udledningen.

Se det samlede licitationsresultat på Vejdirektoratets leverandørportal.

Fakta

Der er cirka 3800 kilometer statsvej i Danmark.

Udbuddet rummer 116 aftaler fordelt på 13 forskellige fagområder.

De nuværende aftaler udløber ved årsskiftet 2021/22. Dog udløber kontrakterne om vintertjeneste på stier og rastepladser først den 30. juni 2022.

I alt modtog Vejdirektoratet 335 enkelttilbud fra 35 bydende virksomheder. Herudover blev der givet 46 kombinationstilbud med rabat for samlet overdragelse af kombinationen.

Kontraktperioden er 4 år med mulighed for at kunne forlænge hovedparten af aftalerne til en samlet varighed af helt op til 6 år.

Der er udbudt følgende driftsopgaver:

· Vejmandstilsyn
· Renhold af arealer og udstyr
· Drift og vedligeholdelse af afvandingssystemer bl.a. rabatter, grøfter og brønde
· Drift af sideanlæg og toiletbygninger mv.
· Drift af beplantning
· Reparation af asfaltbelægninger
· Genmarkering af kørebaneafmærkninger
· Reparation af autoværn og skilte
· Vintertjeneste på stier og rastepladser '
· Drift af pumper
· Drift af fartvisere
· Drift af trafikledelsessystemer
· Drift af vejbelysning
· Mindre reparationer på bygværker
· Drift af signalanlæg
· Drift af tunnelbygværker og -installationer

Kontakter

Områdechef Michael Ebbesen, tlf. 7244 2409, mail: mie@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på to ramper i Motorvejskryds Odense22.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra mandag den 27. september og tre dage frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på to af ramperne i rampeanlægget ved Motorvejskryds Odense. Det drejer som om frakørselsrampen i østgående retning fra Fynske Motorvej til Svendborgmotorvejen i sydgående retning samt frakørselsrampen fra Svendborgmotorvejen i nordgående retning til Fynske motorvej i østgående retning. Arbejdet starter med, at den gamle belægning fræses af. Herefter udføres der lokale reparationer i belægningen. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. For at genere trafikamterne mindst muligt bliver arbejdet udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00. De nævnte ramper vil periodevis være spærret, mens der arbejdes på dem. Når de er spærret, vil der være skiltet med omkørsel. Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor og ramper være åbne for normal trafik. Vejdirektoratet beklager på forhå

I tvivl om farten? Kig på kantpælen22.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Siden sidste efterår har Vejdirektoratet testet en ny metode for at få flere trafikanter til at overholde den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t på landevejene. Helt konkret har Vejdirektoratet anbragt et lille fartmærke på kantpælene på seks udvalgte landeveje i Midt- og Vestjylland for at minde trafikanterne om hastighedsgrænsen. Og forsøget fortsætter i resten af dette efterår, hvor det bliver undersøgt, om trafikanterne bliver bedre til at holde hastigheden, hvis de hele tiden bliver mindet om den. ”Vi har jo mange ulykker, der skyldes for høj fart og uopmærksomhed – ikke mindst på landevejene. Derfor vil vi gerne teste, om trafikanterne sænker farten, hvis de hele tiden bliver mindet om hastighedsgrænsen på 80 km/t.,” siger afdelingsleder Niels Skjøde Agerholm fra Vejdirektoratet. ”Det er et helt nyt redskab, som vi på denne måde prøver af, og jeg er spændt på at se resultaterne.” Fartmærkerne på kantpælene er udstyret med reflekser og udformet med det sorte tal, der minder om

Vejdirektoratet inviterer til markedsdialog om udrulning af ladeinfrastruktur21.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I de kommende år skal Vejdirektoratet etablere 32 lade-parker til el-biler og andre eldrevne køretøjer på rastepladser langs motorvejsnettet over hele Danmark. I alt er der afsat 500 millioner kroner på denne opgave i overensstemmelse med den aftale om Infrastrukturplan 2035, som regeringen indgik før sommerferien med Folketingets øvrige partier. Som et første skridt i processen frem mod oprettelsen af de mange ladeparker skal Vejdirektoratet beslutte, hvem der skal etablere og drive ladestanderene. For at få det bedste grundlag for at træffe den beslutning, inviterer Vejdirektoratet til markedsdialog med interesserede parter i branchen. Et initiativ, der hilses velkommen af transportminister Benny Engelbrecht. ”Der er ikke tvivl om, at tilgængelig ladeinfrastruktur i hele landet er en forudsætning for, at flere danskere skifter den fossile bil ud med en elbil,” siger transportministeren. ”Det handler om at fjerne rækkeviddeangst hos de, der overvejer at købe elbil. Den halve milliard,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum